Stand van zaken

24 april 2014: de parlementaire commissie publiceert haar officiëel verslag over de federale kieskring. De woordvoerders van de Paviagroep formuleren hun conclusies.

21 april 2014: de regeringspartijen bepalen welke artikels van de grondwet tijdens de volgende legislatuur herziend mogen worden. Daartussen artikel 63, cruciaal om een federale kieskring te kunnen invoeren.

20 februari - 22 april 2014: de gemengde parlementaire commissie "federale kieskring" vergadert onder het voorzitterschap van Francis Delpérée en Patrick Dewael.

19 december 2013: de oprichting van een specifieke commissie over de federale kieskring
wordt door de Kamer goedgekeurd als onderdeel van de zesde staatshervorming

6 december 2013: publicatie van de Nederlandse versie van het Re-Bel e-book
over de federale kieskring: Een electorale hervorming voor een geblokkeerde federatie

1 oktober 2013: Premier Elio Di Rupo
herhaalt aan de Universiteit Gent zijn pleidooi voor een federale kieskring: "het zou de federale politici verplichten zich tot alle Belgen te richten"

31 juli 2013: Melchior Wathelet
, Staatssecretaris bevoegd voor Staatshervorming bevestigt dat de speciale parlementaire commissie die o.m. de kwestie van een federale kieskring zal bekijken "nog vóór het einde van het jaar zal samengeroepen worden"

27 juni 2013: de voorzitters van de jongeren
van de meeste Nederlandstalige en Franstalige politieke partijen ondertekenen samen een opiniestuk in De Standaard en Le Soir waarin ze voor een federale kieskring pleiten

9 november 2011:
de petitie Be 4 Democracy wordt door drie groepen jonge Belgen uit de drie gewesten gelanceerd (SHAME, Camping16, PlanB).

11 oktober 2011: Het institutioneel akkoord voor een zesde staatshervorming
vermeldt dat een specifieke parlementaire commissie de kwestie van een federale kieskring voor de Kamer zal bekijken.

4 juli 2011: Formateur Elio Di Rupo publiceert zijn formatienota, waarin een federale kieskring van 10 zetels voorgesteld wordt.

7 januari 2008: Premier Guy Verhofstadt publiceert een nota voor de Koning die een federale kieskring van 33 zetels voorstelt.

14 februari 2007: de Paviagroep stelt voor een federale kieskring in te richten voor de Kamer, met 15 zetels, dubbele stem en 9/6 verdeling tussen de taalgroepen.


Liberale en groene partijen
(van beide taalgroepen) zijn vóór een federale kieskring in de Kamer, op voorwaarde dat het totaal aantal zetels verhoogd wordt.
Christen-democraten en socialisten (in beide taalgroepen) zijn verdeeld. Tussen de uitgesproken voorstanders: ministers Paul Magnette (PS), Pascal Smet (sp.A), Steven Vanackere (CD&V) en Melchior Wathelet (CdH) en de voorzitters van de Raad van de Europese Unie Herman Van Rompuy (CD&V) en van de Europese investeringsbank Philippe Maystadt (CdH). 
De separatistische en rattachistische partijen zijn tegen het voorstel.

Enkele citaten

20 juli 2013
Jan CALLEBAUT (columnist De Morgen):
Als mijn laatste b

7 juni 2013
Wouter VAN BESIEN (Groen): een antwoord op het democratische tekort

Het invoeren van een federale kieskring is een antwoord op het democratische tekort dat vandaag ingebakken zit in het federale model. Belgen willen kunnen stemmen op politici die voor alle Belgen instaan en niet alleen voor een deel van de bevolking aan een bepaalde kant van de taalgrens (Belga)


3 november 2012
Erwin MORTIER (schrijver): welkome helderheid in ons mistige nationale bouwsel

Het gebrek aan legitimiteit van ons nationale parlement vloeit vooral voort it het gegeven dat wij Belgen nooit als Belgen kunnen stemmen. Ieder ander federaal land beschikt over een politiek halfrond waarin de vertegenwoordigers vanuit en door de natie als geheel worden gekozen. Maar Vlamingen kunnen federaal niet voor Franstaligen kiezen of omgekeerd. Het separatisme buit deze toestand gretig uit en heeft het over België als een land van twee onverzoenbare democratieën... Want België herscheppen, welkome helderheid creëren in ons mistige en jichtige nationale bouwsel, dat overigens, ondanks alles, een triomfboog optrekt voor meer dan een halve eeuw van vreedzame Belgische politiek, dat is dan weer, tja, een huizenhoog taboe."
("Scheiden in een mistig land", De Morgen, 3/11/12)


1 november 2012
Didier CALUWAERTS (VUB): nuttig om bestuurkundige redenen

Franstaligen zijn in hoofdzaak voor een federale kieskring om België te redden, terwijl Vlamingen zo'n kiekring eerder nuttig zouden vinden om bestuurkundige redenen: zo maak je politici van aan de andere kant van de taalgrens ook verantwoordelijk voor de andere gemeenschap. Ik zou dat trouwens niet zozeer een cultureel verschil noemen, maar het resultaat van verschillende vorming door de media.
("Onze democratie kweekt fatalisme", Brussel Deze Week, 1/11/12)

13 september 2011
Meyrem ALMACI (Groen!): absoluut belangrijk

Groen! heeft het pakket politieke vernieuwing op tafel gelegd, de klimaatresponsabilisering, de federale kieskring. Dat is ook absoluut belangrijk.
("Ik ben een pain in the ass", De Morgen, 13/09/11)

27 augustus 2011
David VAN REYBROUCK (schrijver): omdat België uit twee halve democratieën bestaat

Een van de argumenten waar Bart [De Wever] in de Alma al mee schermde [in 2000-2003], was dat België de optelsom was van twee halve democratieën. Interessante analyse, precies dezelfde als die van de voorstanders van een federale kieskring.
("De interview: Bart De Wever vs. David Van Reybrouck", De Standaard, 27/08/11)

28 augustus 2011
Philippe VAN PARIJS (UCL & KULeuven): komt alleen als er genoeg druk is vanuit de maatschappij

Maar het zal er alleen komen als er genoeg druk is vanuit
de maatschappij. Het is iets wat het politieke spel zal verbeteren, maar wat niet in het persoonlijk belang is van tweederde van de mensen die nu als gevolg van de werking van de huidige regels aan de macht zijn.
("Interview: Europa heeft meer solidariteit en migratie nodig", Vrij Nederland, 28/08/11)

8 augustus 2011
Bart PEETERS (zanger): dan krijg je een ander beeld

Ik zou het leuk vinden om vanuit Vlaanderen te mogen niet-kiezen voor Didier Reynders en dat men in Wallonië ook zou kunnen niet-kiezen voor De Wever. Maak één grote federale kieskring en ik denk dat je dan een ander beeld krijgt.
("De Wever: dat is geen politiek", De Standaard, 8/08/11)

27 juli 2011
Jean-Claude MARCOURT (PS): een typisch fausse bonne idée
Marcourt: Die federale kieskring, dat is geen geheim, is wat mij betreft rommel.
Knack: Waarom is een federale kieskring rommel?
Marcourt: Omdat België geen nationale partijen meer heeft, dat wil zeggen, partijen die over heel het Belgische grondgebied een minimum aan samenhang vertonen en gezamenlijke voorstellen voor federaal beleid formuleren. Een federale kieskring is een typisch fausse bonne idée, maar als het dat vergt om een regeerakkoord te sluiten, zal ik me daar niet tegen verzetten.
("Na deze staatshervorming volgen er nog", Knack, 27/07/11)


22 juli 2011
Kris DESCHOUWER (VUB) & Philippe VAN PARIJS (UCL): geen compensatie voor gefrustreerde Franstaligen maar een instrument om beter en sneller te hervormen
Een federale kieskring wil in geen geval een 'groot BHV' creëren, waarin Franstalige partijen - de meest radicale in de eerste plaats - in heel Vlaanderen stemmen zouden kunnen ronselen om zo de Franstalige aanwezigheid in de Kamer te versterken.
Precies om dat effect tegen te gaan stellen we voor om bij voorbaat de zetels in de federale kieskring te verdelen in functie van de grootte van de taalgroepen in de uittredende Kamer. Het doel van het voorstel is helemaal niet om een paar duizend Franstaligen in Vlaanderen de mogelijkheid te geven om voor Franstalige kandidaten te stemmen, maar om miljoenen kiezers - waar ze ook wonen - toe te laten om te stemmen voor diegenen die naar hun gevoel de beste voorstellen hebben om het land te besturen of institutioneel te hervormen. Een federale kieskring is geen compensatie voor wie of wat dan ook, maar een instrument dat ter beschikking staat van iedereen, en in het bijzonder van diegenen die voorstanders zijn van goede en snelle hervormingen.
("Federale kieskring: nu of nooit", De Standaard, 22/07/11)

4 juli 2011
Elio DI RUPO (formateur): een federale kiekring met tien zetels
Naast de grotere autonomie voor de Gewesten en de Gemeenschappen moet er ook voor de politici die op het federale niveau actief zijn een verantwoordelijkheidsmechanisme voorzien worden ten opzichte van het geheel van burgers, wars van de regio waarin ze wonen. Vandaag kunnen kiezers enkel stemmen voor kandidaten uit hun eigen taalgemeenschap. Dit systeem moedigt de mandatarissen niet aan om zich ook in de andere gemeenschap in te zetten.
Over de modaliteiten zal nog gedebatteerd worden (17), maar er zal een federale kieskring met 10 verkozenen uit de Kamer van Volksvertegenwoordigers opgericht worden. Belgen zullen zo de kans krijgen om, los van het feit of ze in Wallonië, Brussel of Vlaanderen gedomicilieerd zijn, op de politici van hun keuze te stemmen (18).
Vootnota 17: Ondermeer de modaliteiten die de gewaarborgde vertegenwoordiging van beide taalgroepen aanbelangen binnen de federale kieskring, in navolging van die voorzien voor de regionale verkiezingen in Brussel.
Voetnota 18: De principes en modaliteiten van het voorstel van de “Pavia-groep” vormen een interessante bijdrage aan dit debat.
(Een efficiëntere federale staat en een grotere autonomie voor de deelstaten. Basisnota van Elio Di Rupo, formateur, 4 juli 2011, p.20.)

23 juli 2011
Dirk ROCHTUS (Lessius Hogeschool Antwerpen): waarom dan niet eerder een president?

Mensen die pleiten voor een federale kieskring in de hoop beide groepen dichterbij elkaar te brengen, zouden in feite - consequent doorgeredeneerd - moeten gaan voor zaken die in de huidige omstandigheden utopisch zijn, namelijk de installatie van partijen met regionale vleugels én een president. De installatie van een president (m/v) zou trouwens een dubbel eerbetoon zijn aan de democratie: enkel een staatshoofd dat door alle Belgische staatsburgers zou verkozen worden, zou gelegitimeerd zijn om in allerhande toespraken lucht te geven aan zijn/haar bezorgdheid over de politieke toestand.
("Natievorming binnen federaal systeem?", deredactie.be, 23/07/11)

20 juli 2011
Bart STURTEWAGEN (De Standaard): een schromelijk overschatte institutionele Spielerei

Stap voor stap naderen we het moment waarop we al sinds de verkiezingen van 2007 wachten, het moment waarop een politiek akkoord over BHV denkbaar wordt... Het zal niet de federale kieskring - een schromelijk overschatte institutionele Spielerei - zijn die dan nog in de weg zal liggen. De nationale feestdag is een geschikte symbolische dag voor een doorbraak. Dan wordt het misschien toch niet de laatste.
("Wouter Bekes Schiltzmoment", De Standaard, 20 juli 2011)

7 juli 2011
N-VA: geen federale kieskring met gegarandeerde vertegenwoordiging van de minderheid

Er komt een federale kieskring, maar zonder de logica van zo'n federale kieskring te respecteren, namelijk met een gegarandeerde vertegenwoordiging van Franstaligen. Ofwel zijn we met 10 miljoen Belgen en vormen we één kieskring, ofwel bestaat dit land uit een Vlaamse en een Franstalige gemeenschap en dan zijn er twee kieskringen.
("Nota formateur Di Rupo: evaluatie N-VA", Brussel: NV-A, 7/07/11)

6 juli 2011
Bart MADDENS (K.U.Leuven): een remedie erger dan de kwaal 

Jean Faniel (CRISP) merkte fijntjes op dat de Franstaligen in Vlaams-Brabant op die manier nog steeds voor de Franstalige boegbeelden zullen kunnen stemmen. Met andere woorden: de federale kieskring (eigenlijk een super-BHV) is vooral bedoeld als glijmiddel voor MR en FDF. Wat voor zin heeft het nog BHV te splitsen, als de remedie finaal veel erger zal zijn dan de kwaal?
("Imbuvable in het kwadraat, die nota van Di Rupo", De Tijd 6/07/11)

1 juni 2011
Donald HOROWITZ (Duke University): iets fout met de Belgische federale structuren
Horowitz: Stel dat je een Vlaamse politicus bent die – uiteraard – verkozen en herverkozen wil worden. Voor wie ben je bang? Alleen voor Vlaamse politici die extremere standpunten innemen. Want: waar zijn de politici die pleiten voor meer toenadering tot Wallonië? Hetzelfde voor Waalse politici. Stel je dan voor dat je hart als politicus meer op het Belgische niveau ligt en dat je in je standpunten meer de Belgische federatie wilt benadrukken dan je deelstaat. Je bent gek om dat te doen, want je haalt daar nauwelijks stemmen mee. Dus is er iets fout met de federale structuren.
Brussel Deze Week: Misschien is dat gewoon een democratische verzuchting; hoe mensen nu eenmaal denken en zich gedragen, en dat is nu eenmaal niet meer erg pro-Belgisch?
Horowitz: “Mensen gedragen zich in overeenstemming met hun belangen. Politici weten dat en zijn alleen verantwoording verschuldigd aan die mensen, hun electoraat. Dat electoraat is in België verdeeld. Je staat ofwel aan de ene zijde, ofwel aan de andere. En als je daarbuiten wilt optreden als politicus, zijn er niets dan wolfijzers en schietgeweren. Maar als je ervoor zorgt dat Belgisch denken beloond zal worden, vertaald naar de instellingen, dan kan daar verandering in komen. Daarover nadenken is niet echt moeilijk. Je hebt het voorstel voor een federale kieskring, bijvoorbeeld.”
("België werkt separatisme in de hand", Brussel Deze Week, 1/06/11)

1 June 2011
Paul AMES (The Bulletin): forcing politicians to take into account opinions on both sides

The Francophones should offer their Flemish partners a last chance for a compromise that would keep the country together and avoid future crises. The terms could include ... the re-introduction of some form of cross-community elections that would oblige politicians to take into account opinions on both sides of the political divide.
("Whither Belgium?", The Bulletin 1/6/11)

18 mei 2011
Joost VANDECASTEELE (columnist): electorale onzin mag  federale kieskring niet tegenhouden
Aub laat electorale onzin niet de reden zijn om een federale kieskring tegen te houden. Het zou al de Franstaligen dwingen om Nederlands te leren, zodat we niet meer moeten luisteren naar Wathelet in een halftaaltje in De zevende dag... Maar een federale kieskring zou voornamelijk in zich de potentie hebben om een ander soort politicus te genereren, uit steden en ontzuilde organisaties, als tegengewicht voor de babyboomers die de simpele belofte van een betere toekomst voor hun kinderen niet kunnen waarmaken. Als dit land uit elkaar moet, laat dat dan gebeuren met hernieuwde krachten en verse gedachtes, dat beide partijen heel goed weten waarom en in alle eerlijkheid kunnen zeggen ‘het is beter zo’. Dan falen we als land in alle schoonheid.
("Opnieuw falen", De Morgen, 18/05/11)


26 april 2011
Koen SCHOORS (UGent): verantwoordiging aan beide zijden van de taalgrens
De politieke kopstukken die momenteel op de senaatslijst staan hebben geen enkele reden om rekening te houden met opinies uit de andere taalgroepen, want daar hebben ze geen kiezers. Dat leidt onvermijdelijk tot radicalisering van de standpunten en de partijprogramma's. Via een federale kieskring moeten politici verantwoordiging afleggen aan beide zijden van de taalgrens.
("Kampeer mee in het Jubelpark", De Morgen, 26/04/11)


20 april 2011
Yves DESMET (De Morgen): meer ruimte aan wie uit de loopgraven wil komen
Je merkt in veel lidstaten een opstoot van populistisch nationalisme, dat zo goed als uitsluitend stoelt op angst voor de andere en egoïsme voor het eigene.Een van de factoren die dat in de hand werkt, is het gegeven dat de politieke markten, waarop de stemmen gehaald moeten worden, ook nationaal afgebakend zijn... Een Europese kieskring is geen alleenzaligmakend middel om daar tegen in te gaan, maar geeft tenminste de kans aan politici om op grote schaal stemmen te werven voor een Europees project, waar best ook nog veel kiezers in geloven...
Identiek dezelfde logica speelt trouwens in dit land, waar het gegeven dat men alleen in het eigen landsgedeelte stemmen kan halen, mede verantwoordelijk is voor het steriele schimmenspel dat nu tot in het absurde wordt doorgespeeld. Waarin iedereen voortdurend gevangen zit in een communicatieoorlog waar men het eigen publiek gelijk moet geven en de de overkant permanent in een vijandbeeld moet afschilderen. Het resultaat is er naar. Ook hier zou een federale kieskring geen mirakeloplossing bieden, maar toch meer politieke ruimte geven aan politici die wel uit de loopgraven willen komen.
("Kieskring", De Morgen, 20/04/11)


29 maart 2011
NIET IN ONZE NAAM - JONG (organisatoren van de betoging "Frietplein" in alle universitaire steden van het land): zodat men niet meer alle schuld op "de andere" afschuift 
 
Voor een verenigd, solidair en multicultureel België zijn dit onze eisen: 1. Een sterke en nationale sociale zekerheid ... 2. Een federale kieskring: om opnieuw bruggen te kunnen bouwen en opdat de politieke partijen eindelijk verantwoordelijk zouden zijn tegenover de hele bevolking in België. Om op die manier een einde te maken aan een discours dat alle schuld op "de andere" afschuift.
("Communautaire kortzichtigheid
", De Morgen, 29/03/11)

26 maart 2011
Tom NAEGELS: waarom Cameron niet door de Scottish National Party geblokkeeerd wordt
Als Cameron zo snel een regering heeft kunnen vormen - en het was al de langste regeringsonderhandeling in de geschiedenis van het VK - dan komt dat doordat bij nationale verkiezingen alle Britten op dezelfde partijen kunnen stemmen. De Wever weet dat. Waarom is hij dan niet eerlijk tegen de Britse premier?
("Ballonkanon", De Standaard, 28/03/11)

maart 2011
Stefan SOTTIAUX (K.U.Leuven): onvoldoende om de democratische legitimiteit van een federale staat te waarborgen
Hoe kunnen we de democratische legitimiteit van de centrale politieke besluitvormingherstellen volgens de logica van een federale staat? ... Een hervorming van het kiestelsel door de invoering van een federale kieskring is een belangrijk onderdeel van die strategie. Niet omdat zo een kieskring een typisch federaal kenmerk is — dat is hij niet —, wel omdat een kieshervorming een antwoord kan bieden op de afwezigheid van een ander federaal kenmerk: federatiewijde politieke partijen... Om een federale demos te creëren, lijkt veel meer nodig dan de verkiezing van slechts 15 federale volksvertegenwoordigers, die dan nog eens worden ingedeeld in vooraf vastgelegde contingenten. Hoe dan ook zal electoral engineering niet volstaan om de democratische gebreken van het federale niveau te remediëren.
(De Verenigde Staten van België, Mechelen: Kluwer, 2011, pp.63-64.)

16 maart 2011
Vooruitgroep: een meerlagige democratie
Wij pleiten voor een duidelijke visie op een meerlagige democratie... En zolang gebieden in een Belgische staatsverband willen blijven moet er dan ook een Belgisch gebied worden afgebakend, met een eigen politieke discussie, met een federale kieskring bijvoorbeeld...
("De Gravensteengroep behandelt Brussel als een kolonie", De Wereld Morgen, 16/03/11)


3 maart 2011
Beweging Kop noch Staart: een echte democratie vergt een federale kieskring  

Wij willen samenwerkende en geen concurrerende politici en regio’s in dit land en wij willen een echte democratie. En die kan alleen maar bewerkstelligd worden via een federale kieskring en politici die doen waar ze voor betaald worden, zonder hun volk uit het oog te verliezen.
(Kop Noch Staart - Circulaire Betoging, Antwerpen, Zaterdag 26 Maart)

26 februari 2011
Mathias DE CLERCQ (Open VLD): verantwoording afleggen aan alle burgers  

Dit land heeft een democratisch deficit. Via een federale kieskring zou dat voor een stuk verholpen worden. Het is makkelijk op je borst te kloppen en te zeggen aan je Vlaamse electoraat dat de Walen sukkelaars zijn. De boel oppokken en ressentiment stoken, dat is makkelijk als je geen verantwoording moet afleggen aan alle burgers van je land.
("We moeten de Vlaams-nationalistische pensée unique doorbreken", De Morgen, 26/02/11)


14 februari 2011
Peter DE ROOVER (Vlaamse Volksbeweging):  Belgischgezind creationisme  

De Belgische politiek zit in het slop. Het idee van de federale kieskring duikt met de regelmaat van een klok op als oplossing.... Hier betreden we een erg betwistbaar pad. Achter het idee van de federale kieskring schuilt de hoop op die manier weer een Belgischgezind politiek project te kunnen construeren. Hebben we hier te maken met een vorm van politiek creationisme?
("De Belgische kieskring: bijna-wondermiddel of alchemistenbrouwsel?", De wereld morgen, 14/02/11)

9 februari 2011
Jean-Pierre RONDAS (Gravensteengroep): een halfslachtig compromis 

Die federale kieskring is een halfslachtig compromis. Als je vindt dat een aantal kamerleden in het hele land verkiesbaar moeten zijn, dan moet je al die grendels ook afschaffen. En als je wilt dat politici luisteren naar alle burgers van het land, moet er eerst een land zijn."
("Nee, dit is geen land", Knack, 9/02/11)

3 February 2011
Beweging "Niet in Onze Naam": vermijden dat de impasse alleeen maar groter wordt 
De koepel Niet in onze naam is van oordeel: zonder impuls van de civiele samenleving, van het middenveld, van de basis, wordt de impasse alleen maar groter.
Daarom werkt het platform de komende weken aan een crescendo van allerlei acties... Niet in onze naam wil bij deze acties focussen op drie thema’s: vóór de federale kieskring, Brussel als laboratorium voor de samenleving van morgen en de verdediging van de federale sociale zekerheid.
("Het nationalisme en de politieke impasse", persbericht Niet in Onze Naam, 3/02/11)

3 February 2011
Dave SINARDET (UA): een Vlaamse kiezer kan al 22 jaar het beleid op financiën niet beoordelen
Sommige partijen beseffen nu dat ze er ook baat bij hebben de publieke opinie aan de andere kant te bereiken, maar structureel worden ze daar niet toe aangemoedigd. Dat is één van de redenen dat ondergetekende, samen met veel andere academici en opiniemakers, heeft voorgesteld een deel van de federale parlementsleden te verkiezen in een kieskring die het hele land bestrijkt. Dat zou niet enkel politici aanmoedigen de loutere belangen van hun taalgemeenschap te overstijgen, het zou ook een antwoord zijn op het huidige democratisch deficit. Een Waalse kiezer kan zich immers al sinds 1974 niet meer uitspreken over de eerste minister... En een Vlaamse kiezer kan al 22 jaar het beleid op financiën niet beoordelen... Dat Belgisch democratisch tekort vertoont parallellen met het Europese... De Europese federalisten van de Spinelli-groep bepleiten daarom de verkiezing van een deel van de Europese parlementsleden via een Europese kieskring.
("België als laboratorium voor de EU", De Volkskrant 3/02/11)


2 February 2011
Koen SCHOORS (UGent): een levensbedreigende constructiefout
België is een van de weinige federale landen waar geen enkele politicus federaal wordt verkozen. Daardoor wordt het ongefundeerde en gratuite fulmineren over het andere landsdeel electoraal beloond, terwijl staatsmanschap wordt bestraft... Het is een levensbedreigende constructiefout die de middelpuntvliedende krachten aanwakkert. Een federale kieskring laat u toe te stemmen voor elke politicus waar u mee te maken krijgt, leidt tot meer interesse en broodnodig respect voor wat er leeft aan gene zijde van de taalgrens en kan zelfs een oplossing bieden voor de Gordiaanse B-H-V-knoop. Organiseer de federale verkiezingen met een federale kieskring en de regionale verkiezingen met kleinere lokale kieskringen en we zijn klaar.
("Waarom ik meekampeer", De Morgen, 2/02/11)

2 Februari 2011
Philippe VAN PARIJS (UCL & K.U.Leuven): begrip opbrengen voor het andere standpunt moet stemmen kunnen opleveren
Knack: Zou een federale kieskring de vicieuze cirkel kunnen doorbreken?
Van Parijs: Hij biedt daar een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor...
Knack: Wat is daar het grote voordeel van?
Van Parijs: Dat politici die de moeite doen om de problemen van de andere kant te begrijpen, beloond kunnen worden. Dat er voor de verkiezingen voorstellen gedaan zullen worden waar álle Belgische burgers beter van worden. Want nu zegt Bart De Wever wel dat iedereen beter zal worden van zijn voorstellen, maar blijkbaar slaagt hij er niet in om de Franstaligen daarvan te overtuigen. Wat vandaag stemmen kost, namelijk begrip opbrengen voor het andere standpunt, zal dan stemmen kunnen opleveren. Dat zou kunnen helpen om dat opbod voor de verkiezingen te verzachten... Na de verkiezingen zullen ze dan niet meer zo bang hoeven te zijn dat ze gezichtsverlies lijden omdat ze hun straffe beloftes niet kunnen naleven. Met een federale kieskring zou een stuk van de onontbeerlijke verzoening al vóór de verkiezingen tot stand worden gebracht.
("Er zit ook veel wijsheid in die Belgische compromissen", Knack, 2/02/11)

1 February 2011
Jonas CLAES & Valérie ROSOUX (US Institute of Peace, Washington DC): a policy agenda that suits the whole country
One way forward is the creation of a nation-wide electoral district for federal elections in which every Belgian, regardless of residence, can vote for Flemish and Walloon candidates... A national district will incentivize national politicians to adopt an inclusive Belgian mindset when campaigning throughout the entire country, suppress nationalist rhetoric and formulate a policy agenda that suits the country as a whole.
("Belgium, from Model to Case Study for Conflict Resolution", USIP PeaceBrief 79, 1/02/11)


26 januari 2011
Bruno DE WEVER (UGent): Nog een beter voorstel

De Wever: Voor een historicus zijn twee of drie generaties niet zoveel. En dan, wie weet, kunnen we in zo'n constellatie evolueren naar iets wat natuurlijk essentieel is voor een politieke gemeenschap: unitaire politieke partijen...
Knack
: Wat vindt u van de invoering van een federale kieskring, zodat een aantal Kamerleden in het hele land verkiesbaar zou zijn?
De Wever: Ik weet dat de zogenaamde Paviagroep, met academici uit beide landsdelen, dat voorstelt. Maar ik heb nog een beter voorstel: als je dan toch een Belgische verkiezing wilt organiseren, schaf dan ineens het koningshuis af en verkies een president.
("De splitsingslogica stoot op haar eigen grenzen", Knack, 26/01/11)

22 januari 2011
Jean-Pierre RONDAS (VRT): Subiet, maar dan zonder quota's 

Zullen we een federale kieskring instellen om het democratisch deficit weg te werken? Subiet, wat mij betreft! Maar dan wel een échte en geen getrukeerde, waar de zetels al op voorhand verdeeld zijn. Dan zouden wij kunnen zeggen: we kennen geen Vlamingen, Walen en Brusselaars meer, we kennen alleen Belgen. Goed plan, maar dan moet de grendelgrondwet wegvallen. Dan zijn we altijd en overal Belgen, die bij meerderheid beslissen. Bestaat de meerderheid uit Vlamingen? Jammer dan.
("JP Rondas neemt na dertig jaar afscheid van de radio", De Morgen, 22/01/11)
 
15 januari 2011
Philippe VAN PARIJS (UCL & K.U.Leuven): een voorwaarde om de verdamping van België mogelijk te maken en de verdamping van onze centen te vermijden

Het wordt hoog tijd dat iedereen beseft dat een dergelijke hervorming niet bedoeld is om 'de Belgische natie uit haar coma te doen ontwaken'... Ze is integendeel een voorwaarde om een minder moeizame vooruitgang mogelijk te maken naar een effectievere werking van een sterk gedecentraliseerde Belgische federatie die zal kunnen leiden - wanneer Europa klaar zal zijn om het over te nemen - tot de verdamping van het land. Als men dat niet begrijpt, zal de opeenvolging van crisissen niet tot de verdamping van België leiden maar alleen, onder druk van de financiële markten, tot de verdamping van de centen van de Belgen en dus vooral van de Vlamingen...
("De verdamping van België, De Standaard, 15/01/2011)

13 Januari 2011
Stefan SOTTIAUX (K.U.Leuven) : een antwoord op het democratisch deficit  

Ofwel maak je het federale niveau democratischer, ofwel draag je die [herverdelende] bevoegdheden over naar de deelstaten. Voor het eerste is er duidelijk weinig animo, want dan moet je naar een federale kieskring, het afschaffen van de grendelmechanismen, en gezamenlijke lijsten en politieke partijen. Dan blijft alleen de keuze voor een overheveling naar de regio's...  Wie kiest voor het federale niveau, en daar zijn legitieme argumenten voor - denk maar aan de schaalvoordelen voor herverdeling - moet daar oog voor hebben. Dat ontbreekt nu in het debat. Herverdelen is belangrijk, maar de democratie is dat ook. Wie kiest voor het federale niveau, moet een antwoord bieden op dat democratisch deficit.
("De Belgische federale staat is niet democratisch", Jusistenkrant, 13/01/11)

10 January 2011
Bart DE WEVER (N-VA): no interest in reviving the comatose Belgian nation  

The Pavia Group's most important idea is to create a federal constituency... A thoughtful Flemish P.R. executive told me that a federal constituency would only strengthen the domination of the Flemings, given their greater numbers, and so would be rejected by the Walloons. Bart De Wever disagrees... But then he doesn't believe in what he called 'state creation'. He has no interest in reviving the comatose Belgian nation. Van Parijs is unmoved by the skeptics. In fact, he thinks that a similar scheme should be devised for the European Union...
(Ian BURUMA, "Le Divorce. Why Belgium, home for the European Union, has never been more disunited", The New Yorker, 10/01/11)

9 Januari 2011
Sp.A Rood: om eindelijk het land democratischer te maken

Overigens vraagt SP.a Rood zich af wanneer er eindelijk eens een staatshervorming zal komen die het land democratischer maakt, en waar alle Belgen iets aan hebben. We spreken dan over het instellen van een federale kieskring zodat we kunnen stemmen voor het volledige federale parlement en voor de volledige federale regering in plaats van enkel voor de helft ervan.
"Wie ‘responsabilisering’ zegt moet consequent zijn",
Persbericht SP.a-Rood, 11/01/11, http://sparoodgent.blogspot.com

27 oktober 2010
Tinneke BEECKMAN (VUB): kan steeds diepere verschillen niet omkeren  

Het federale failliet hangt samen met onomkeerbare feiten: er zijn geen unitaire partijen meer... Hoe we over de maatschappij in brede zin denken verschilt steeds meer. Zelfs een federale kieskring kan dit niet omkeren.
("Links mag belgicisme laten varen", De Morgen, 27/10/10)

23 oktober 2010
Philippe VAN PARIJS (UCL & KULeuven): om talloze toekomstige staatshervormingen te vergemakkelijken

Elke intelligente staatshervorming vandaag moet de creatie van een federale kieskring voor de federale verkiezingen bevatten. Niet om een voorgoed gestorven Belgische natie proberen te reanimeren. Maar om de talloze toekomstige staatshervormingen die onze federatie nog nodig zal hebben te vergemakkelijken.
("De nobele kunst om een goed compromis te sluiten", De Morgen, 23/10/10)

20 oktober 2010
Marc HOOGHE (KULeuven): een soort langetermijnsgarantie

In die nota [van Guy Verhofstadt, januari 2008] zaten er heel wat voorstellen om de verlatingsangst van de Franstaligen te bezwren: zo was er het voorstel van een federale kiekring, als een soort langetermijnsgarantie dat Vlamingen en Walen hun toekomst nog samen willen uitbouwen. Dat soort garanties ontbreekt in deze tekst [van Bart De Wever, oktober 2010]
("Ten zuiden van Overijse heerst geen hysterie", De Morgen, 20/10/10)

14 oktober 2010
Anja DESCHOEMACKER (Linkse Socialistische Partij): alleen in welvarende periode doeltreffend

Al snel, vrezen wij, zou een federale kieskring leiden tot een harde strijd omdat de Franstaligen zich altijd in de minderheid zouden bevinden... In een periode van economische bloei zou een federale kieskring wel het beoogde doel kunnen bereiken en mensen kunnen samenbrengen voor een debat over hoe we alle regio’s het best kunnen ontwikkelen.
("Onze mening over een federale kieskring, http://www.socialisme.be, 14/10/10)

27 september 2010
Tef VANDEGINSTE (UA): Stemmen gaan ronselen bij de andere etnische groep
En toch zijn [de Burundesen] erin geslaagd om hun staatshervorming te realiseren, een compromis waarin Hutu én Tutsi zich herkennen... Wat telt, is dat de leiders van de politieke partijen ook aan de overkant, bij de andere etnische groep, stemmen en kandidaten moeten gaan ronselen. Dus letten ze wel op om niet al te radicaal uit de hoek te komen... Je zou het kunnen vergelijken met Europeanen die bij Europese verkiezingen kunnen stemmen op lijsten waarop kandidaten vanuit alle Europese regio's staan... Je zou het ook kunnen vergelijken met een nationale kieskring in België.
("Wij zijn geen Hutu's en Tutsi's, maar het is nog niet te laat om het te worden", De Standaard, 27/09/10)

7 september 2010
Edi CLIJSTERS : om Vlaamse politici de Franstaligen naar de mond te doen praten 
Toch is dat in essentie juist wat de voorstanders van een federale kieskring willen bewerkstelligen: omvangrijke stemmentransfers mogelijk maken tussen Vlamingen en Franstaligen. Zo hopen ze de politieke kopstukken uit beide taalgemeenschappen tot meer communautaire matiging te bewegen. Een nobel streven wellicht. Maar het is tot mislukken gedoemd.... En wat krijg je dan, om het even over hoeveel mensen het gaat? Vlaamse politici die de Franstaligen naar de mond praten. Nu, daar heb je al 180 jaar lang geen federale kieskring voor nodig.
("Droeve ervaringen met een federale kieskring", Knack, 7/9/10)

20 juli 2010
GROEN! : Senaat afschaffen en federale kieskring in de Kamer
Groen! heeft net als SP.A een voorstel klaar, alleen gaan de groenen verder en willen ze de Senaat definitief afschaffen... Overigens ziet Groen! tegelijk met de afschaffing van de Senaat een kans om de federale kieskring in te voeren, een nogal fundamentele aanpassing.
("SP.A zer afschaffing Senaat op agenda", De Standaard, 20/7/10)

3 juli 2010
Mark EYSKENS (CD&V): Confederaal congres met federale kieskring
Minister van staat Mark Eyskens (CD&V) heeft een voorstel uitgewerkt voor een hervorming van de politieke instellingen, waarbij tegelijk het probleem van BHV wordt opgelost. Centraal in Eyskens' voorstel staat het Confederaal Congres, dat in de plaats komt van Kamer en Senaat en voor tweederde bestaat uit verkozenen van de deelstaatparlementen en voor een derde uit verkozenen in een federale kieskring.
Doordat de federale verkiezingen worden afgeschaft, verdwijnt het probleem BHV. De federale kieskring geeft de Franstaligen de gelegenheid in Vlaanderen en Nederlandstaligen in Wallonië te stemmen voor taalgenoten.
("
Mark Eyskens heeft eigen BHV-voorstel en staatshervorming uitgewerkt", De Standaard, 3/7/10)

12 juni 2010
Guillaume VAN DER STIGHELEN (reclamemaker): nu wint degene die het hardst roept dat de andere de oorzaak van het probleem is
Spijtig dat ons systeem zo in elkaar zit dat het onvermijdelijk tot een scheiding van het land moet leiden... Degene die in Vlaanderen het hardst geroepen hebben dat de Walen de oorzaak van het probleem zijn, zullen winnen. Idem dito aan de andere kant van de taalgrens.
("De stemming", De Morgen, 12/06/10)


9 juni
2010
Jean QUATREMER (Libération): voor de hand liggende oplossing
Toch bestaan er voor de hand liggende oplossingen om weer banden tussen Nederlandstaligen en Franstalige te smeden: een federale kieskring in het leven roepen waaruit verplicht de premier van het land moet voorkomen, om het Belgische democratische tekort op te lossen.
("Geschiedenis van de Belgische sloop", De Morgen, 9.06.10)

9 juni 2010
Laurens DE VOS (NV-A)
& al.: zou een doos van Pandora kunnen worden
Er zijn behoorlijk wat nadelen aan verbonden die van een federale kieskring wel eens een doos van Pandora kunnen maken... De logica van het voorstel impliceert immers dat deze 15 verkozenen niet tot een bepaalde taalgroep behoren, vermits zij het hele land vertegenwoordigen. Alle beschermingsmaatregelen die de minderheid in België ter beschikking heeft, zoals dubbele meerderheden en alarmbelprocedures, passen dan niet meer in die nieuwe samenstelling van de Kamer en mogen worden afgevoerd.
("Federale kieskring zou doos van Pandora openen", De Tijd, 9/06/10)

7 juni 2010
Thomas LEYSEN (ondernemer): geen Belgische democratie zonder federale kieskring
Door media en andere opiniemakers wordt een beperkt aantal Vlaamse toppolitici momenteel als bijzonder rechtlijnig gepositioneerd... Ze beweren dat België geen democratie is, terwijl ze tegelijkertijd een federale kieskring afblokken. Van geloofwaardigheid en rechtlijnigheid gesproken.
("De Vlaamse kiezer heeft recht op duidelijkheid", De Standaard, 7/06/10)

5 juni 2010
Tom NAEGELS (schrijver): ofwel ga je uit elkaar, ofwel werk je met een federale kieskring

Ofwel ga je uit elkaar, ofwel werk je met een federale kieskring. De inertie komt ten dele doordat niemand moeite moet doen om stemmen te halen in het andere landsdeel.
("Jan zit echt wel op zijn plaats bij de N-VA", De Standaard,  5/06/10)

3 juni 2010
Guillaume VAN DER STIGHELEN (reclamebureau Duval Guillaume): het volk moet nu eisen dat zo'n federale kieskring komt
Als ik dat nu een fantastische zaak zou vinden dat een homoseksuele migrantenzoon het tot premier van België zou schoppen, waarom mag ik dat dan niet uitdrukken? Nee, ik moet stemmen op een Vlaming. Waarom? Omdat ik in Vlaanderen woon. Wat is dat nu voor onzin?... Het volk verandert het systeem, de politiek niet. Dus moet dat volk zich nu manifesteren en eisen dat er zo'n federale kieskring komt, zodat er tenminste een forum komt voor mensen met een federale gedachte.
("Een politieke leider voor de hele natie, dat kan niet in België", De Morgen, 3/06/10)

1 juni 2010
Kristof CALVO (GROEN!): zonder federale kieskring levert uitleg in Wallonië bitter weinig op
'Het levert bitter weinig op zonder federale kieskring, maar ik heb mijn actieterrein uitgebreid tot voorbij de taalgrens... Als je Franstaligen persoonlijk uitlegt waarom je tegen de uitbreiding van Brussel bent, merk je dat ze daar wel oren naar hebben.'
("Op missie naar Wallonië", De Standaard, 2/06/10)

31 mei 2010
Bart DE WEVER (N-VA): OK, maar dan geen bescherming voor de minderheid
Op vraag van MR-voorzitter Didier Reynders wou hij [Bart De Wever] desnoods wel een federale kieskring aanvaarden, maar dan enkel als tegelijk de institutionele beschermingsmechanismen (alarmbel, pariteit in de regering, dubbele meerderheden) afgeschaft worden. "Als we verkozen worden als Belgen, moeten we ook in het Parlement de Belgische meerderheid en minderheid aanvaarden."
("Bart De Wever voert boventoon in communautair televisiedebat",
De Morgen 31/05/10, verslag over debat in De zevende dag, 30 mei 2010.)

29 mei 2010
Axel MILLER (Petercam): ik stem voor wie een federale kieskring schept
Ik zal stemmen op een partij ... die een federale kieskring schept, zodat Franstaligen op Nederlandstaligen kunnen stemmen en omgekeerd.
("50 Vlamingen en Franstaligen over Brussel", De Standaard & Le Soir, 29/05/10)

29 mei 2010
Guillaume VAN DER STIGHELEN (reclamemaker): Het kiesstelsel beslist in mijn plaats
Ik wil voor een Waal kunnen stemmen als ik hem geschikt vind voor de job. Maar het kiesstelsel beslist in mijn plaats dat de goeie kandidaten alleen in Vlaanderen te vinden zijn.
("50 Vlamingen en Franstaligen over Brussel", De Standaard & Le Soir, 29/05/10)

29 mei 2010
Dave SINARDET (Universiteit Antwerpen): Het land beter doen werken
Een staatshervorming die rationeel en zonder taboes het land beter doet werken. Dat betekent ook een federale kieskring. Zo kan ik mij als Vlaming uitspreken over de Franstalige politici en kunnen Waalse kiezers dat ook met de Vlaamse politici.
("50 Vlamingen en Franstaligen over Brussel", De Standaard & Le Soir, 29/05/10)

28 mei 2010
Frank VANDENBROUCKE (Sp.A): Niet zo'n fan van de federale kieskring
DM: Moet u uw federale kieskring niet doortrekken en ook pleiten voor een federale kieskring?
Vandenbroucke: Als B-H-V-ervaringsdeskundige ben ik niet zo'n fan van die federale kieskring. Ik vrees dat we dan de problemen van B-H-V gaan exporteren naar het gehele land... Onze politieke, culturele wereld is gescheiden, dat draai je niet meer terug met een federale kieskring.
("Een eigen pensioenstelsel of Brussel", De Morgen, 28/05/10)

22 mei 2010
Studenten K.U.Leuven: Dan zullen Waalse polici voor de Vlamingen meer moeite doen
'Trouwens, wordt het geen tijd dat wij ook op Waalse politici kunnen stemmen? We wonen in een federaal land, maar we kunnen onze stem alleen aan Vlamingen geven.' 'Ella Mariën, 19, studente handelsingenieur). Ook Pieter Steens (19), ingenieur-architect, snapt niet waarom hij niet op Walen kan stemmen. 'Als Waalse politici weten dat ze mijn stem kunnen binnenhalen, dan zullen ze voor de Vlamingen toch veel meer moeite doen? En omgekeerd geldt dat ook voor Vlaamse politici.'
(Griet Plets, "Tournée générale", De Standaard, 22-23-24/05/10; ook in Le Soir, 22-23-24/05/10)

20 mei 2010
Meyrem ALMACI (Groen!) en Jean-Michel JAVAUX (Ecolo): Meteen een federale kieskring
Javaux: Die kieskring moet er komen om de politici te dwingen naar de andere kant te kijken, om de debatten over de taalgrens te volgen en om de taal te leren.
Almaci: Het is hoopvol dat de invoering van de federale kieskring nu mogelijk wordt gemaakt door de grondwetsartikels die voor herziening vatbaar zijn verklaard. Als we willen blijven dialogeren hebben we zo'n vehikel nodig.
"Groen! is sleutel voor splitsing B-H-V", De Morgen, 20/05/10.

19 mei 2010
Facebook: Ik wil kunnen stemmen voor een Waal
Een tweetalige Facebookgroep pleit voor een federale kieskring. Reeds meer dan 20000 leden volgens Le Soir online, 19/05/10.

5 mei 2010
Paviagroep: Nu meer dan ooit
Met compromissen valt in België niet veel meer te winnen, want waarom zou een Vlaams Kamerlid rekening houden met Franstalige kiezers als hij daar electoraal niet voor beloond wordt?
(Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs, "Een federale kiekring: nu meer dan ooit", De Standaard, 5/05/10)

4 mei 2010
Leerlingen zesde klas Atheneum Etterbeek: haalbaar compromisidee
In het Koninklijk Atheneum van Etterbeek worden de zesdejaars in allerijl voorbereid op de nakende verkiezing. Daarbij kan lerares Danielle Houbrechts het hete hangijzer BHV niet uit de weg gaan. Ook al ligt het gevoelig in een klas met Vlamingen, Walen en Brusselaars... Iemand gooit het idee van een federale kieskring in de groep. 'Heel België tweetalig maken', probeert een ander. De federale kieskring wordt haalbaarder geacht en eindigt als compromisidee van het debat.
(
Valerie Droeven, 'Heel België weer tweetalig', De Standaard, 4/05/10

30 april 2010
Marnix BEYEN (Universiteit Antwerpen): architecten nodig om een volwassen discussie mogelijk te maken
In plaats van deze schimmige situatie zou, enigszins naar analogie met het Duitse model, kunnen worden geopteerd voor een dubbel systeem van vertegenwoordiging. Een gedeelte van de vertegenwoordigers zou dan worden verkozen ... binnen één grote nationale kieskring. Duidelijk is in elk geval dat zo'n systeem geen terugkeer naar het unitaire België zou betekenen - zoals de tegenstanders van de federale kieskring te pas en te onpas beweren - maar integendeel een volwassen discussie mogelijk zou maken over duidelijke bevoegdheidsverdelingen binnen een federaal bestel. Voor de uitwerking van zo'n systeem volstaan de vertrouwde loodgieters echter niet, maar zijn politieke architecten nodig. Zullen de politieke partijen deze kunnen en durven leveren?
("Voor een vernieuwbouw van het federale België", De Standaard, 30 april 2010)

27 april 2010
Leuven en Louvain samen rond federale kieskring
Ons Instituut voor Levende Talen heeft een geestesverwant aan de UCL, l‘Institut des Langues Vivantes. Een toenadering lijkt dus niet meer dan normaal. Op 24 maart vond een eerste activiteit in Leuven plaats. De UCL- en K.U.Leuven-studenten discussieerden rond de federale kieskring, afwisselend in het Frans en Nederlands. Ze presenteerden hun voorstellen voor de hele groep, in de andere taal. Het enthousiasme van de studenten werkte aanstekelijk, en de initiatiefnemers willen dit herhalen en... uitbreiden.
("UCL- en K.U.Leuven-studenten verenigd in de les", Dagkrant, 27 april 2010)

19 april 2010
Dave SINARDET (Universiteit Antwerpen): het verlammende opbod afremmen
Om uit te bollen, kan u er nog een federale kiekring bovenop gooien, zodat het verlammende communautaire opbod wordt afgeremd en we u ovr tien jaar niet opnieuw moeten terugroepen.
("Graag echt een vette vis", De Standaard, 19/04/10)

17 december 2009
RE-BEL Colloquium
Het tweede openbaar colloquium van het Re-Bel initiatief vond plaats op 17 december. De federale kieskring vormde een van de twee behandelde thema en werd het onderwerp van een boeiende discussie, op de achtergrond van Re-Bel e-book n°4 Electoral engineering for a stalled federation.
Drie nieuwe kritische bijdragen zijn nu beschikbaa
r:
Electoral engineering or prudent leadership (Rudy Andeweg, Leiden)
Could a federal electoral district be effective? (Laurent de Briey, Namur)
Thinking Twice about the National Constituency (Bart Maddens, Leuven)

2 december 2009
Hendrik VUYE (Universiteit Hasselt & FUNDP Namur):
onwaarschijnlijk voldoende als pasmunt
Knack: Wat kan een Vlaamse pasmunt voor een splitsing van B-H-V zijn?
Vuye: Er zijn diverse mogelijkheden, maar die stuiten allemaal op juridische of politieke bezwaren... Op het Vlaamse pasmuntlijstje staat voorts de invoering van een federale kieskring, maar dat lijkt sterk op een uitbreiding van B-H-V over heel Vlaanderen... Het is echter weinig waarschijnlijk dat de Franstaligen dat voldoende zullen vinden.
("B-H-V zet het voortbestaan van België níét op het spel", Knack, 2/12/09)

24 november 2009
Marnix BEYEN (UA): een electoraal gelegitimeerde federale eerste minister
Gezien het erg onvolmaakte kiessysteem in België moet die vraag mijns inziens ontkennend beantwoord worden... is het ook onzinnig om een stemmenaantal te gebruiken als argument voor het aanduiden van een eerste minister. Voor de Franstalige kiezers is het nu eenmaal onmogelijk hun stem uit te brengen op Leterme of op zijn partij... Dat Letermes 800.000 stemmen in Franstalig België eerder als een bedreiging dan als een bron van legitimiteit worden gezien, vloeit dan ook rechtstreeks voort uit dit systeem. Indien men een electoraal gelegitimeerde eerste minister wil, dan dient men eerst en vooral dit democratisch tekort weg te werken. De invoering van een federale kieskring blijft een aantrekkelijke denkpiste in dit verband, maar er zijn zeker ook andere mogelijkheden... De leider van die regering moet niet zozeer beschikken over de enthousiaste steun van één deel van de bevolking, als wel over het minimale vertrouwen van zijn of haar coalitiepartners én van een zo ruim mogelijk deel van de bevolking.
(Marnix Beyen, "De broze legitimiteit van de eerste minister", De Standaard, 24/11/09).

Oktober 2009
Bart MADDENS (K.U.Leuven):
Federale kieskring begraven? Reken er niet te veel op.
De Franstaligen zullen [de federale kieskring] enkel maar aanvaarden op voorwaarde dat het aantal Franstalige zetels vooraf vastligt. Als Verhofstadt meent wat hij schrijft [in zijn communautaire nota van januari 2008: "uiteraard niet aangewezen voor de federale kieskring met een vast contingent per taalgroep te werken"], dan is de nationale kieskring nu al zo goed als begraven. Maar laten we daar maar niet te veel op rekenen.
(Bart Maddens, Omfloerst separatisme?, Kapellen: Pelckmans, 2009, p. 60)

Oktober 2009
Manu RUYS (oud-hoofdredacteur De Standaard):
Er groeit een neobelgicisme dat voor een nationale kieskring opkomt
Wat in 1977 nog onbespreekbaar was, staat vandaag in de etalage... Er groeit een neobelgicisme dat de staatshervorming saboteert, opkomt voor de invoering van een nationale kieskring en voor de geleidelijke verfransing van Vlaanderen."
("Woord vooraf, in B.
Maddens, Omfloerst separatisme?, Kapellen: Pelckmans, 2009, p. 7)

10 oktober 2009
Wouter Van Besien en Björn Rzoska (Groen!): voor een federale kieskring
Communautair willen Van Besien en Rzoska hun partij bewust maken van de groene communautaire standpunten. 'Die zijn er, we moeten ze alleen verduidelijken. Wij willen meer bevoegdheden voor de regio's ten opzichte van de gemeenschappen en we zijn voor een federale kieskring.'

1 oktober 2009
Kristof CALVO (voorzitter Jong Groen!): een voorstel waar wij achter staan

Een federale kieskring, een stadsgemeenschap Brussel en een versterking van het federale niveau, dat zijn voorstellen waar wij achter staan, maar we durven het niet zeggen... Wij zouden verdorie communautaire opiniemakers moeten zijn.
(Peter De Lobel, "Jong Groen! trekt moederpartij aan de oren", De Standaard, 1/10/09)

25 september 2009
Matthias STORME (K.U.Leuven):
Geen grote schrik, maar quotas zijn bedrog.
Een federale kieskring vergt een wijziging van de grondwet. Voorts heb ik er niet zoveel schrik van, maar ik vind het wel totale nonsens. Trouwens, de voorstellen die er zijn voor een federale kieskring, zijn natuurlijk contradictorisch. Men wil zogezegd een federale kieskring om de Belgische natie in zijn geheel de kans te geven om een beperkt aantal mensen ‘nationaal’ in de oude betekenis te kiezen, maar men gaat wel op voorhand vastleggen hoeveel Nederlandstaligen en Franstaligen er verkozen zijn. Dat is natuurlijk bedrog! Dat is geen federale kieskring.
("Maddens, B-H-V, Doel en Lissabon: Matthias Storme in gesprek met Bernard Daelemans", Meervoud, 25/09/09)

1 juli 2009
RE-BEL INITIATIVE:
Electoral engineering for a stalled federation
In dit vierde e-boek van het Re-Bel initiatief (Rethinking Belgium's Institutions in the European Context) wordt het voorstel van de Paviagroep verdedigd door zijn twee coördinatoren, Kris DESCHOUWER (VUB) en Philippe VAN PARIJS (UCL) en uitgedaagd door twee van de meest uitgesproken Belgische critici van het voorstel Laurent de BRIEY (FUNDP Namur) en Bart MADDENS (K.U.Leuven) en door twee van de meest gerenommeerde deelnemers aan de internationale discussies over kiessystemen voor verdeelde samenlevingen, Donald HOROWITZ (Duke University) en Brendan O'LEARY (University of Pennsylvania).
Alle Re-Bel e-books zijn gratis beschikbaar op RethinkingBelgium.eu.

1 juli 2009
Rik VAN CAUWELAERT (Knack):
een electoraal speeltje dat niets aan de copernicaanse revolutie zal veranderen.
We zijn aanbeland bij de copernicaanse revolutie van Vlaams minister-president Kris Peeters. De federale staat is niet langer de zon waar de deelstaten omheen draaien. De deelstaten vormen nu het centrum - partijpolitieke en electorale speeltjes zoals een federale kieskring zullen daar niets aan veranderen.
("Bij gebrek aan staat", Knack, 1/7/09)

13 juni 2009
Open VLD: een realistische eis
De liberalen hopen vooral op een zakelijke benadering van de staatshervorming... Niet de aanpak van N-VA dus, maar de methode-Schiltz, die uitgaat van realistische eisen. Voor de liberalen betekent dat nog steeds de regionalisering van een aantal bevoegdheden, maar ook een onderhandeld akkoord voor B-H-V en een versterking van het federale niveau door bijvoorbeeld een federale kieskring.
(Fabian Lefevere, "Vlaamse liberalen zien geen heil meer in gemeenschapsdialoog", De Morgen, 13/6/09)

12 mei 2009
Alain GERLACHE (Communauté des TV francophones):
Ofwel federale kieskring, ofwel confederale raad
Ofwel is België een federale constructie en wordt minstens een deel van de volksvertegenwoordigers binnen een federale kieskring gekozen. Ofwel volgen we het confederale model en dan kunnen de federale verkiezingen als dusdanig afgeschaft worden. De deelstaten zouden dan een deel van hun parlementsleden naar een Confederale Raad sturen. Is dat absurd? Misschien wel, maar consequent.
("Beste Mark Eyskens", De Standaard, 12/05/09)

6 april 2009
Guy VERHOFSTADT (Open VLD):
Geen staatshervorming zonder federale kieskring
In het Canvas programma Puur Persoonlijk (6 april) konden we hem [Guy Verhofstadt] zelfs met veel aplomb horen zeggen dat hij nooit een nieuwe staatshervorming zou goedkeuren als de nationale kieskring er niet in zat.
(Bart Maddens, Omfloerst separatisme?, Kapellen: Pelckmans, 2009, p. 60).

3 maart 2009
Bart MADDENS (K.U.Leuven):
Liever geen splitsing van BHV dan een nationale kieskring
Achteraf beschouwd is het misschien wel een geluk dat het niet tot een 'grote' staatshervorming gekomen is. Want de prijs daarvoor dreigde zo onredelijk hoog uit te vallen dat het status quo te verkiezen is. Als je de 'splitsing van BHV moet invoeren met het invoeren van een nationale kiekring (en dus de uitbreiding van BHV tot heel Vlaanderen), dan is de keuze natuurlijk snel gemaakt.
("On n'est demandeur de rien", De Standaard, 3/03/09)

28 februari 2009
Ruud GOOSSENS (De Morgen): Meerderheidssysteem plus federale kiekring
Waarom delen we het land niet in — we zeggen maar wat — 120 kiesarrondissementen waarin de kandidaat die het eerst meer dan 50 procent van de kierzers overtuigt naar het parlement mag? De andere 30 kamerzetels zou je dan via een federale kieskring proportionneel kunnen verdelen.
("Laat de meerderheid eindelijk beslissen", De Morgen, 28/2/09)

31 december 2008
Carl DEVOS (UGent): een artificiele constructie en een deel van de oplossing
Ook Carl Devos ziet een federale kieskring als een deel van de oplossing. 'We hebben geen federale politieke partijen die een matigend effect zouden kunnen uitoefenen op hun regionale afdelingen, zoals in Duitsland het geval is. En dus staat hier geen rem op het opbod. Voeg daarbij een gigantisch democratisch tekort omdat de kiezer maar voor de helft van de federale regering kan stemmen.' Die federale kieskring, geeft Devos toe, is inderdaad een onuitgegeven en artificiële constructie. 'Maar dat geldt bij uitbreiding voor heel ons bestel.'
(Han Renard, "Nationalisme: Patriotten hebben we nodig", Knack, 31/1/08-6/1/09)

29 november 2008
Rudy AERNOUDT (LiDé): zal de Walen over de streep trekken

Op het communautaire vlak blijft Aernoudt bij een splitsing van B-H-V; een federale kieskring zal de Walen volgens hem over de streep trekken.
("Rudy Aernoudt wil Brusselse staatsstructuur hertekenen", Brussel Nieuws, 29/11/08)

21 oktober 2008
Rudy AERNOUDT (LiDé): de enige manier om ons land bestuurbaar te houden
Walen en Vlamingen moeten niet door het leven als cowboys tegen indianen. Historisch gezien is een op de vier Walen een Vlaming. Ook vind ik dat we moeten streven naar een federale kieskring. Dat is de enige manier om ons land bestuurbaar te houden. Waarom zou een socialistische Waal die Di Rupo niet ziet zitten niet op Freya Van den Bossche kunnen stemmen?
("Rudy Aernoudt komt op in Wallonië", De Morgen 21/08/08)

14 oktober 2008
Rudy AERNOUDT (LiDé): absoluut noodzakelijk
Ik droom ervan om in 2011 bij de federale verkiezingen met een nationale lijst op te komen waarop Walen, Brusselaars en Vlamingen staan. Een federale kieskring, waardoor politici zich verkiesbaar kunnen stellen in het noorden en het zuiden van het land, is absoluut noodzakelijk.
("
Wallonië heeft nood aan mani pulite", De Standaard 14/11/08)
 
13 oktober 2008
GRAVENSTEENGROEP: versterking van het Belgische status quo

Welke van die voorstellen maken een reële kans om in een open gesprek van gemeenschap tot gemeenschap het witte blad in te vullen? We vermelden slechts die voorstellen die een ruime pers hebben gekregen...
3. Een partieel 'federale' kieskring, waarbij gedeeltelijk van de huidige kiesomschrijvingen zou worden afgeweken. Als een verdediging en zelfs versterking van het Belgische status-quo (sommigen spreken zelfs van een veralgemening van het systeem BHV) past dit academische voorstel perfect in onderhavige lijst. Het legt niet alleen de uitslag van deze federale verkiezingen (uitgedrukt in parlementszetels) op voorhand vast, maar doet dit dan nog eens mathematisch ten nadele van de Vlamingen.
("
Wat bevat het witte blad?", De Standaard, 13/10/08)

4 oktober 2008
Tom LANOYE (schrijver): te bang dat het werkt

Ik ben zodanig niet-royalist dat ik vind dat er een federale kieskring moet komen voor een president. Waarom hebben Vlaams-nationalisten zo'n schrik van een federale kieskring? Als ze vooraf weten dat die niet zal werken, waarom laten ze het dan niet toe? Ik zal u zeggen waarom. Ze zijn juist bang dat het wél werkt.
("Kreten& Gefluister: De schrijver Tom Lanoye op Kanaal Z", De Standaard 4/09/08)

13 september 2008
Geert BOURGEOIS (N-V-A): middeltje om te laten weten dat integratie niet nodig is
GvA: U zult hoe dan ook toegevingen moeten doen. Kan een federale kieskring pasmunt zijn?
Bourgeois: Neen. Dat is Brussel-Halle-Vilvoorde uitbreiden naar heel België. Een handig middeltje om de geïsoleerde francofonie in Vlaanderen te laten weten dat ze zich zeker niet moet integreren. Ik weet dat onderhandelingen geven en nemen is, maar ik ga niet publiek onderhandelen.
("
Alleen discretie kan staatshervorming redden", Gazet van Antwerpen, 13/09/08)


12 september 2008
Bruno WATERFIELD (Daily Telegraph): overal campagne laten voeren

Monocle, het hippe, dikke blad dat werkelijk over alles verhalen wil brengen, heeft het deze keer over onder meer 'failing states', met België op nummer 3: "In één dorp is er een hotline voor wie op Franstalige eerder dan Nederlandstalige menu's botst. Een symptoom van de politieke intolerantie en het wij-zijdenken dat moet ophouden als België de nationale crisis wil overleven." Dat laatste verhaal is geschreven door Bruno Waterfield, een buitenlandcorrespondent in Brussel, die de dramatiek niet schuwt: "België lijkt erop uit te zijn zichzelf in twee te scheuren." Maar Bruno biedt ook oplossingen, naar Zwitsers model, en een soortement poging tot federale kieskring: "Ze zouden al eens kunnen beginnen met Vlaamse, Frans- en Duitstalige politici overal campagne te laten voeren."
("
Liftindustrie", De Morgen, 12/09/08)

4 september 2008
RED DE SOLIDARITEIT en VOORUITGROEP: maatregel om de gemeenschappen dichter bj elkaar te brengen
Wij vragen maatregelen die de gemeenschappen dichter bij elkaar brengen. Het onderwijs dient efficiënt tweetalige burgers op te leiden. De organisatie van het culturele leven moet meer vertrekken vanuit een interculturele benadering. Elke kiezer moet ook kunnen stemmen voor kandidaten uit het hele land, door het inrichten van een federale kieskring. Dit is meteen een aanzet tot oplossing van het probleem BHV.
("
Solidariteit nog niet gered", De Standaard 4/09/08)

4 september 2008
Luc SANDERS (filosoof): zegen en vloek

Een optimalisering van de bevoegdheidsverdelingen tussen de deelstaten is voor N-VA bijvoorbeeld niet aan de orde. Zoveel mogelijk Vlaams en des te beter als België er slechter van wordt. Een federale kieskring zou een zegen zijn voor België, maar net daarom een vloek voor N-VA.
("
En de winnaar is N-VA!", De Standaard 4/09/08)

September 2008
Stijn OOSTERLYNCK (Vooruitgroep): mechanisme om verdere polarisering te voorkomen 

Een federale kieskring maakt deel uit van onze bekommernis om op Belgisch niveau een gemeenschappelijk project te vinden... Bovendien voorkomt die federale kieskring dat politici van de ene gemeenschap zich profileren zonder dat die van de andere zich in het debat kunnen mengen. We hebben nood aan institutionele mechanismen om verdere polarisering te voorkomen. 
("Eindelijk progressieve visies op de communautaire kwestie?", Aktief (Masereelfonds), september 2008)

September 2008
Karel GACOMS (Gravensteengroep): niet echt een probleem 

Het argument voor een federale kiekring is dat iedereen moet kunnen oordelen over de federale regering. Als dit de logica is dan moet die ook op andere niveaus toegepast worden. Vandaag kan Vlaams minister-president Peeters electoraal enkel beoordeeld en eventueel afgestraft worden door zijn Antwerpese kiezers. Moeten we daarom in Vlaanderen het systeem van provinciale kiesarrondissementen afschaffen? ... Wat als een meerderheid in De Panne voor Franstalige partijen stemt? Of als in de Ardennen Vlaamse partijen de meerderheid halen? Een federale kieskring crëeert meer problemen dan hij oplost. Maar als de instelling van eeen federale kieskring een onderdeel zou zijn van een alomvattend compromis tussen de gemeenschappen, is er voor mij niet echt een probleem.
("Eindelijk progressieve visies op de communautaire kwestie?", Aktief (Masereelfonds), september 2008)

15 september 2008
Mieke VOGELS (Groen!): federale kieskring vs onhaalbare beloftes en anti-politiek

Een federale kieskring is voor ons een logisch begin. Yves Leterme neemt als premier beslissingen voor Vlamingen, Walen en Brusselaars. Maar als het verkiezingen zijn, moet hij zich alleen verantwoorden voor de Vlamingen. Dat systeem geeft hem een vrijgeleide voor een nationalistisch discours en onhaalbare beloftes. Het voedt de antipolitiek. Geen enkele federale staat werkt op die totaal onlogische manier.
("Mieke Vogels vraagt zich af waarom Groen! uit de communautaire onderhandelingen is gewipt", De Morgen, 15/9/08)

18 augustus 2008
Stefaan VAN HECKE (Groen!): federale kieskring en afschaffing van de Senaat 

We moeten opnieuw met een wit blad beginnen. Neem nu Brussel, een van de grootste troeven van ons land... Andere aandachtspunten zijn volgens Van Hecke de afschaffing van de Senaat , een federale kieskring en een versterking van het parlement met een 'goede wetgevingsdienst'.
("Opnieuw met wit blad beginnen", De Standaard, 18/8/08)


5 augustus 2008
Paviagroep: geen boksmatch dankzij quota's

Hans Bonte (DM 30-07-08) formuleert twee bezwaren tegen een federale kieskring. Ten eerste vreest hij een veramerikanisering van de politiek. Die vrees is echter niet gegrond. De VS is immers bijlange niet de enige federale staat waar een kandidaat of partij die de hele federatie wil besturen campagne voert over het hele grondgebied. Dat is precies wat nodig is voor een democratische dialoog, en wat in België met zijn gesplitste partijen afwezig is. De macht van het geld die Amerikaanse politiek zo problematisch maakt, heeft meer te maken met de grote schaal van het land en met de afwezigheid van een strakke regeling voor partijfinanciering. In België kan een federale kieskring dus gerust de democratische dialoog verbeteren zonder de uitwassen van de veramerikanisering in te voeren.
Hans Bonte vreest ook dat een federale kieskring een boksmatch tussen Franstaligen en Nederlandstaligen zal opleveren, zoals nu in de kieskring B-H-V. Dat gevaar bestaat inderdaad, maar kan vermeden worden door - zoals de Paviagroep het voorstelt - het aantal zetels per taalgroep in de federale kieskring bij voorbaat vast te leggen. Met de juiste modaliteiten zal een federale kieskring de dringend nodige positieve effecten hebben, zonder de ongewenste perverse effecten waar Hans Bonte voor vreest.
(Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs, "Federale kieskring", De Morgen, 5/8/08)

31 juli 2008
Caroline GENNEZ (Sp.A): wél een goed idee

Een federale kieskring vind ik wél een goed idee, maar uiteindelijk gaat het om randideetjes. De essentiële vraag is: welke bevoegdheden houden we federaal, welke gaan naar de regio's, en hoe stellen we daar een juiste financiering tegenover. Alle niveaus moeten sterker worden om ons sociaal model overeind te houden.
("Sp.a niet onder indruk van communautaire nota Bonte", De Standaard, 31/7/08)


30 juli 2008
Hans BONTE (Sp.a): veramerikanisering van de politiek

We moeten daar absoluut tegen zijn, zo'n federale kieskring stimuleert de veramerikanisering van de politiek, waarbij een paar boegbeelden alle lokale kandidaten overschaduwen. Mijn ervaring in B-H-V geeft daar een voorproefje van: het is een puur electoraal boksmatch tussen Franstaligen en Nederlandstaligen, die niet meer over de inhoud gaat. We gaan dat toch niet exporteren naar heel Vlaanderen."
("Sp.a'er Hans Bonte verwijt eigen partij communautaire koudwatervrees", De Morgen, 30/7/08)

22 juli 2008
Walter ZINZEN (ex VRT): dàt is de democratie

Wie de Belgische federatie op democratische wijze wil hervormen, moet inderdaad een meerderheid achter zich krijgen... Dat veronderstelt dan wel een wervend project, een enthousiamerende visie op het nieuwe België... Mocht er zo'n project bestaan, dan zou men het kunnen voorleggen aan alle kiezers in België. Dat zal dan moeten gebeuren via een federale kieskring, zodat een meerderheid nagestreefd kan worden in alle gewesten en gemeenschappen. Dàt is de democratie. Maar laten de De Wevers en de Gravensteners daar nu juist niet voor te vinden zijn. Zij geven liever aan de begrippen 'meerderheid' en 'minderheid' een etnische definitie.
("Dictatuur van de minderheid?, De Standaard, 22/7/08)

19 juli 2008
Sven GATZ (Open VLD): betere voorstellen ?

Federale politici moeten voor hun beleid in de hele federatie verantwoording kunnen afleggen. Als Reynders, Onkelinx of Milquet ook in Vlaanderen hun beleid moeten verdedigen, zullen ze ook met meer Vlaamse gevoeligheden rekening moeten houden. Een federale kieskring zou daartoe een nuttig instrument zijn, maar misschien zijn er ook andere en betere voorstellen.
("Niet de methode maar de visie schiet tekort", De Morgen, 18/7/08)

18 juli 2008
Luc VAN DEN BOSSCHE (Sp.A): een verdedigbare afwijking van de theorie

DS: Moet Vlaanderen bereid zijn om een aantal taboes op te geven? De uitbreiding van Brussel, bijvoorbeeld? Of de invoering van een federale kieskring?
Van den Bossche: In een confederale logica is een federale kieskring niet echt een goed idee, maar anderzijds is het ook niet goed om te veel belang te hechten aan bepaalde symbooldossiers. We hoeven niet altijd de organisatie van onze staat volgens de grote principes te laten verlopen, we zijn nu eenmaal een bijzonder geval: federalisme of confederalisme met twee gemeenschappen. Dus een originele afwijking van de theorie moet kunnen... Ik denk dat een verdedigbaar compromis zeker goed zou overkomen in Vlaanderen.
("Het volgende hoofdstuk heet: confederalisme", De Standaard, 18/7/08)

13 juni 2008
Dave SINARDET (Universiteit Antwerpen): goed bestuur

Vlaamse en Franstalige partijen bieden zich aan Vlaamse en Franstalige kiezers aan via een Vlaamse en Franstalige campagne in Vlaamse en Franstalige media... Daardoor kan er zelfs bij federale verkiezingen geen federaal debat ontstaan over het beleid van dit land. Elders spreekt men al voor minder over een democratisch deficit. Bovendien draagt het niet bij tot goed bestuur: wie met twee 'regionale' verkiezingsuitslagen één federale regering moet vormen, hoeft niet verwonderd te zijn als dat niet van een leien dakje loopt.Een federale kieskring - die op tafel zal liggen als er ooit echt onderhandeld wordt over staatshervorming - kan politici daarentegen aanzetten rekening te houden met kiezers in het hele land en dus met het federale belang. Ze zullen ook minder dan nu geneigd zijn om uitnodigingen van tv-zenders van over de taalgrens te weigeren, wegens niet electoraal interessant.
("België is een federatie zonder federalisme", De Standaard, 13/6/08)

13 juni 2008
Jaak GABRIELS & Sven GATZ (Open VLD): creatief durven zijn

Paradoxaal genoeg is de eerste stap naar meer samenwerking wel de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde... Om die splitsing te realiseren moeten wij creatief durven te zijn en er bijvoorbeeld zeker ook de piste van een federale kieskring bij betrekken.
("De splitsing van B-H-V is slechts het begin", De Morgen, 18/06/08)

12 juni 2008
Geert BUELENS (Universiteit Utrecht): wie federaal wil meedraaien moet een federale reflex hebben 
Het installeren van een beperkte federale kieskring hoort vanzelfsprekend ook bij dit nieuwe Belgische project. Het zal politici en media er automatisch toe brengen meer aandacht te besteden aan de andere gemeenschappen. Wie niet in staat blijkt mee te werken aan dit project kan simpelweg niet langer als Belgisch politicus functioneren. Hem of haar wacht vast een grootse carrière in de regionale parlementen. Ook een uitermate eervolle baan. Wie echter op het federale niveau wil meedraaien, moet een federale reflex hebben.
("Het Akkoord van Coburg", De Standaard, 12/6/08)

11 juni 2008
Lorin PARYS (voorzitter van Flanders District of Creativity): een nieuw idee voor ons land
En als we dan toch nieuwe ideeën aan het verzinnen zijn voor ons land, moeten we het zeker eens over volgende suggesties hebben. Laat iedereen Nederlands en Frans leren op school. Voer een federale kieskring in. [...]
("Tabula rasa", De Standaard, 11 juni 2008)

10 juni 2008
Guy VANHENGEL (Open VLD) versus Louis TOBBACK (Sp.A): Waar ligt de aberratie?

Het was een mooie avond, die 10de juni in het Théâtre National, een initiatief van De Morgen en Le Soir... Guy Vanhengel hield een vurig pleidooi voor een federale kieskring. Kris Peeters repliceerde alleen maar dat zoiets in geen enkele andere federale Staat bestond. Een slappe repliek natuurlijk, en Guy Vanhengel antwoordde dan ook dat ons federalisme wel meer aparte trekjes vertoonde. Louis Tobback meende dan weer dat als een federale kieskring deel uitmaakte van een globale oplossing, hij ermee zou kunnen leven, zoals hij dat deed met andere "aberraties". Hij is op de goede weg, maar heeft nog een eind te gaan. Want zoals toonaangevende figuren uit alle niet-separatistische partijen hebben gezegd , zijn onze politieke partijen vóór de verkiezingen gedwongen geweest tot een dubbel communautair opbod, dat na de verkiezingen heeft geleid tot hopeloze impasses, die onze politieke leiders ridiculiseren en een goed bestuur van het land onmogelijk maken. Bovendien moeten onze federale ministers zich vandaag electoraal slechts verantwoorden tegenover de helft van de bevolking waarover ze regeren. Dát is de aberratie. Een federale kieskring is geen wondermiddel, maar wel een conditio sine qua non voor een sereen functioneren van het federale België en dus ook van zijn hoofdstad. Het luide applaus waardoor het pleidooi van Guy Vanhengel geregeld werd onderbroken, bewijst dat velen dat begrepen hebben. Het is de vraag of onze leiders in staat zullen zijn hun bekrompen  kortetermijnplannetjes op te geven om te handelen in het belang van onze drie Gewesten.
(Philippe Van Parijs, "Geen rook meer rond de toekomst van Brussel", De Morgen, 16/6/08)

7 juni 2008
Marianne THYSSEN (voorzitster CD&V): bespreekbaar, maar volgt uit geen natuurwet
Een akkoord over BHV alleen zoeken, zou bijzonder moeilijk zijn. Als je tegelijk een akkoord over een staatshervorming bereikt, wordt er ook meer mogelijk op het vlak van de institutionele hervormingen. Dan zal de wil om iets in ruil te geven, groter zijn. Daar zijn natuurlijk limieten aan. De uitbreiding van Brussel en zo, dat zijn onmogelijke eisen. De federale kieskring? Daar gaan we niet over zeggen dat we er niet over willen spreken. Maar volgens welke natuurwet is dat een oplossing? Ik geloof er niet in.'
("Dit is ons laatste bod", De Standaard, 7/6/08)

6 juni 2008
Jean-Luc DEHAENE (CD&V): niets tegen, maar waarom quotas ?
"Op dit moment kunnen onvoldoende politici de kloof tussen de gemeenschappen overstijgen." Kan een federale kieskring, waarin kiezers uit het hele land op toppolitici kunnen stemmen, een oplossing brengen? "Ik heb er niets tegen, maar in elk voorstel dat ik al heb gehoord, worden de zetels in de federale kieskring op voorhand verdeeld over Franstaligen en Vlamingen", reageert Dehaene. "Dan vraag ik mij af waartoe het dient."
("Opnieuw leren compromis te maken", De Standaard, 6/6/08)

23 mei 2008
Herman DE CROO (Open VLD): een einde maken aan electorale apartheid

We leven, Brussels hoofdstedelijk gebied voor de Senaat en Europa uitgezonderd, in een electorale apartheid en elk matigend kader is verdwenen. Wie staatsmanschap wil tonen, wordt daar hooguit in de helft van ons land voor beloond. Wie de andere schoffeert, kan daarvoor worden beloond in een kieskring die hem of haar electoraal op het lijf geschreven is... Ik pleit daarom - opnieuw en tot uit den treure - voor een nieuw kiessysteem waarin circa vijftig Kamerleden worden verkozen in nationale omschrijvingen of omschrijvingen zoals deze voor de Senaat. Er kan zelfs eventueel een opsplitsing gebeuren tussen bijvoorbeeld dertig Vlaamse en twintig Waalse politici. Waarom zouden politici die de macht over het land ambiëren, het lef niet hebben om aan alle kiezers verantwoording af te leggen? ... De kritiek van de tegenstanders is dat enkele tientallen Waalse politici dan niet alleen in Halle en Vilvoorde stemmen ronselen, maar ook in Brakel, Knokke of Hasselt. Dat Vlamingen ook stemmen kunnen halen in Luik, Aarlen of Durbuy zegt men er wijselijk niet bij.
("Een pleidooi voor een nieuw kiessysteem, De Morgen, 23/5/08)

21 mei 2008
Kris DESCHOUWER (VUB) & Philippe VAN PARIJS (UCL): kan wel meteen
Collega Jeroen Van Nieuwenhove heeft gelijk: het Paviavoorstel voor een federale kieskring is nu door genoeg toppolitici ernstig genomen om het zorgvuldig aan de grondwet te toetsen...
Geen probleem met artikel 63 (samenstelling van de Kamer), dat de federale kieskring zal moeten vermelden, vermits het voor herziening vatbaar werd verklaard. Jeroen Van Nieuwenhove gelooft ook dat twee andere artikels die nu niet voor herziening vatbaar verklaard zijn, aangepast moeten worden, en dat de invoering van de federale kieskring dus pas in 2015 zou kunnen gebeuren. Voor artikel 43 (de indeling van de Kamer in taalgroepen) is dat echter niet nodig, omdat het voorstel van de Paviagroep heel bewust niet aan die indeling wenst te raken.
Jeroen Van Nieuwenhove vermeldt nog een ander probleem waar wij ons zeer bewust van zijn. Het Grondwettelijk Hof heeft blijkbaar bepaald dat van evenredige vertegenwoordiging geen sprake meer is als het aantal verkozen kamerleden in een kieskring minder dan vier bedraagt. Ons voorstel zou inderdaad tot gevolg hebben dat het aantal zetels in Luxemburg van 4 tot 3 zou dalen. De versies van het voorstel die nu op tafel liggen bevatten echter allemaal een verhoging van het totaal aantal kamerleden, waardoor het probleem zich niet meer stelt.
("Federale kieskring kan meteen", De Standaard, 21/05/08)


19 mei 2008
Jeroen VAN NIEUWENHOVE (KuLeuven): kan niet zomaar meteen
Een groep politicologen, de 'Pavia-groep', wil een beperkt aantal kamerleden, bijvoorbeeld vijftien, laten verkiezen door heel het land. Ze willen daarmee bereiken dat minstens enkele politici zich erom zouden bekommeren om een goed image te hebben in beide taalgroepen... Hoe is zoiets desgewenst te realiseren? Daarvoor moet een nieuwe federale kieskring ingesteld worden. Dan moet artikel 63 van de grondwet gewijzigd worden; dat zegt dat een gebied maar in één kieskring kan vallen. Dat kan, want artikel 63 is 'vatbaar voor herziening' verklaard.
Maar de bedoeling is dat kiezer dan twee stemmen kan uitbrengen voor de Kamer: één voor de kieskring waarin hij woont, en één in de federale kieskring. Dan moet ook artikel 61 gewijzigd worden. Wellicht is ook een wijziging nodig van artikel 43 over de indeling in taalgroepen van de kamerleden. Die twee artikels zijn niet 'voor herziening vatbaar' verklaard. In beginsel kan de hervorming dus pas ingaan bij de federale verkiezingen van 2015. Van Nieuwenhove signaleert nog een probleem. Als die vijftien federaal verkozen kamerleden geen bijkomende zijn, maar 'afgenomen worden' van de bestaande 150, komt de 'evenredige vertegenwoordiging' in sommige kieskringen in het gedrang. Het Grondwettelijk Hof heeft immers bepaald dat van evenredige vertegenwoordiging geen sprake meer is als het aantal verkozen kamerleden in een kieskring minder dan vier bedraagt. Luxemburg heeft er nu maar vier, Waals-Brabant vijf.
(Guy Tegenbos, "Federale kieskring kan niet zomaar meteen", De Standaard, 19/5/08)

16 mei 2008
Egbert LACHAERT (kernlid van de denktank Liberales): een federale kieskring voor politieke tenoren

Een constructieve dialoog tussen mensen, los van gemeenschappen, is dan ook inherent aan het liberalisme. Die is heel wat anders dan wat andere ideologieën prediken, die er uiteindelijk vooral voor pleiten om mensen in hokjes (of taalgroepen en gewesten) op te bergen en het vuur tussen die hokjes daarna op te poken. Open Vld dient radicaal te breken met deze manier van denken, die de media nu al maandenlang domineert, en dient radicaal voor een compromis te strijden dat aanvaardbaar is voor alle landsgedeelten. De volgende kernpunten liggen daarbij voor de hand: Ten eerste, een communautaire politieke dialoog stimuleren door het in het leven roepen van een federale kieskring waarin de belangrijkste politieke tenoren zich kandidaat kunnen stellen en zich moeten verantwoorden tegenover de hele bevolking in dit land en niet langer ten aanzien van één gemeenschap of gewest...
("Open VLD, stap toch uit de regering", De Morgen, 16/6/08)

13 mei 2008
Patrick DEWAEL (vice-premier): geen vakantie zonder federale kieskring ?
Niemand mag met vakantie voor er een communautair pakket ligt mét een oplossing voor B-H/V... In het pakket dat op tafel ligt, zit meer dan B-H/V. Het gaat om de regionalisering van de arbeidsmarkt. Het gaat om de invoering van een federale kieskring...
("Op 15 juli móet B-H/V opgelost zijn", De Morgen, 13/5/08)

13 mei 2008
Bart SOMERS (voorzitter Open VLD): een constructief voorstel om het land serieus te kunnen besturen
Wij van onze kant willen constructief zijn, ook op communautair vlak. We zúllen voorstellen doen, over een federale kieskring en de regionalisering van de arbeidsmarkt... Anderen daarentegen stellen deadline na deadline... In een geradicaliseerd land hopen zij de verkiezingen te winnen, terwijl wij serieus het land willen besturen.
("Op 15 juli moeten we weten in welk spel we meespelen", De Morgen, 13/5/08)

9 mei 2008
Peter DE ROOVER (Vlaamse Volksbeweging):
communautair neutraal of pasmunt voor B-H-V  ?
Of dient de federale kieskring als pasmunt? Ho, wacht even. Werd door de voorstanders daarvan niet met het nodige bochtenwerk beweerd dat zo'n operatie communautair neutraal was? Nu wordt zo'n communautair neutrale ingreep voor de Franstaligen een voldoende Vlaamse toegeving om hun obsessionele verzet tegen de splitsing van B-H-V te laten varen? Als dat zo is, mag de thesis dat de federale kieskring geen Vlaams-nadelige operatie is meteen naar het recyclagepark afgevoerd worden.
("Staatsman struisvogel",
De Morgen, 9/5/08)

8 mei 2008
Stefaan FIERS (KuLeuven): een aanvaardbaar compromis voor dat de hele keuken in brand schiet ?
Franstaligen zullen dus gecompenseerd moeten worden voor het splitsen van BHV en zij kunnen daarbij maar beter zwaar inzetten op de invoering van een federale kieskring. Want in feite gaat het daarbij om niets anders dan een uitbreiding van de rechten die Franstaligen in de rand rond Brussel nu hebben, tot het hele Vlaamse grondgebied. Een 'BHV extra large' als het ware. Immers, in de voorstellen die over die federale kieskring de ronde doen, zou een dertigtal kamerleden verkozen worden in één kieskring die heel België omspant. Waarbij de Franstalige kopstukken zich zouden kunnen presenteren aan de kiezers die op Vlaamse bodem wonen. Dus ook aan de Franstalige inwoners in de Vlaamse Rand rond Brussel. Het invoeren van een federale kieskring zou de splitsing van BHV dus via een achterdeur weer ongedaan maken. Los van het feit dat die invoering van een dergelijk systeem wellicht een slechte zaak zou zijn voor de werking van onze instellingen - de macht komt enkel nog in handen van een categorie super-kamerleden die alles te zeggen zullen hebben en daarnaast nog wat 'gewone' kamerleden - kan men zich vragen stellen of de Vlamingen bereid zijn zo'n prijs te betalen voor de splitsing van BHV. Maar stel dat er voldoende redenen te vinden zijn om dit een aanvaardbaar compromis te vinden om uit de impasse te geraken, dan nog is er iemand op het hoogste regeringsniveau nodig om deze (of een andere compensatie) door te duwen... Het blijft uitkijken naar het moment waarop de eerste minister zal ingrijpen vooraleer het (zoveelste) communautaire brandje de hele keuken in de as legt.
("Waar is de premier?", De Standaard, 8/5/08)

8 mei 2008
Tony VAN DE CALSEYDE & Gilles VANDEN BURRE (B+): een weg uit het moeras

Er is inderdaad een weg om uit dit moeras te geraken waarbij alle partijen kunnen winnen. De instelling van een federale kieskring voor een deel van de Kamerzetels in ruil voor de splitsing van B-H-V zou de Vlamingen toelaten om hun symbool binnen te halen... Anderzijds zou dat de Franstaligen toelaten om de band met hun taalgenoten in Vlaanderen te behouden... Het valt immers te verwachten dat een federale kieskring politici aan weerszijden van de taalgrens ertoe zou brengen om meer te luisteren naar datgene dat leeft binnen de andere gemeenschap... Het hoeft niet te verbazen dat men er nu niet uit geraakt. Ons huidig suysteem is erop gericht om zij die de andere gemeenschap te lijf gaan te belonen. Zolang we daar niets aan veranderen, zullen er nog veel B-H-V's volgen.
("B-H-V, meer dan vijf minuten politieke moed", De Morgen, 8/5/08)
 
6 mei 2008
Marc REYNEBEAU (De Standaard): een win-win oplossing 

Ziehier dus hoe we de kwestie BHV zullen oplossen. En wees gerust, ons plan behelst uiteraard een win-win-situatie. Vooreerst, splits die handel. Voordeeltje voor die Vlamingen die daar een halszaak willen van maken... Rest dan dat democratische probleem van de vele tienduizenden stemmen uit de Vlaamse rand die naar Franstalige partijen gaan. Wel, dat mag zo blijven. Voordeeltje voor de Franstaligen. Maar dat krijgen ze niet via een inschrijvingsrecht of zo, want dat creëert ongelijkheden. We zullen het regelen met een oplossing die ons allen een voordeeltje oplevert, met een federale kieskring. België is tenslotte een federaal land - dat handvol separatisten moet zijn wensen nog niet voor werkelijkheid nemen. Die kieskring is nuttig om de federale legitimiteit te versterken en om des te beter het verschil te kunnen maken tussen mijn en dijn, tussen wat federaal blijft en wat voor de gewesten en gemeenschappen is. En met die kieskring kan misschien ook de politieke vertegenwoordiging van de Vlaamse Brusselaars worden gered, want - en ook dat is een vorm van plichtverzuim - in het Pajottenland hebben ze niet de gewoonte om lang na te denken over de Vlaamse belangen in Brussel. Goed, dit geregeld zijnde, tijd voor serieuze kwesties.
("Daar is de lente", De Standaard, 6/5/08)

3 mei 2008
Filip ROEGIERS (De Morgen) : een staatsgreep waaraan ons land een steeds nijpender gebrek heeft
Anders dan de Kamer bleef de Senaat woensdag namelijk wel open. Deze assemblee was ooit bedoeld om een reflectiekamer te zijn voor gewesten en gemeenschappen... Het was mooi geweest indien de Senaat in allerijl bijvoorbeeld een debat over de federale kieskring had geagendeerd. Of op enige andere manier op zijn minst had geprobeerd om de Wetstraat uit de aanslepende tunnelvisie te halen. Aan dat soort staatsgrepen heeft dit land een steeds nijpender gebrek
("Laat maar komen, die staatsgreep!", De Morgen, 3/5/08)

26 april 2008
Bart DE WEVER (N-V-A) & Elio DI RUPO (PS): geen goed oog voor federale kieskring in ruil voor B-H-V
De MR-voorzitter stuurde gisteren in een interview met de VRT-radio aan op een splitsing van B-H-V in ruil voor de benoeming van de drie burgemeesters en een federale kieskring. Voor dat laatste vindt hij steun bij Open Vld, maar níét bij PS-voorzitter Elio Di Rupo. N-VA-voorzitter Bart De Wever had er hoe dan ook geen goed oog op... Ook in CD&V-kringen was te horen dat die eisen absoluut onaanvaardbaar zijn.
("Premier moet opnieuw beginnen aan onderhandelingen over B-H-V", De Morgen, 26/4/08)

21 april 2008
België anders: een strategie om de troeven van België optimaal uit te spelen

De groep België Anders van Rudy Aernoudt, de afgedankte ex-kabinetschef van ex-minister Fientje Moerman (Open VLD), hield afgelopen weekeinde een eerste colloquium... De belangrijkste is dat ons land behoefte heeft aan één centraal vastgelegde strategie die de troeven van België optimaal uitspeelt... De groep benadrukt ook de wenselijkheid van een federale kieskring en een veel efficiëntere overheid.
("België anders vergt één strategie", De Standaard, 21/04/08)

7 april 2008
Jan GOOSSENS (KVS): een gesprek met alle gemeenschappen
België is er voorlopig nog niet aan toe, jammer genoeg, aan een allochtone politicus die het hele land zo op sleeptouw neemt. Maar misschien kunnen we op zijn minst al mogelijk maken dat politici met alle gemeenschappen een gesprek kunnen voeren en hen voorstellen kunnen doen. Een federale kieskring lijkt daarvoor onontbeerlijk.
("Geef het Witte Huis een zwarte president", De Morgen, 7/4/08)

7 april 2008
Patrick DEWAEL (Open VLD): federale kieskring in de tweede fase

In de tweede fase moeten er voor ons ook maatregelen zitten die de federatie versterken. Ik denk dan aan de invoering van een federale kieskring, de hervorming van de Senaat en afspraken om de verkiezingen voor enerzijds het regionale en anderzijds het federale niveau opnieuw te doen samenvallen.
("Open Vld wil dat Leterme slaagt", Gazet van Antwerpen, 7/4/08)

5 april 2008
Bart SOMERS (Open VLD): over het muurtje gaan kijken

Somers: De vraag hoe we de Belgische federatie kunnen versterken, is voor ons ook belangrijk. Als Vlamingen en Franstaligen samen in het Belgische huwelijksbootje zitten, moeten ze er ook op toezien dat die federatie kan functioneren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via de invoering van een federale kieskring.
DS: Zal een federale kieskring veel veranderen?
Somers: Ik geloof niet dat het een wondermiddel is of de ultieme remedie voor al onze communautaire problemen. Maar het is wel een stap naar meer federale cohesie. Zo'n kieskring kan er voor zorgen dat politici ook eens over het muurtje gaan kijken en empathie krijgen voor de situatie aan de overkant van de taalgrens.
("Het schip heeft een kompas nodig", De Standaard, 5/4/08)

2 april 2008
Jan JAMBON (N-V-A): Di Rupo en Milquet zijn niet vragende partij

De Tijd: Zijn jullie bereid daarvoor [doorbraken in vijf domeinen] een prijs te betalen of een stap achteruit te doen, zoals de invoering van een federale kieskring?
Jambon: Open VLD heeft met zijn voorstellen voor zo'n federale of Belgische recuperatie de verkiezingen verloren. Dat kan dus niet het resultaat van de onderhandelingen zijn. Trouwens, noch PS-voorzitter Elio Di Rupo noch cdH-voorzitster Joëlle Milquet is vragende partij. Alleen de liberalen dringen aan op zo'n federale kieskring.
("Zonder staatshervorming gaat Leterme I in lopende zaken", De Tijd, 2/4/08)

Maart 2008
Kris DESCHOUWER (VUB) & Philippe VAN PARIJS (UCL & Harvard): vijf misverstanden over het Paviavoorstel
(Een federale kieskring voor een gezonde federatie, Samenleving en Politiek 15(3), maart 2007.)

31 maart 2008
Wouter GABRIELS (ex-kabinetschef Verhofstadt): meer autonomie en een federale kieskring 
DM: Valt dit land nog te besturen?
Gabriëls: Bij momenten is het moeilijk, bijna onmogelijk en zelfs licht hallucinant. Ik kom uit een Vlaams nest en ik koester mijn afkomst, maar ik ben geen communautaire scherpslijper. Op sommigen punten moet je toegeven dat de verschillen te groot zijn, maar je moet wel de moeite blijven doen om te zien wat er aan de andere kant leeft. Daarom ben ik voor meer autonomie, maar ook voor een federale kieskring.
("Een politicus wordt nog meer geleefd dan een kabinetschef", De Morgen, 31/3/08)

27 maart 2008
Didier REYNDERS (MR): ook federale kieskring in tweede pakket

De Tijd: Als deze regering zich drie volle jaren met de staatshervorming gaat bezighouden, dreigt ze aan niets anders meer toe te komen.
Reynders: Dat hoeft niet. We hebben de afgelopen weken tegelijk een akkoord bereikt over het eerste pakket van de staatshervorming en over de begroting voor 2008... En het is mogelijk om na de hervorming van het arbeidsmarktbeleid nog andere hervormingen door te voeren. Maar ik wil dan van mijn kant ook wel ideeën op tafel kunnen leggen, zoals de federale kieskring. Die staat ook in die opsomming.
("De N-VA is mijn partner niet", 
De Tijd 27/3/08)

22 maart 2008
Elio DI RUPO (PS)
:  Interessant denkspoor, dat bestudeerd moet worden
DS: Tegen 15 juli moet er een akkoord zijn over een tweede communautaire pakket. Een van de ideeën is een federale kieskring.
Di Rupo: Ik verwerp dat idee niet op voorhand. Het lijkt me een interessant denkspoor. Maar ik geloof dat het voorstel eerst goed moet worden bestudeerd. Als er bijvoorbeeld 15 of 20 kamerleden in zo'n federale kieskring worden verkozen, dan blijven die tot hun eigen partij behoren, blijven die deel uitmaken van hun eigen fractie. In het parlement zullen ze zich volledig inschakelen in de werking van hun eigen partij, van hun eigen fractie. Het is omdat ik erin zou willen geloven, dat ik denk dat het voorstel moet worden bestudeerd. (plechtig) Maar de vraag is hoe de traditionele communautaire en partijgebonden banden kunnen worden overstegen om tot een sterke eenheid van deze federale verkozenen te komen met het doel het land naar boven te tillen.'
DS: Dat klinkt behoorlijk ironisch?
Di Rupo: (lacht) Helemaal niet.
("Eén staatssecretaris had volstaan", De Standaard, 22/03/08)

22 maart 2008
Philippe DE BACKER (Jong VLD): zal moeten komen
De regering zal een evenwicht moeten vinden tussen het overhevelen van sommige bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen en de herfederalisering van andere. Er zal ook een federale kieskring moeten komen.
("Hart vasthouden voor PS", De Standaard, 22/03/08)

15 maart 2008
Hendrik BOGAERT (CD&V) en
Vincent VAN QUICKENBORNE (Open-VLD):  Olievlek aan de kust of legitieme premier ?
Bogaert: ... En wij zijn niet voor de federale kieskring. Ik snap trouwens niet hoe die in het Open Vld-programma gesukkeld is, want er hangen grote nadelen voor Vlaanderen aan vast. Denk je eens in wat er in West-Vlaanderen zal gebeuren. Veel Franstaligen komen na hun pensioen aan de kust wonen, ze gaan daar 15 procent halen. En dan gebeurt wat historisch altijd gebeurd is: ze gaan rechten vragen...
Van Quickenborne: ... De essentie van de federale kieskring is toch gewoon dat een premier gelegitimeerd wordt door de hele bevolking. Mensen begrijpen niet dat de helft van de bevolking niet voor de premier kan stemmen.
("We vliegen er soms te hard in", De Morgen, 15/03/08).

15 maart 2008
Bart DE WEVER:  Restauratiepolitiek
BvL: Wat moet er absoluut in het tweede pakket zitten en wat mag er absoluut niet in zitten?
De Wever: Op die vraag ga ik geen antwoord geven, want dan maak ik een schietkraam van mezelf, dan gaan de tegenpartijen al het mogelijke doen om in het akkoord te stoppen wat we niet willen en eruit te halen wat we wel willen...
BvL: Geen federale kieskring?
De Wever: Een kieskring moet beantwoorden aan een samenleving, hier wil men een kieskring maken in de hoop op die manier een samenleving te creëren. Dat is restauratiepolitiek en dat werkt niet.
("Wij zitten in het vagevuur", Het Belang van Limburg, 15/03/08)

 
15 maart 2008
Bart DE WEVER (N-V-A): Populair maar toch dom

Ter Zake: Als u toch zo'n democraat bent: als ik zie dat zoveel mensen voor een federale kieskring zijn in de peiling, misschien moet N-VA dan toch niet zo hard zijn veto stellen.
De Wever: Maar u hebt een rare definitie van democratie. Democratie betekent niet dat als een standpunt een meerderheid heeft je dat moet aannemen. Democratie is net het omgekeerde: respect voor minderheidsstandpunten. Ik ga nooit een idee verdedigen omdat het populair is, alleen omdat het juist is. De federale kieskring is een dom idee en ik blijf dat aanvallen, zelfs al zou 99,9 % van de mensen daarin geloven. Galileo was de enige die op een bepaald moment dacht dat de aade rond was, maar hij had wel gelijk.
(VRT, Ter Zake, 15/03/08)

14 maart 2008
VRT/De Standaard: Vlaamse meerderheid voor een federale kieskring
De peiling van de VRT en De Standaard legde 1.000 Vlamingen ook 10 vragen over de actualiteit voor. Sommige antwoorden waren wel erg verrassend.
Er moet ook een federale kieskring komen, waarbij we kunnen kiezen voor politici uit het hele land. 53 procent van de ondervraagde Vlamingen is het daarmee eens, 30 procent niet. Toch wel verrassend, want de meeste Vlaamse partijen zijn tegen.
("Meerderheid voor een federale kieskring", VRT website, 14/03/08.)

10 maart 2008
Walter ZINZEN: een federaal verkozen federaal parlement, zo simpel is dat

Keer op keer bepleiten academici en zelfs sommige opiniestukkenschrijvers de invoering van zo'n [federale] kieskring op democratische gronden. Een federaal parlement - en dus regering - dient op federale basis verkozen te worden, zo simpel is dat. Maar wat leert ons de Vlaamse kerk? Een federale kieskring is een terugkeer naar het oude, unitaire België. Het democratisch deficit wordt erkend, maar als enige oplossing wordt het separatisme aangedragen.  We agree to disagree, maar ondertussen legt het Vaticaan aan het Barricadenplein zijn wil op aan de apostelen van CD&V en dus ook aan alle Belgen.
("Agree to disagree", De Standaard, 10/03/08)

28 februari 2008
Ludwig CALUWE (CD&V): geen federale kieskring in tweede pakket

«Als het tweede pakket staatshervorming niet volstaat, is er half juli geen federale regering (Leterme) meer.» Dat zei Ludwig Caluwé, de fractieleider van CD&V, gisteren in het Vlaams Parlement... Daarin mag voor CD&V geen federale kieskring staan. Dat is een idee van vicepremier Didier Reynders en Open Vld. Een beperkt aantal politici zou opkomen op een nationale lijst in heel het land. Reynders dringt daar opnieuw op aan in een opvallend constructief en gematigd artikel in 'Open', het nieuwe opinieblad van Open Vld.
("Nu al ultimatum voor Leterme", Het Laatste Nieuws, 28/02/08)

25 februari 2008
Mathias DE CLERCQ (Open VLD): federale kieskring is onontbeerlijk

Als we menen dat België nog een toekomst heeft dan is de invoering van een federale kieskring onontbeerlijk. Alleen op die manier krijgen we in het parlement vertegenwoordigers die zich verantwoordelijk voelen voor de belangen van al onze landgenoten. Een dergelijke versterking van de federale staatsstructuur is niet tegengesteld met een verdere overdracht van bevoegdheden.
("Eerst de begroting, dan de communautaire moraal", De Standaard, 25/02/08)

21 februari 2008
Guy VERHOFSTADT (eerste minister): een federale politieke klasse creëren

Onvermijdelijk geeft Verhofstadt in de gesprekken met onder meer Le Monde, El País en Financial Times ook een groot deel van zichzelf bloot... Meteen geeft de Open VLD'er zijn eigen visie mee, zoals die ook verwoord stond in de communautaire nota die hij bij zijn aantreden presenteerde. Die houdt ook een versterking van de federale staat in, door het opnieuw overhevelen van bevoegdheden en het invoeren van een federale kieskring 'om een federale politieke klasse en een publieke opinie te creëren'.
(Anja Otte, "België versie Verhofstaft", De Standaard, 21/2/08)

20 februari 2008
Luc VAN DEN BRANDE (CD&V): zinloos zonder federale partijen
 
Een federale kieskring? 'Er zijn er die de werkelijkheid niet zien. Wat betekent een federale kieskring zonder federale partijen?'
(Guy Tegenbos, "Wij zijn redelijk', De Standaard, 20/2/08)

18 februari 2008
Cartel CD&V NV-A: zo goed als begraven

Het lijkt erop dat De Wever voor zijn partijcongres makkelijker een pakket kan verdedigen dat, voorlopig dan toch, niet ver genoeg gaat, dan dat hij een akkoord kan verdedigen waarin moeilijk verteerbare compensaties staan, zoals een federale kieskring of herfederaliseringen... Binnen CD&V valt intussen te horen dat de federale kieskring zo goed als dood en begraven is.
(Liesbeth Van Impe, "Staatshervorming heeft Leterme nodig", De Morgen, 18/2/07)

16 februari 2008
Jean-Luc DEHAENE (CD&V): het probleem met programma's die alleen met Vlaamse kiezers rekening houden

Men heeft voorafgaand aan de verkiezingen aan Vlaamse zijde een programma opgesteld dat enkel met de Vlaamse kiezers rekening hield, vergetend dat men met de andere kant zou moeten onderhandelen.
("Dehaene maant Vlaamse partijen aan tot redelijkheid", De Morgen, 16/2/08)

13 februari 2008
Eric VAN ROMPUY (CD&V): tot kort geleden nog te absurd voor woorden 

De federale kieskring, waar Verhofstadt openlijk voor pleit, kan voor Peeters niet door de beugel. "Het Vlaams regeerakkoord spreekt niet expliciet over de federale kieskring", begon Peeters. "En er staat ook in de vijf Vlaamse resoluties niets over dat idee." Dat gebrek aan spiekbriefjes was volgens parlementslid Eric Van Rompuy perfect te verklaren. "Het idee van de kieskring was enkele jaren geleden nog te absurd voor woorden", lacht hij. N-VA trad hem volmondig bij en beklemtoonde dat "een federale kieskring haaks staat op de politieke realiteit". "We mogen instellingen niet gebruiken om de samenleving geweld aan te doen", vulde Ludwig Caluwé (CD&V) aan.
("Vlaamse regering zweert federale kieskring af", De Morgen, 13 februari 2008)

13 februari 2008
Kris PEETERS (Vlaams Minister-President): bestaat in geen ander federaal land

Open Vld-fractieleider Sven Gatz vatte het debat over de federale kieskring samen als "een discussie tussen believers en non-believers", en bleek - zoals te verwachten - een believer. "Ik verwacht geen wonderen van de federale kieskring, maar toch moet deze piste in een groter geheel bekeken worden." Peeters besloot echter dat een federale kieskring ingaat tegen de filosofie van een Vlaanderen dat ernaar streeft om het zwaartepunt van de macht naar de deelstaten te verschuiven en dat kieskringen verkiest die in hetzelfde taalgebied liggen. "Geen enkel federaal land heeft trouwens een kieskring", voegde hij eraan toe.
("
Vlaamse regering zweert federale kieskring af", De Morgen, 13 februari 2008)

11 februari 2008
De Standaard: Albert II ook voorstander van federale kieskring

De Standaard achterhaalde de twee belangrijkste dada's van de vorst. Zo bepleitte Albert structureel de invoering van een federale kieskring. Voor de koning was dat een uitgelezen manier om de Belgische cohesie in stand te houden. De vorst brak voorts een lans voor het behoud van de tien federale wetenschappelijke instellingen.
(Bart Brinckman, Steven Samyn & Wouter Verschelden, "Koning vocht voor federale kieskring", De Standaard, 11/2/08)

4 februari 2008
Wouter BEKE (vice-voorzitter CD&V): weggelachen door de franstaligen

Beke: Het probleem is nu dat er teruggegrepen wordt naar symbolen als de federale kieskring.
DM: De bijsturing van de federale financiering kan bezwaarlijk een symbool genoemd worden.
Beke: De beste manier om België te versterken is de regio's te laten convergeren. De federale kieskring is heus niet het grote probleem van België. In 1993 is het idee zelfs weggelachen door de Franstaligen.
("Joëlle Milquet spuwt in de uitgestoken hand", De Morgen, 4/2/08)

4 februari 2008
Guido FONTEYN (journalist): voorstander van een federale kieskring

Ik ben voorstander van een federale kieskring, waardoor alle Belgen samen een (klein) gedeelte van de Kamer of beter nog van een hervormde Senaat zouden verkiezen. Maar dat mag op geen enkele wijze aanleiding geven tot gerommel met de taalgrens, of tot een impuls voor de francofonie, ook niet rond Brussel.
("Band is niet meer nodig", De Morgen, 4/2/08)

2 februari 2008
Bart DE WEVER (N-V-A): federale kieskring is creationistisch

'Vanuit ons geloof in de Vlaamse evolutieleer zullen wij nooit meestappen in het Belgisch creationisme', aldus nog de partijvoorzitter. Met de N-VA komt er dus geen uitbreiding van Brussel en geen federale kieskring, zei hij.
("N-VA stapt nooit mee in Belgisch creationisme", Belga, 2/2/08)

14 februari 2007
Bart DE WEVER (N-V-A): helemaal niet bang voor federale kieskring

Wie vandaag, met de invoering van een federale kieskring, toch de illusie wil creëren dat er zoiets bestaat als een Belgische samenleving, verkoopt onzin. Maar ik ben helemaal niet bang voor de invoering ervan. Een federale kieskring zal het historische proces alleen maar bevestigen: Franstalige partijen zullen in Vlaanderen bijna geen stemmen behalen, en omgekeerd. Het streven naar meer België zal paradoxaal genoeg bewijzen dat het land niet meer bestaat.
(Een federale kieskring?, Knack, 14/2/07)


1 februari 2008
Walter ZINZEN (ex-VRT journalist): een democraat die etnische zuiveringen verwerpt kiest voor de federale kieskring

De voorstanders, onder hen ook de Brusselse CD&V-er Steven Van Ackere, zien in zo'n kieskring een versterking van de federatie. Daar hebben ze natuurlijk gelijk in. Maar waarom wees niemand erop dat zo'n federale kieskring een zaak is van elementair democratisch fatsoen? Van de tegenstanders hoor je altijd dat een federale kieskring nergens ter wereld bestaat. Correct. Maar kunnen ze één voorbeeld aanhalen waarbij de beoogde federale premier 800.000 stemmen behaalt in de ene, en geen enkele in de andere deelstaat? Hoe democratisch is het dat Vlaanderen zijn kandidaat opdringt aan de hele federatie?... Om die weeffout in ons politiek bestel te corrigeren, zijn er maar twee alternatieven: de federale kieskring of separatisme. Wie etnische zuiveringen verwerpt en democraat is, kiest dus voor de federale kieskring.
("Een kwestie van elementair democratisch fatsoen", De Standaard, 1/2/08)


26 januari 2008
Herman VAN ROMPUY (CD&V): ik ben ervoor.
Louis TOBBACK (Sp.A): bij ons passeert het als een brief in de bus.

DM: De franstaligen willen hun federale kieskring.
Van Rompuy: Ik ben daarvoor, al zal het niet alles oplossen. Maar de socialisten zijn niet echt enthousiast.
Tobback: Dat passeert bij ons als een brief in de bus, al zullen sommigen er ongelukkig mee zijn. En die Rupo zal er niet scheutig over zijn, maar hij zal het niet laten het voor te stellen als een overwinning op les flamingants.
("Veertien ministers en geen regering", De Morgen, 26.01.08)

Januari 2008
Rudi DEMOTTE (Minister-President Wallonië): een instrument om eindelijk het democratische deficit te stoppen

Bij wijze van nieuwjaarswens en als remedie om zo'n, naar mijn mening, ongezonde asymmetrie [tussen PS en Sp.A. tegenover de huidige regering] in de toekomst bijna onmogelijk te maken, breek ik hier graag een lans voor de creatie van een federale kieskring. Dit instrument zal er voor zorgen dat de politieke partijen over de taalgrens meer rekening houden met de publieke opinie aan de andere kant, dat de politieke families meer structureel zullen samenwerken en dat eindelijk het democratische deficit wordt gestopt door kiezers de mogelijkheid te bieden federale ministers van de andere taalgroep te belonen of af te straffen voor hun beleid. Zo'n federale kieskring zal een meer 'nationale lezing' van de kiesresultaten tot gevolg hebben.
("Een federale kieskring en meer samenwerking tussen sp.a en PS", Samenleving en Politiek, jaargang 15/1, januari 2008)

26 januari 2008
Karel DE GUCHT (Open VLD): gedaan met de dubbele taal

Je moet eens goed kijken hoe verschillend de toon van sommige politici is in Vlaamse en Franstalige kranten... Dat is ook een van de redenen waarom wij voorstander zijn van een federale kieskring. Dan is het ermee gedaan dat men het ene zegt in de ene krant en iets helemaal anders in een andere.
("Franstaligen hebben het nog niet begrepen", De Standaard, 26.01.08)

24 januari 2008
Roland DUCHATELET (Open VLD): verstandiger als partijen in het heel land opereren

Je hebt nu eenmaal mensen nodig die zaken in vraag durven te stellen, zodat iedereen erover nadenkt. Een federale kieskring zou al een verbetering zijn. Als de partijen tenminste samen opkomen: MR en OpenVLD op één lijst, bijvoorbeeld... Het zou verstandiger zijn politieke partijen te laten opereren op heel het grondgebied. Guy Verhofstadt heeft altijd moeten regeren met 15 procent van de Belgische stemmen.
("Opnieuw nationale partijen", Het Nieuwsblad, 24.01.08)

21 januari 2008
Yves LETERME (CD&V): zou een uniek fenomeen zijn, maar kan op tafel worden gelegd

DS: Hoort een federale kieskring ook bij de versterking van de federale staat?
Leterme: Het zou een uniek fenomeen zijn, er is geen enkel federaal land dat werkt met zo'n federale kieskring. Het kan op tafel worden gelegd, sommigen willen het hardnekkig verdedigen. Zoals sommige plannen rond Brussel ook op de agenda komen. Een pak partijen is wel tegen, niet alleen de N-VA. Zo'n kieskring kan trouwens nooit maskeren dat er in dit land twee gemeenschappen leven, met andere politieke inzichten.'
DS: Maar het is wel een signaal dat de Franstalige angst voor Vlaams separatisme kan counteren?
Leterme: Die angst is de Franstaligen aangepraat. Wat de Vlamingen vragen staat mijlenver van het separatisme. Toen de Franse gemeenschap extra geld moest hebben, werd dat toch ook niet beschouwd als de voorbode van separatisme?
(De Standaard, 21/01/08)

21 januari 2008
Magda ALVOET (Groen!
): een federale kieskring die groot genoeg is om op de politiek te wegen
DM: Hoe wilt u het federale niveau verstevigen?
Alvoet: We hebben verschillende elementen, te beginnen met de federale kieskring.
DM: Eeen voorstel waarvan Groen! de voorbije maanden niet wist wat te denken.
Alvoet: De laatste maanden is daar binnen de partij inderdaad over getwijfeld, omdat de beperkte invulling die er soms aan gegeven werd ten nadele was van kleine partijen... Wij steunen een federale kieskring die groot genoeg is, zodat die echt kan wegen op de politiek.
("De formatiecrisis heeft de politiek gedevalueerd.", De Morgen, 21/1/08)

19 januari 2008
Didier REYNDERS (MR): over de federale kieskring werd al echt met Leterme en andere CD&Vers onderhandeld

DM: Bent u blij dat Guy Verhofstadt eindelijk de federale kieskring op de agenda heeft gezet?
Reynders: Ja, want daar blijven wij grote voorstanders van. Eeen aantal nationalistische partijen in Vlaanderen heegt het goed gedaan bij de laatste verkiezingen, omdat ze zich alleen tot de Vlaamsr kiezers moesten richten. De afgelopen acht jaar schoot CD&V bijzonder scherp op de drie departmeenten Financiën, Justitie en Defensie. Toevallig drie departementen die door franstaligen gerund werden. Dat deden ze natuurlijk omdat ze daar een handige campagne rond konden voeren in Vlaanderen. Zo'n federale kieskring zou daar iets aan kunnen veranderen.
DM: Hebt u over die federal kieskring al eens echt onderhandeld met Leterme?
Reynders: Ja, en ook met andere mensen van zijn partij. Het probleem is dat dat idee vooral zijn nationalistische kartelpartner tegen de borst stuit. En toch zullen we erover moeten blijven praten.
("Aan de Vlaamse onafhankelijkheid werk ik echt niet mee", De Morgen, 19-20/01/08)

16 januari 2008
Rolf FALTER: een valabel idee

De classa politica is vreselijk geschrokken van haar eigen schaduw. Aan Vlaamse kant detecteert men wat neurosen. De frustratie dat het economisch elan van de tweede helft van de twintigste eeuw weg is. De nationalistische kramp die doet steigeren bij nochtans valabele ideeën als de federale kieskring, herfederalisering of convergentie.
("Allo Carla", De Standaard, 16.01.08)

12 januari 2008
Elio DI RUPO (PS): helemaal gewonnen voor een federale kieskring
Di Rupo: De federale kieskring moet het mogelijk maken dat er opnieuw een nationaal gevoel ontstaat, door de Vlamingen op Franstaligen te laten stemmen en omgekeerd. We moeten trouwens nog vastleggen om welke aantallen het per taalrol gaat.' 'Ik ben helemaal gewonnen voor een federale kieskring, maar die vormt toch geen antwoord op BHV? Ze moeten ons niet in ons gezicht uitlachen. Als het over BHV gaat, gaat het over Brussel en omgeving, niet over een federale kieskring.'
("Er is altijd een volgende stap", De Standaard, 12.01.08)

10 januari 2008
Peter DE ROOVER (VVB): een politiek fantasietje

Het Vlaams kartel wou een staatshervorming die het zwaartepunt naar de deelstaten zou verschuiven. Nu liggen een federale kieskring (een internationaal onuitgegeven politiek fantasietje), een paritaire senaat met grondwetgevende bevoegdheid (verder blokkeren van de democratische meerderheid), nieuwe faciliteiten in de zes en samenvallende verkiezingen op tafel... De basis van het Vlaams kartel-akkoord wordt daarmee opgezegd en meteen het contract met de kiezer.
("De verliezersnota", De Standaard, 10.01.08)

9 januari 2008
Marc HOOGHE (KuLeuven)
: een belangrijk symbool
De federale kieskring is een belangrijk symbool: de Franstaligen krijgen de geruststelling dat Vlaanderen zich niet volledig wil afscheuren en zijn rijkdom voor zichzelf wil houden.
("Een moderne federatie", De Standaard 9/01/08)

9 januari 2008
Guy VERHOFSTADT (eerste minister): een eerste minister en een koning zijn niet genoeg
DS: U pleit voor een federale kieskring.
Verhofstadt: We hebben niet genoeg aan een eerste minister en een koning om de federale staat bijeen te houden. We moeten een politiek landschap creëren waarin belangrijke politici hun verantwoordelijkheid nemen. Bovendien is zo'n kieskring handig om een oplossing voor BHV te vergemakkelijken.
("Ik zoek een derde weg", De Standaard 9/01/08)

7 januari 2008
Guy VERHOFSTADT (eerste minister)
: een federale kieskring met 33 zetels en een minimum aantal verkozenen per taalgroep
Elke federale staat heeft nood aan elementen die centripetaal werken... Behoudens het Grondwettelijk Hof, zijn in de Belgische federatie deze elementen niet aanwezig. Dat heeft voor gevolg dat de bevolking van de federatie niet democratisch verbonden wordt met het bestuur ervan gezien het enkel mogelijk is om de helft van de leden van de federale regering of hun partijen electoraal te beoordelen. De verdeling van de publieke opinie langs de grenzen van de taalgemeenschappen zet de politici bovendien ook heel makkelijk aan om binnen de eigen taalgroep tegen elkaar op te bieden, waardoor het vinden van compromissen wordt bemoeilijkt. Met andere woorden zowel de legitimiteit, als ook de efficientie van de besluitvorming lijdt onder de huidige organisatie van de federale staat. 
Om hieraan remedieren kan het instellen van een federale kieskring worden overwogen. Concreet kan er worden aan gedacht om bijvoorbeeld naast de 150 zetels die volgens de vigerende regeling in de huidige provinciale kieskringen
worden toebedeeld, een significant aantal Kamerleden (bijvoorbeeld 33) te verkiezen in een federale kieskring. Die verhoging van het aantal Kamerleden zou uiteraard moeten gekoppeld worden aan de afschaffing van de 40 rechtstreeks verkozen senatoren in het kader van de algehele hervorming van het tweekamerstelsel. In een federale logica lijkt het uiteraard niet aangewezen om voor de federale kieskring met een vast contingent per taalgroep te werken. Wel kan er aan een ondergrens, zijnde een minimum aantal verkozenen per taalgroep, worden gedacht. 
(Verslag aan Koning Albert II over de hervorming van de instellingen in het kader van mijn informatie- en formatieopdracht, 7/1/08, punt 
3.9: "De invoering van een federale kieskring".)

11 december 2007
Stefaan VAN HECKE (GROEN!)
: samen met ECOLO voor een federale kieskring      
Pas op, Groen! heeft op dit moment wel degelijk communautaire standpunten. Samen met Ecolo zijn we bijvoorbeeld voor een federale kieskring en voor een herfederalisering van bepaalde bevoegdheden.
("Ook voor ons is staatshervorming cruciaal", De Morgen 11/12/07)

10 december 2007
Bart MADDENS (KuLeuven)
: een bijkomende reden om na te denken over een federale kieskring     
De meeste Vlaamse politici liggen allicht niet wakker van de berichtgeving op de RTBF. Maar stel je eens voor dat er ooit een nationale kieskring komt, waarbij de Franstalige kiezers mee zullen bepalen welke Vlaamse politicus de verkiezingen wint. In dat geval zou de kiesstrijd wel eens zeer ongelijk kunnen verlopen als een geïdeologiseerde Franstalige staatszender zich mee in die strijd gooit. Misschien een bijkomende reden om toch nog maar eens goed na te denken over die nationale kieskring.
("TV Mille Collines", De Morgen 10/12/07)

3 december 2007
Peter VANDERMEERSCH (De Standaard)
: een federale kieskring moet bespreekbaar zijn     
De agenda van die 'nationale conferentie', waaraan de drie grote families moeten deelnemen, kan geen exclusieven hebben. Fiscale autonomie, een federale kieskring, de regionalisering van de sociale zekerheid, het herfederaliseren van bevoegdheden, het laten samenvallen van verkiezingen, de uitbreiding van Brussel en vele andere heikele dossiers moeten bespreekbaar zijn. 
("Nieuw institutioneel evenwicht noodzakelijk", De Standaard, 3/12/07)

24 november 2007
Walter PAULI (De Morgen)
de federale kieskring is een knelpunt geworden     
De twee resterende discussiepunten liggen vooral N-VA bijzonder zwaar op de maag omdat ze de uitholling van het federale niveau stoppen of zelfs terugdraaien. Zo wordt onder het puntje van de kiesomschrijvingen de federale kieskring expliciet als een mogelijkheid opgenomen. De Franstaligen gaven al meermaals aan dat ze in een dergelijke maatregel een signaal zien dat ook de Vlamingen door willen gaan met België. Net om die reden reageert N-VA, top én achterban, vrij allergisch op het idee. Voor veel N-VA'ers is een federale kieskring "de uitbreiding van Brussel-Halle-Vilvoorde naar heel België". Bij CD&V is de afkeer beduidend minder groot. Leterme speelde eerder al met het idee als onderdeel van een oplossing voor B-H-V en ook de achterban gaat bij een dergelijk voorstel niet steigeren. De Vlaamse liberalen zijn uitgesproken voor en steunden dit idee al tijdens de kiescampagne.
("Oranje-blauwe onderhanderlaars blijven grote woorden wikken en wegen", De Morgen, 24/11/07.)

20 november 2007
Marc REYNEBEAU (De Standaard)
: de federale kieskring is een marker geworden   
Zo'n kieskring is een technisch hulpmiddel voor beter bestuur in de Belgische federatie. Maar in de amper nog te bevatten kakofonie van communautaire meningen groeide het ding fors boven zijn ware dimensies uit en kreeg het een absurde status als geloofsartikel. Die kieskring is namelijk een marker geworden. Federalisten willen het overwegen, separatisten zijn er principieel erg tegen. Onbespreekbaar. Onaanvaardbaar. Non. Want zij willen de federatie niet versterken, maar net verzwakken, zodat het land wat sneller uit elkaar kruimelt.
("De vis wordt cash betaald", De Standaard, 20/11/07


19 november 2007
Wouter VAN BESIEN & Mieke VOGELS (Groen!)
: in het hele land campagne voeren     
Ook zijn we voorstander van een federale kieskring, zodat er in alle landsdelen politici zijn die in het hele land en bij elke taalgroep campagne voeren.
("Het linkse post-België zal een netwerk van steden zijn", De Morgen, 19/11/07)

13 november 2007
Bart MADDENS (KuLeuven)
: federale kieskring voor Belgische president zou beter zijn     
Een aantal collega's, verenigd in de Paviagroep, ziet in de invoering van een nationale kieskring een goed middel om de centripetale tendensen in België te versterken... Mocht ik tot het belgicistische kamp behoren, dan zou ik er eerder voor pleiten om niet de parlementsleden maar wel het staatshoofd te laten verkiezen in een nationale kieskring. Dat zou afwisselend een Vlaming of een franstalige kunnen zijn. Of je zou kunnen vereisen dat een kandidaat een minimaal aantal stemmen moet halen in elk gewest om president te kunnen worden. Dat zou pas de perfecte stimulans zijn voor de toppolitici om zich Belgischer te profileren. Want de presidentskandidaten die zowel in Wallonië als Vlaanderen populair zijn, zouden dan natuurlijk het meest kans maken om het hoogste politieke amt in de wacht te slepen.
("De koning is meer splijtzwam dan bindteken", De Morgen, 13/11/07)

10 november 2007
Gérard DEPREZ (MR, ex PSC-voorzitter): een federale kieskring had Leterme legitiemer gemaakt  
Het valt op dat nogal veel onderhandelaars, vooral aan christendemocratische zijde, ... helemaal geen voeling hebben met dat federale niveau... Daarom ben ik voorstander van een federale kieskring, waar op zijn minst een deel van de federale verkozenen moet opkomen... Leterme zou bijvoorbeeld veel meer legitimiteit hebben als hij in Wallonië ook pakweg 600.000 stemmen had gehaald.
("Om België te redden moeten de Walen zich herpakken", De Tijd, 10/11/07) 

10 november 2007
Patrick DEWAEL (Open VLD, vice-premier):
een federale kieskring had Leterme doeltreffender gemaakt   
Dewael: En we willen ook afspraken over een reeks institutionele hervormingen.
BvL: En waaraan moeten we dan denken?
Dewael: Dan hebben we het over de invoering van een federale kieskring. Was die er nu al geweest, dan had Yves Leterme nooit gezegd dat een splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde hoogstens vijf minuten politieke moed vraagt.
("Staatshervorming moet in het regeerakkoord staan", Het Belang van Limburg, 10/11/07)

10 november 2007
De Standaard: 50% van de Vlamingen voor
een federale kieskring, 32% tegen     
TNS Media organiseerde in maart 2007 een peiling over de politieke toekomst van België. 93 procent van de Vlaamse kiezers was er toen nog voorstander van dat België behouden bleef, een kleine helft van hen wenste wel meer bevoegdheden voor de gewesten en gemeenschappen. Het aantal separatisten -die willen dat België verdwijnt- bleef beperkt tot zes procent. Nu, acht maanden en een diepe communautaire crisis later, is het aantal kiezers dat vindt dat België zo snel mogelijk tot het verleden moet behoren, gestegen tot 12 procent. Dat is nog altijd een bescheiden percentage vergeleken met het aantal voorstanders van een unitaire staat of de huidige federale staat. .. Over het algemeen voelen de Vlaamse kiezers zich trouwens meer Vlaming dan Belg. Maar tegelijk beseffen ze dat de aanslepende oranje-blauwe regeringsvorming geen goede zaak is en sturen ze aan op een federaal platform. Zo wil een op de twee Vlamingen dat er een federale kieskring komt, zodat ze ook kunnen stemmen op politici uit het zuiden van het land.
(Wim Winckelmans, "Ruime steun voor België", De Standaard, 10/11/07)

[November 2007]
Guy VERHOFSTADT tegen Patrick DEWAEL: ik stem nooit voor een staatshervorming zonder federale kieskring

'Begraven ?! Dat kan niet begraven zijn ! Ik zweer het u, ik stem nooit als dat er niet in zit hè, nooit hè, nooit hè. Ze mogen doen wat ze willen, ik doe dat dus niet hè.'
("In het spoor van Verhofstadt" [zomer 2007 - maart 2008],
VRT reportage, uitgezonden op 6 april 2009)

7 november 2007
Dave SINARDET (UA): een ideale manier voor de NVA om zich van het VB te onderscheiden

Zoals vastgesteld leidt de huidige weg alvast niet tot een splitsing van BHV en voorlopig ook niet tot een staatshervorming. Een federale kieskring zou het vormen van een consensus rond deze thema's net wél vergemakkelijken... Ben je uit op een verrottingsstrategie, chaos, implosie van het systeem, gevolgd door een soort onafhankelijkheidsrevolutie, dan is zo'n federale kieskring allicht wel contraproductief. Maar ik dacht dat er in Vlaanderen maar één partij was die min of meer openlijk die richting wil opgaan. Volgens Bart De Wever kiest zijn partij daarentegen de legalistische weg van de geleidelijkheid. Wel, ziehier een ideale manier voor de N-VA om zijn doel dichterbij te brengen en zich expliciet te onderscheiden van het VB.
(Democratie via consensus, De Standaard, 7/11/07)

6 november 2007
Kris DESCHOUWER & Philippe VAN PARIJS (Paviagroep): noodzakelijk voor goed besturen én voor goed hervormen  
De zorgwekkende traagheid van de lopende onderhandelingen is geen toeval. Het is ook niet de schuld van diegenen die proberen een regering te vormen. De moeizame regeringsvorming is het symptoom van een democratisch regime waarvan de instellingen onvoldoende aangepast zijn aan de noodzaak om met twee publieke opinies om te gaan. Een federale kieskring is uiteraard niet het wondermiddel dat België plots even makkelijk te besturen maakt als een ééntalig land. Maar velen blijken stilaan te beseffen dat het een noodzakelijke hervorming is om het federale niveau legitiem en efficiënt te maken... Ook zij die wensen meer bevoegdheden aan gewesten en gemeenschappen toe te kennen moeten beseffen dat dit doel niet bereikt wordt met vastlopende onderhandelingen. Zowel voor goed hervormen als voor goed besturen is een werkbare federale democratie noodzakelijk.
(Volledige tekst: En de volgende keer nog erger?, De Standaard 6/11/07)


6 november 2007
Boudewijn BOUCKAERT & Piet DESLE (Lijst Dedecker): een lepeltje suiker in een benzinetank 

Natuurlijk zullen enkele Vlaamse politieke tenoren ook kunnen scoren in de Ardennen. Maar wat is de gewone Vlaming daarmee gebaat? De enige zekerheid die de Vlaming 'in ruil' krijgt is dat er in de Kamer een sterke unitaire vleugel bijkomt, die elke regionalisering van bevoegdheden zal tegenwerken... Om in de beeldspraak van Bart De Wever te blijven: een lepeltje suiker in een kopje koffie kan smaak geven. Maar een lepeltje suiker in een benzinetank kan een hele machine naar de bliksem helpen. De federale kieskring mag er onschuldig uitzien, het is een paard van Troje.
(Het paard van Troje, De Standaard, 7/11/07)

6 november 2007
Matthias STORME (KuLeuven): koning Boudewijn was ertegen 
Het is trouwens een publiek geheim dat koning Boudewijn zich verzet heeft tegen een federale kieskring omdat hij vreesde dat de monarchie een systeem met nationaal populaire politici en een de facto rechtstreeks verkozen premier niet overleeft... Wat verder opvalt, is dat de landen die Dewael aanhaalt allemaal voorbeelden zijn van centripetaal federalisme, federaties die ontstaan zijn uit voorheen onafhankelijke staten, en niet van centrifugaal federalisme, dit is door defederalisering zoals in België. En voor alle duidelijkheid: ook andere centrifugale federaties (Spanje, Verenigd Koninkrijk) kennen geen federale kieskring, behalve Irak... 
(Dewaels bedrieglijke vergelijking, De Standaard, 6/11/07)

5 november 2007
Sylvain PLASSCHAERT (UA & KuLeuven)
: schikkingen voor een volwassene federatie  
In elk kamp kunnen politieke partijen stoere stellingnamen poneren, overdreven eisen stellen, de andere met verwijten beladen, zonder dat zij zelf kunnen worden afgestraft door het stemgedrag in het andere kamp... Om de federale structuur en de eigenheid van gewesten en gemeenschappen met hun aanzienlijke bevoegdheden te behouden, verdient het aanbeveling een aantal schikkingen te treffen die het samengaan van de deelgebieden in een volwassen federatie versterken. We vermelden er enkele, zonder volledig te kunnen zijn: ... een kieskring, waarbij  burgers uit een taalgebied een aantal kandidaten met een federale roeping, o.m naar het premierschap, kunnen aanduiden...
("Belgisch federalisme grondvesten op verstandshuwelijk", Tertio, 5 november 2007)

31 oktober 2007
Rik VAN CAUWELAERT (Knack): geen oplossing voor machteloos parlement 

Een steeds terugkerende 'oplossing' is de truc met de federale kieskring, gebaseerd op een idee van een groep politicologen verenigd in de zogeheten Pavia-groep... Rode draad in de argumentatie van de voorstanders van de federale kieskring, onder wie minister Patrick Dewael van Binnenlandse Zaken en gewezen politiek secretaris Jos Geysels van de Vlaamse groenen, is de vaststelling dat de Vlaamse kiezer vandaag geen enkel middel heeft om zijn afkeuring voor het werk van minister van Defensie André Flahaut (PS) of minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS), om die maar te noemen, te laten blijken. De Vlaamse kiezer zou dan die afkeuring kunnen laten blijken door níét te kiezen voor de Waalse politici in kwestie. Blijkbaar hebben Dewael, Geysels en hun partijgenoten er nooit bij stilgestaan dat zij werden verkozen om in gevallen als die van Flahaut de minister te interpelleren, en hem of haar en zonodig de regering het vertrouwen te ontzeggen. De waarheid is dat de partijen de politieke besluitvorming zo hebben georganiseerd dat de parlementen compleet machteloos en monddood zijn. De toevoer van een dertigtal federaal verkozen parlementsleden zal daar niets aan veranderen.
("Pro Patria", Knack, 31/10/07)

29 oktober 2007
Caroline GENNEZ (Sp.A)
: niets tegen een federale kieskring
Ik heb in se niets tegen een federale kieskring, mar laten we toch eerst eens definiëren wat we nog samen willen doen in dit land.
("Opvallend veel politici voor federale kieskring", ATV, 14.11.07)

29 oktober 2007
Karel DE GUCHT (Open VLD)
: maakt het moeilijker campagne te voeren op kap van de andere gemeenschap
Nu kan een Vlaamse toppoliticus zich perfect permitteren om een campagne te voeren op kap van de franstaligen, en dan achteraf federaal premier worden. Als je met federale kieskringen zou werken, dan zou dat veel moeilijker zijn.
("Opvallend veel politici voor federale kieskring", ATV, 14.11.07)

26 oktober 2007
Jos GEYSELS: geen toegeving, maar een toevoeging van meer federale democratie 

Tot nader order is België, weliswaar met vele confederale elementen, een federale staat. Zo staat het in het eerste artikel van de grondwet. Wie dat uitgangspunt deelt, kan zich moeilijk verzetten tegen een (gedeeltelijke) rechtstreekse verkiezing van parlementariërs over het hele grondgebied van die federatie...
Vanuit die optiek is het debat over de federale kieskring geen discussie tussen Vlamingen en Walen, maar wel een over de democratische vormgeving van het federale België. Uiteraard wordt de invoering van een federale kieskring door vele Franstaligen ook beschouwd als een vertrouwenwekkende maatregel in het communautaire debat. Je zou voor minder als je met N-VA aan de onderhandelingstafel zit, maar dat daarom aan Vlaamse kant als een toegeving beschouwen lijkt mij inhoudelijk onjuist en tactisch onverstandig. Een federale kieskring hypothekeert geenszins de eventuele verdere overheveling van bevoegdheden naar gemeenschappen en gewesten. Een versterking van de federale democratie hoeft geen verzwakking te zijn van de deelstaten... Een federale kieskring is inderdaad geen tovermiddel. En over de praktische uitwerking zal zorgvuldig moeten worden nagedacht. Maar de idee illustreert wel andere breuklijnen dan de klassieke Vlaams-Waalse tegenstellingen en benadert de staatshervorming vanuit een ander gezichtsveld. Het is geen toegeving, maar een toevoeging van meer federale democratie.
(Inhoudelijk onjuist en tactisch onverstandig, De Morgen, 26/10/07)

26 oktober 2007
Patrick DEWAEL (Open VLD): een federaal model dat aangepast is aan de noden van onze tijd 

Opdat het beleid van de federale regering legitiem zou zijn, moet het beoordeeld kunnen worden door het geheel van het Belgische kiezerskorps. De opsplitsing van de publieke opinie en van de electorale ruimte langs de grenzen van de taalgemeenschappen zet kandidaat-politici heel makkelijk aan om binnen de eigen taalgroep tegen elkaar op te bieden, waardoor een institutioneel compromis onmogelijk wordt. Niet alleen de legitimiteit, maar ook de efficiëntie van de besluitvorming lijdt dus onder de huidige organisatie van de federale staat. Dat kan ten dele opgelost worden door een federale kieskring in te voeren... In een nationale kiesomschrijving zal een aantal politici wel meer aandacht moeten opbrengen voor de kiezers van de andere regio's. Ze zullen meer rekening moeten houden met de specifieke problemen van een regio, verantwoording afleggen voor hun beslissingen, onderling samenwerken en opletten voor irrealistische beloften... We kunnen door het federerende element van de nationale kieskring een federaal model uitbouwen dat aangepast is aan de noden van onze tijd.
(Immobilisme noch separatisme. Pleidooi voor een federale kieskring, De Standaard, 26/10/07)

26 oktober 2007
Vera DUA (Groen!): een voorstel dat we zeker zullen goedkeuren

Als ze ons vragen mee de tweederdemeerderheid te leveren, zullen we elk voorstel afzonderlijk beoordelen. De goede zullen we steunen, de andere niet. Het is zeker niet zo dat we op voorhand zullen toestemmen, om ons dan in een kasteel op te sluiten en een compromis te zoeken. Voorstellen die wij zeker zullen goedkeuren zijn de federale kieskring, met veertig federale verkozenen. Onder geen beding zullen we voorstellen steunen die de solidariteit in dit land aantasten.
(
"Elk voorstel afzonderlijk", De Morgen 24/10/07)

25 oktober 2007
Dirk VOLCKAERTS (Brussel Deze Week): een betere democratie 

Ik begrijp niet dat sommige Vlaamse politici zo gekant blijven tegen de invoering van een federale kieskring... We zouden een betere democratie krijgen, en regeringsvormingen die minder gevangen zullen zitten in een irreëel regionalistisch discours... En vooral, de Brusselse Vlamingen zouden kunnen blijven stemmen op verkiesbare Vlamingen, en zouden ook zelf nog verkozen kunnen worden.
("Van de Redactie: Megalomane verspilling", Brussel Deze Week, 25/10/07)

25 oktober 2007
Geert BOURGEOIS (N-V-A): Wie federale kieskring zegt, zegt ook federale kiesprogramma's 

De invoering van een federale kieskring staat haaks op de grondwettelijke indeling van dit land in taalgebieden én op de maatschappelijke realiteit... Welke burgers vragen vandaag een federale kieskring? Enkel wat politici en academici zijn ermee begaan. Vooral deze laatsten geven bovendien schaamteloos toe dat zij het democratisch kiessysteem willen aanpassen in functie van een politiek ideologische doelstelling, namelijk méér België en minder Vlaanderen. Wie federale kieskring zegt, zegt ook federale kiesprogramma's. Want je kunt niet naar de 'federale' kiezer stappen zonder dat je die een of ander federaal kiesprogramma kan voorleggen. Dit veronderstelt op zijn beurt dat Waalse en Vlaamse partijen kiesallianties aangaan. Hoe zullen de inhoudelijke tegenstellingen opgelost worden? 
(Waarom een federale kieskring niet werkt , De Standaard, 25/10/07)


24 oktober 2007
Tine PEETERS (De Morgen): een spitsvondige manier om de communautaire tegenstellingen te ontmijnen

Waarom komt het idee dannu weer op de tafel? Het zou een spitvondige manier kunnen zijn om de communautaire tegenstellingen te ontmijnen. .. Reynders, en bij uitbreiding alle Franstaligen, krijgt met de overkoepelende kieskring de garantie dat het land niet op speingen staat en kan daarmee misschien gemakkelijker de splitsing van B-H-V verteren. Een aantal oudere toppers in christen-democratische kringen, zoals Jean-Luc Dehaene en Herman Van Rompuy, achtte het idee in de afgelopen weken wel bespreekbaar. ook gedoodverfd premier Leterme dacht er al ernstig over na. Zelfs CD&V-voorzitter Jo Vandeurzenschoot de federale kieskring na de herlancerig door Reynders niet meteen af. Het officiële njet kwam er pas maandag na het partijbureau en het blijvende no pasaran van hun kartelpartner.
("De Belgische kieskring voor beginners", De Morgen, 24/10/07)


24 oktober 2007
Geert BUELENS (Universiteit Utrecht): maakt het makkelijker over bevoegdheidsverdelingen te praten

Er bestaat geen beter middel om de Franstaligen te bewijzen dat Vlaanderen niet aanstuurt op het einde van België dan de ivoering van een federale kieskring. Die kan de federale structuur symbolisch én concreet versterken, waardoor er ook makkelijker gepraat kan worden over bevoegdheidsherverdelingen
("Quid CD&V?", De Morgen, 24/10/07)

23 oktober 2007
Bart STURTEWAGEN (De Standaard): geen mirakeloplossing
Je kunt die scheiding der geesten betreuren, maar dat maakt van de federale kieskring nog niet meteen een mirakeloplossing... Formateur Yves Leterme noemde het ooit 'super-BHV' omdat Franstaligen in heel Vlaanderen dan voor Franstalige politici zouden kunnen stemmen. Maar intussen lijkt hij bij te draaien. Liever dat dan een algemeen inschrijvingsrecht voor alle federale verkiezingen. Het plan zet dus het kartel van CD&V en N-VA onder druk.
Los van het communautaire is de vraag of dit plan wel meer problemen oplost dan het er veroorzaakt. Daarvoor zou duidelijk moeten zijn waarover we praten: over een handvol nationaal verkozen politici of over een kwart van de kamerleden? Dat maakt een heel verschil. En waarvoor wordt de kiezer dan geacht te kiezen? Staan de nationale kandidaten voor het programma van hun partij of juist niet? Hoe gaan ze zich na hun verkiezing tegenover hun partij verhouden? Hebben we een sterkere democratie als een beperkte groep toppolitici, los van hun partij, de macht onder elkaar verdeelt?
Het minste dat we van onze bestuurders mogen verwachten, is dat ze die vragen beantwoorden alvorens ze het onbekende in duiken. Tot nader order bestaat er, ook in Vlaanderen, geen meerderheid voor de splitsing van het land. Maar er heerst wel een sterke Vlaamse vraag naar een beter bestuur, efficiënter systeem, met minder blokkeringen en meer initiatiefrecht. Aan die doelstelling moet ieder voorstel, ook de federale kieskring, worden afgemeten.
("Geen tovermiddel", De Standaard, 23/10/07)

23 oktober 2007
Jean-Michel JAVAUX (ECOLO): een federale kieskring met veertig verkozenen
Wij wilden altijd een federale kieskring met veertig federaal verkozenen., terwijl de Pavia er maar vijftien wilde.
("Beschikbaar voor regeringsdeelname", De Morgen, 23/10/07)

23 oktober 2007
CD&V Partijbureau: een stap terug
Op het CD&V-partijbureau werd de federale kieskring gisteren unaniem als 'een stap terug' en als 'haaks op de dynamiek van de regionalisering' veroordeeld. 'Wij willen de klok niet terugdraaien', luidde het. Eerder leek er bij de christen-democraten wel bereidheid te bestaan om over een federale kieskring te praten, als toegeving in een communautaire onderhandeling. Bij CD&V en N-VA worden nu vraagtekens geplaatst bij het initiatief van Reynders om een dergelijk voorstel in de pers te lanceren.
(Steve Samyn, "Staatshervorming overschaduwt formatie", De Standaard, 23/10/07)

23 oktober 2007
Jo VANDEURZEN (CD&V): een heel klein draagvlak
Gisteren werd op de partijraad [van de CD&V] een tijdlang ingehakt op Didier Reynders en zijn voorstel om een federale kieskring in te voeren. Dat plan heet volstrekt irrealistisch, of zelfs perfide... Jo Vandeurzen was iets voorzichtiger. In zijn omgeving luidde het dat er "maar een heel klein draagvlak" is voor de federale kieskring. "Het zou verwonderen als dat uiteindelijk in het regeerakkoord opduikt. Het is een erg moeilijk punt... N-V-A voorzitter noemde de federale kieskring alvast (nogmaals) "geen punt van zijn geloof".
("Ook CD&V torpedeert idee federale kieskring", De Morgen, 23/10/07)

22 oktober 2007
De Morgen: Ook Yves Leterme speelde de voorbije weken met het idee
Leterme wou niet reageren, maar ook hij speelde de voorbije weken met het idee van een federale kieskring. Die dook trouwens al op in de uitgelekte nota van koninklijk bemiddelaar Jean-Luc Dehaene.
("Oranje-blauw eindspel komt in zicht.", De Morgen, 22/10/07)

22 oktober 2007
De Standaard: pro en contra
Voor:
- Eén federale kieskring bevestigt dat België één land is.
- Ons land wordt nu geleid door ministers die door de helft van het land nooit via de stembus kunnen worden beloond voor hun prima werk.
- Voor de Brusselse Vlamingen kan het een oplossing zijn om toch één gekozene uit hun midden te hebben.
- De echte kopstukken verdringen elkaar nu op de senaatslijst omdat dat de grootste kieskring is. De Senaat is echter een sterfhuis voor politici.
- Politici gaan in hun campagne toch wat meer rekening houden met de andere kant van de taalgrens. Zo vermijden we irrealistische beloftes rond de staatshervorming.
Tegen:
- De band tussen toppolitici en hun regio komt nog meer onder druk. Het worden echte BV-verkiezingen.
- Franstaligen in de rand kunnen op die manier blijvend voor Franstalige politici stemmen. Ook in Gent zou men dan voor iemand als Olivier Maingain kunnen stemmen. Eigenlijk schendt dat ook het territorialiteitsbeginsel.
- Het draait de klok terug, want het politiek gewicht verschuift nu naar de regio's. Een federale kieskring is daar in tegenspraak mee.
- Op die manier worden verkiezingen nog meer een kanseliersverkiezing. Ook al kiezen we in ons systeem eigenlijk geen premier, maar een volksvertegenwoordiging.
- We hebben geen nationale partijen die in Vlaanderen én Wallonië actief zijn.
("
Voor of tegen een federale kieskring", De Standaard, 22/10/07)

YouTube
Kris DESCHOUWER in gesprek met Siegfried Bracke over het belang van een federale kieskring
(Terzake, 14/02/07)

Etat des lieux

24 avril 2014: la commission parlementaire publie son rapport officiel sur la circonscription fédérale. Les porte-paroles du groupe Pavia en tirent leurs conclusions.

21 avril 2014: les partis de la coalition gouvernmentale s'accordent sur une liste d'articles qui pourront être revisés lors de la prochaine législature. Elle inclut l'article 63, crucial pour la possibilité de créer une circonscription fédérale.

20 février -  22 avril 2014: la commission parlementaire mixte "circonscription fédérale" se réunit sous la présidence de Francis Delpérée et Patrick Dewael

19 décembre 2013: la Chambre approuve la sixième réforme de l'état et, dans la foulée, la création d'une "commission spéciale chargée d'étudier la question d'une circonscriptionélectorale fédérale"

6 decembre 2013: publication de la version française du Re-Bel e-book
sur la circonscription fédérale: Ingéniérie électorale pour une fédération bloquée

18 septembre 2013: Elio di Rupo
, premier ministre, déclare à Louvain-la-Neuve: "Si cela ne tenait qu'à moi, j'instituerais une circonscription fédérale."

31 juillet 2013: Melchior Wathelet
, secrétaire d'état chargé de la réforme de l'Etat, confirme que la commission parlementaire spécifique qui examinera notamment la question d'une circonscription électorale fédérale "sera convoquée avant la fin de l'année".

27 juin 2013: les présidents des jeunes
de la plupart des partis politiques francophones et néerlandophones signent une carte blanche dans Le Soir et De Standaard en faveur de l'instauration d'une circonscription fédérale

9 novembre 2011: la pétition Be 4 Democracy est lancée par trois groupes de jeunes Belges (SHAME, Camping16, PlanB) issus des trois régions.

11 octobre 2011: l'accord institutionnel pour une sixième réforme de l'état stipule qu'une commission parlementaire spécifique examinera la question d'une circonscription électorale fédérale à la Chambre.

4 juillet 2011: le formateur Elio Di Rupo propose dans sa note en vue de la formation d'un gouvernement une circonscription fédérale de 10 sièges.

7 janvier 2008: le premier ministre Guy Verhofstadt propose dans sa note au Roi une circonscription fédérale de 33 sièges.

14 février 2007: le Groupe Pavia rend publique sa proposition de circonscription fédérale pour la Chambre (15 sièges, avec double vote et répartition linguistique 9/6).

 
Les partis libéraux et verts des deux groupes linguistiques sont favorables à une circonscription fédérale à la Chambre, à condition que le nombre total des sièges soit augmenté.
Les chrétiens-démocrates et les socialistes (
des deux groupes linguistiques) sont partagés. Les partisans déclarés incluent les ministres Steven Vanackere (CD&V), Paul Magnette (PS), Pascal Smet (sp.A) et Melchior Wathelet (CdH), ainsi que les présidents du Conseil de l'Union européenne Herman Van Rompuy (CD&V) et de la Banque européenne d'investissement Philippe Maystadt (CdH).
Les partis séparatistes et rattachistes sont hostiles à la proposition

Quelques citations

31 août 2013
Peter DE CALUWE (directeur La Monnaie): totalement aberrant

Je regrette qu’on n’ait toujours pas de circonscription fédérale. En Flandre, personne ne peut voter pour ou contre Di Rupo, le Premier ministre de tout le pays. Et les Wallons ne pouvaient pas voter pour un Premier ministre flamand. C’est totalement aberrant. C’est je pense, le seul pays où cela se passe que lors d’élections fédérales, une partie des gens ne puissent pas voter pour les gens qui étaient au pouvoir.
("L'identité nationale n'a pas à voir avec la langue", La Libre, 31/08/13)

10 septembre 2011
Benoit LECHAT (La Revue Nouvelle): le signe d'une prise de conscience des limites d'un fédéralisme dual

On a un peu l'impression d'une longue course-poursuite entre cette idée fédéraliste et les résistances de tous ceux, en Flandre comme en Wallonie, pour lesquels le fédéralisme ne peut aller que dans le sens de la dissociation. Le fait que de plus en plus de politiques des deux côtés de la frontière linguistique se mettent à la défendre est donc le signe d'une prise de conscience intéressante mais sans doute trop tardive des limites d'un fédéralisme dual sans instrument fédérateur.
("Wallons et Bruxellois sont-ils sur la voie de l'autonomie?", La Revue nouvelle, septembre 2011)


5 août 2011
Jean-Claude MARCOURT (PS): à contresens de l'histoire

«Un truc de… bisounours ! Et ce n’est pas moi qui le dit, c’est Christian Behrendt, éminent constitutionnaliste, qui a eu cette expression pour qualifier un projet qui fait joli, sympa, qui est plein de bonnes intentions apparemment, mais sans impact.» Pour le ministre régional, voir demain un petit contingent de parlementaires se faire élire sur l’ensemble du territoire ex-national, « cela ne modifierait de toute façon en rien le rapport de forces, le paysage, la dynamique politiques dans le pays». Au contraire : cela ajouterait de la «confusion» au désordre. «Du reste, vous savez bien que des politiques flamands sont très souvent invités à s’exprimer au sud du pays, dans les médias, la presse, la radio, la télé, aussi dans des conférences, etc. Même chose, même si c’est dans une moindre mesure, dans l’autre sens. Bref, il y a des échanges de vue déjà. Prétendre le contraire, c’est être de mauvaise foi.» Marcourt ponctue pour ce chapitre : «On s’égare avec ce genre de chose. On roule à contresens de l’histoire, en niant, au fond, à la fois le fait régional, et le fait fédéral, distincts.»
("Les deux 'non' de Marcourt", propos recueillis par David Coppi, Le Soir, 5/08/11)

22 juillet 2011
Kris DESCHOUWER (VUB) & Philippe VAN PARIJS (UCL):  Pas un "grand BHV" mais un instrument pour réformer vite et bien
A condition d'être bien conçue, la circonscription fédérale n'aura rien d'un « grand BHV », où les partis francophones, et surtout les plus extrêmes, s'efforceront de renforcer la représentation francophone à la Chambre en courtisant le vote francophone dans toute la Flandre. Pour éviter pareil effet, il suffit de répartir d'avance les sièges de la circonscription fédérale entre les deux groupes linguistiques  dans la même proportion que dans la Chambre sortante. Le but de la proposition n'est nullement de permettre à quelques milliers de francophones de Flandre de voter  pour des candidats francophones, mais de permettre à des millions d'électeurs des trois régions de voter pour celles et ceux qui leur proposent la vision de l'avenir du pays qui correspond le mieux à leurs aspirations. Ce n'est donc pas une compensation pour quoi que ce soit, mais un instrument au service de tous, et en particulier de ceux qui veulent réformer vite et bien.
("Pour une circonscription fédérale, c'est maintenant ou jamais", Le Soir, 22/07/11)

8 juillet 2011
Bart MADDENS (K.U.Leuven): un tabou pour la N-VA

Il y a des points absolument tabous pour la N-VA, comme la circonscription fédérale ou le super-BHV qui permettra toujours aux francophones de la périphérie de voter pour les figures de proue francophones. Ce n’était ni dans les notes De Wever ou Vande Lanotte ni mis sur la table par Wouter Beke. C’était comme dire que la N-VA n’était pas bienvenue à la table des négociations : M. Di Rupo devait savoir que c’était un tabou pour la N-VA, et sans doute pour le CD&V.
("Le cadre de référence a changé", La Libre Belgique, 8/07/11)

4 juillet 2011
Elio DI RUPO (formateur): une circonscription fédérale à dix sièges

Outre la plus grande autonomie pour les Régions et les Communautés, il faut également des mécanismes qui responsabilisent les femmes et hommes politiques actifs au niveau fédéral devant l’ensemble des citoyens concernés, quelle que soit la région de leur domicile. Actuellement, les électeurs ne peuvent voter que pour les personnes issues de leur propre communauté linguistique16. Ce système n’encourage pas les mandataires à s’impliquer dans l’autre communauté.
Une circonscription fédérale représentant dix élus à la Chambre des Représentants sera dès lors créée selon des modalités débattre (17) pour permettre aux Belges, qu’ils soient domiciliés en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre, de voter pour la femme ou l’homme politique qu’ils souhaitent.(18)
Note 17:  Notamment les modalités qui concernent la représentation garantie des deux groupes linguistiques au sein de la circonscription fédérale, à l’instar de celles prévues pour les élections régionales à Bruxelles.
Note 18: Les principes et modalités contenues dans la proposition du « Groupe Pavia » constituent une contribution intéressante à ce débat.
(Un état fédéral plus efficace et des entités plus autonomes. Note du formateur Elio Di Rupo, 4 juillet 2011, p.24.)


26 avril 2011
Elio DI RUPO (PS): de plus en plus convaincu

Il faut non seulement responsabiliser les institutions mais aussi responsabiliser leurs acteurs, à savoir les femmes et hommes politiques eux-mêmes. Je suis, à cet égard, de plus en plus convaincu de l’intérêt de prévoir qu’un nombre déterminé de députés soient élus sur une circonscription fédérale, c'est-à-dire par l’ensemble des citoyens. La circonscription fédérale n’est pas une solution magique aux difficultés de notre vie politique, mais elle peut contribuer à l’apaiser. Les élus seraient contraints
d’être davantage à l’écoute des autres régions du pays et à tenir le même discours dans les deux langues.
(Conférence-débat avec Johan Vande Lanotte, Université libre de Bruxelles, 26/04/11)

26 avril 2011
Dave SINARDET (Universiteit Antwerpen): des propositions concrètes s.v.p 
Les partis francophones ont une part de responsabilité dans le succès d'un parti comme la N-VA : leur discours probelge est souvent hypocrite, parce qu'il ne s'accompagne pas de propositions concrètes pour améliorer la cohésion fédérale. Ces partis ont même souvent bloqué des initiatives qui allaient dans ce sens : ainsi le PS et le CDH, quand ils se sont opposés à plusieurs reprises ces dernières décennies, à une circonscription fédérale.
("Les francophones, un discours probelge souvent hypocrite", Le Vif, 26/04/11)

22 avril 2011
Bernhard ALTERMATT (Université de Fribourg): tentez l'expérience!

La Belgique était historiquement déterminée à se construire autour de territoires linguistiques. La priorité, aujourd'hui, c'est d'améliorer l'entente dans cette structure... Certains proposent de créer une circonscription électorale fédérale. Je ne peux évidemment pas affirmer la réussite d'un tel changement. Mais, quand je vois depuis la Suisse tous ces conflits, j'ai envie de dire: essayez toujours, ça ne coûte rien de tenter l'expérience.
("Un conflit linguistique n'est pas une affaire d'état", Le Soir, 22/04/11)


5 avril 2011
Erwin MORTIER (écrivain flamand): le processus sera long.

Solidaire: On peut donc parler de deux mondes différents.
Mortier: En partie, oui. Mais je ne trouve pas que ce soit grave. Nous avons laissé ces deux mondes se développer. Jamais nous n’avons prévu d’endroit où ces communautés pourraient se rencontrer, c’est tragique. Une circonscription électorale fédérale ? Il en faut une, oui. J’ignore toutefois si les Flamands voteront directement pour Di Rupo. Je pense que le processus sera long. Il faut également oser envisager ce genre de choses sur le long terme.
("Je ne me préoccupe pas de mon identité flamande", Solidaire, 5/04/11)

29 mars 2011
PAS EN NOTRE NOM - JEUNE (organisateurs de la manifestation "Place des frites" dans toutes les villes universitaires du pays): pour qu'on cesse de renvoyer la faute sur l'autre

Pour une Belgique unie, solidaire et multiculturelle, voici nos revendications: 1. Une sécurité sociale forte et nationale ... 2. une circonscription électorale fédérale. Afin de reconstruire des ponts et pour que les partis politiques soient enfin responsables devant toute la population. En finir ainsi avec les discours qui renvoient toutes les fautes sur l'autre.
("P
our une Belgique unie, solidaire et multiculturelle", Le Soir, 29/03/11)

28 mars 2011
Place des Frites/ Frietplein: des hommes politiques responsables devant tous les électeurs

[Parmi les cinq revendications de la manifestation étudiante dans toutes les villes universitaires du pays:] la création d'une circonscription électorale unique, qui doit permettre à tous les électeurs de donner leur voix à un candidat d'une autre communauté, et aux hommes politiques d'être responsables devant tous les électeurs, et pas seulement devant une moitié du pays.
("Contre la crise, place aux frites", Le Soir, 28/03/11)


22 janvier 2011
Didier REYNDERS (MR): Une idée intéressante omise par Vande Lanotte

Le Soir: Vous pourriez repartir de la note Vande Lanotte?
Reynders: Ce qu’il faut c’est lui donner un contenu... Je constate qu’une série de propositions intéressantes ont disparu de la note, comme la circonscription fédérale unique ou le Sénat paritaire.
("Il est temps de consulter les Belges", Le Soir, 22/01/11)

17 décembre 2010
Paul MAGNETTE (PS): Un brol pour sortir du dialogue de sourds

Le Vif: Vous soutenez la création d’une circonscription fédérale: une solution pour débloquer la Belgique?
Magnette: J’ai soutenu cette idée quand j’étais politologue. Et je continue à penser, à titre personnel, que cela reste un outil intéressant.
Le Vif: Votre collègue socialiste Jean-Claude Marcourt estime, lui, que ce n’est rien d’autre qu’un «brol».
Magnette: Jean-Claude Marcourt n’a pas tort. C’est un brol. Mais il y a des brols qui peuvent avoir un effet positif. Si tous les partis doivent composer des listes susceptibles de résonner des deux côtés de la frontière, cela recréera très probablement des liens entre les ailes francophone et flamande des mêmes familles politiques. C’est une réforme symbolique, mais elle a du sens. Parce que le problème, en Belgique, c’est quand même cet affrontement permanent entre deux perceptions de la réalité politique. Cela se cristallise en préjugés, devenus complètement figés. Et cela vire au dialogue de sourds. La circonscription nationale ne changera pas la face du monde, mais elle peut aider à sortir de ça.
("Bart De Wever donne l'impression de ne pas vouloir aboutir", Le Vif/L'Express, 17/12/2010)

15 janvier 2011
Philippe VAN PARIJS (UCL & K.U.Leuven): au service du bon fonctionnement d'une fédération, pas de la résurrection d'une nation

Il est grand temps de comprendre qu'une telle réforme ne vise nullement à "réveiller la nation belge du coma"... Elle est au contraire une condition de possibilité d'un progrès moins laborieux vers un mode de fonctionnement plus efficace d'une fédération belge fortement décentralisée, lui-même le prélude, lorsque l'Europe sera en mesure de prendre le relais, à son évaporation. Faute de comprendre cela, ce qui s'évaporera au fil de cette crise et de toutes les suivantes, ce n'est pas la Belgique, mais, sous la pression des marchés financiers, l'argent de tous les Belges...
("Vers l'évaporation de la Belgique?", Le Soir, 15/01/2011)

8 janvier 2011
Henri GOLDMAN (directeur de "Politique"): pour corriger les incohérences actuelles

Mais comme il subsistera au sortir de cette crise une Belgique consistante, faisons en sorte que le traumatisme serve de leçon. La Belgique fédérale devra être gouvernée selon des principes démocratiques universels... Des formes politiques inédites devront encore être mises en œuvre pour rendre cette option possible. Il faut relancer d’urgence l’idée de la circonscription fédérale.
("Crise belge: silences et fanfaronnades", Les Blogs de Politique, 8/01/11)

6 janvier 2011
Dave SINARDET (UA): pour responsabiliser les responsables

Une circonscription fédérale implique que des responsables politiques qui mènent une politique pour tout le pays soient responsabilisés envers tous les citoyens de ce pays, pas seulement ceux de leur communauté. Cela peut d'ailleurs parfaitement aller de pair avec l'attribution de plus de responsabilités aux Régions.
("S'engager sur la voie fédérale", Le Soir, 6/01/11)

11 décembre 2010
Vincent DUJARDIN (UCL): pour corriger les incohérences actuelles

Il faudra aussi vérifier si la réforme de l'Etat qui se prépare maintenant pourra contenir des éléments qui corrigent les incohérences actuelles... Recréer des partis unitaires ne serait plus possible. Mais on pourrait penser à une circonscription électorale fédérale...
("Saga Belgica: de 1830 à Bart De Wever", Le Soir, 11-12/12/10)

12 novembre 2010
Daniel COHN-BENDIT (eurodéputé): une circonscription européenne pour le Parlement européen

"Le Parlement européen commence à débattre d'une réforme partielle du mode d'élection de ses membres. Il s'agiraitde faire élire une vingtaine d'eurodéputés (sur un total de 751) dans une circonscription unique à l'échelle de l'Union. Les têtes de liste pour cette circonscription seraient du reste les candidats de leurs familles politiques respectives au poste de président de la Commission européenne."
"Cohn-Bendit rêve de conduire une vraie liste verte européenne", Le Soir, 12/11/10)

29 octobre 2010
Bart MADDENS (KULeuven): quasi tous les politologues renommés

"Aujourd’hui, le monde académique éprouve une grande aversion pour le nationalisme. Il préfère la Belgique multi-culturelle." Bart Maddens cite le groupe Pavia, qui défend la création d’une circonscription fédérale. Carl Devos, Marc Hooghe, Jean-Benoît Pilet, Dave Sinardet, Pierre Verjans...: quasi tous les politologues renommés du pays en font partie, constate-t-il.
("Bart Maddens n'est pas l'idéologue de la N-V-A (dit-il)", Le Vif, 29/10/10)

23 octobre 2010
Philippe VAN PARIJS (UCL & KULeuven): pour faciliter d'innombrables réformes futures

Il n'y aura pas de réforme de l'Etat intelligente aujourd'hui qui n'inclue pas la création d'une circonscription fédérale pour les élections fédérales. Pas pour ressusciter une nation belge révolue à jamais. Mais pour faciliter les innombrables réformes futures dont notre fédération aura encore besoin.
("Un bon compromis?", Le Soir, 23/10/10)

Octobre 2010
Stéphan GRAWEZ (Media Animation): on perdrait moins de temps après les élections
Une circonscription fédérale pour le scrutin des législatives ... obligerait sans doute des partis «nationaux » à intégrer dans leur programme leur
vision politique fédérale. Cette synthèse, qui resterait sans doute difficile, aurait l’avantage d’être plus claire et soumise aux électeurs avant le scrutin. On perdrait alors moins de temps après les élections.
("Les politiques d'enlisent. L'opinion s'en lasse.", L'Appel 330, octobre 2010)

septembre 2010
David PESTIEAU & Herwig LEROUGE (PTB): pour éviter la surenchère nationaliste
Le système électoral actuel mène au séparatisme et favorise la surenchère nationaliste. Les ministres flamands au sein du gouvernment fédéral ne sont pas élus par les électeurs francophones, et inversément... C'est pourquoi, pour les élections fédérales, il faut qu'il y ait une circonscription électorale nationale, à côté des circonscriptions provinciales.
(Nous sommes un. Wij zijn één. Questions et réponses sur l'avenir de la Belgique, Bruxelles: Editions du PTB, septembre 2010)

28 août 2010
Luc VAN DER KELEN (Het Laatste Nieuws): indispensable pour survivre au delà de 2030

Nous atteindrons sans doute 2030, le 200e anniversaire de la Belgique, sous une forme confédérale, avec deux Premiers ministres, pour ainsi dire. Je ne pense pas que cela durera beaucoup plus longtemps que cela s’il n’y a pas de volonté de renforcer le niveau fédéral avec une circonscription fédérale, des lieux de rencontre entre les deux Communautés.
("Les flamingants n'acceptent pas mes positions nuancées", Le Soir, 28-29/8/10)

21 août 2010
Jean-Marc NOLLET (Ecolo): ça commence à percoler

Nollet: Nous n'avons plus d'espace commun au niveau politico-médiatique... Les élus n'ont pas envie de s'exposer dans l'autre Communauté, sauf peut-être au moment des élections ou lorsqu'ils deviennent premier minitre. Là aussi, un espace commun serait utile.
LS: Les Flamands ne veulent pas en entendre parler.
Nollet: Certaines choses commencent à percoler. L'Open VLD n'est pas autour de la table pour l'instant, mais c'est ce qu'il prône.
("La nouvelle génération politique doit assumer un rôle d'architecte", Le Soir, 21-11/8/10)

11 août 2010
Min REUCHAMP (ULg): Un élément centripète

Le problème, c'est que, la dynamique centrifuge domine. Il faudrait à un moment donné des éléments centripètes pour contrebalancer cette dynamique. Comme, une circonspection électorale unique. L'existence de partis fédéraux au Canada apporte aussi une certaine lisibilité à son système fédéral.
("Des fédéralismes différents", La Libre, 11/8/10)

11 août 2010
Mark EYSKENS (CD&V): Un congrès confédéral avec circonscription fédérale

Ce Parlement confédéral serait composé pour deux tiers de représentants des parlements régionaux et communautaires et pour un tiers de représentants du niveau fédéral, élus dans une circonscription fédérale correspondant à l'entièreté du territoire de la Belgique. Les parlementaires seraient élus sans répartition communautaire préalable... Les élections dans la circonscription fédérale coïncideraient avec les élections régionales et européennes.
("Réformer fondamentalement la Belgique", Le Soir, 11/8/10)

7 juin 2010
Jean-Claude WILLAME (UCL): Meilleur Flamand contre meilleur francophone

Au milieu d’un charivari médiatique amplificateur de conflits, le pays réel a cessé d’être en phase avec le pays virtuel des décideurs qui n’ont trouvé d’autres moyens que d’aller aux urnes, c’est-à-dire de reporter une fois de plus "le problème" aux calendes grecques. Et puisqu’il n’y a pas de circonscription fédérale dans ce pays, on laissera à l’électeur le choix de décider, chacun dans sa Communauté, qui a été le "meilleur francophone" et qui a été le "meilleur Flamand".
("Scindons BHV et refaisons la Belgique", La Libre Belgique, 7/7/10)

1er juin 2010
ECOLO: une circonscription fédérale pour 50 députés
Pour que les politiques aient des "comptes à rendre" à l'autre communauté, Ecolo propose de faire passer la Chambre de 150 à 200 élus et de créer une circonscription fédérale pour 50 d'entre eux... Le Sénat serait amputé de ses 40 élus directs, ses 10 cooptés et membres de droit.
("Etre fort, ce n'est pas l'intransigeance et le repli, c'est accepter de parler.", Le Soir, 1/06/10)

29 mai 2010
Jacques BORLEE (entraîneur d'athlétisme): Permettre de voter pour des Flamands et des francophones
Je voterai pour un parti dont le programme promet de changer les institutions, pour permettre de voter pour des Flamands et des francophones notamment...
("Francophones/Flamands, que veulent-ils vraiment?", Le Soir & De Standaard, 29/05/10)

29 mai 2010
Fatima ZIBOUH (Université de Liège): une dynamique pour défendre l'intérêt général
Une gestion pacifiée des différentes communautés qui le composent rendrait ce pays tellement plus riche. L'idée d'une circonscription électorale unique pourrait contribuer à créer une dynamique fédérale permettant de défendre l'intérêt général du pays.
("Francophones/Flamands, que veulent-ils vraiment?", Le Soir & De Standaard, 29/05/10)

29 mai 2010
Vincent REUTER (Union wallonne des entreprises): ne pas s'étonner des affrontements
En Belgique, chaque communauté ne vote que pour les siens, de sorte que je n'aurai pas l'occasion de m'exprimer sur des candidats flamands ou bruxellois. Les partis politiques étant eux aussi régionalisés, il ne faut pas s'étonner de vivre des affrontements constants entre francophones et Flamands avec pareil système
("Francophones/Flamands, que veulent-ils vraiment?",
Le Soir & De Standaard, 29/05/10)

mai-juin 2010
Benoit LECHAT (Etopia)
La mise en place d'une circonscription fédérale dans laquelle une partie des parlementaires fédéraux serait élue semble constituer un engagement symbolique tout aussi important que la scission de BHV. Et il ne peut être question de la limiter au scrutin européen, comme il en a été question dans ces négociations de fin de printemps.
("Après le crépuscule des plombiers, l'aurore des architectes?", La Revue nouvelle 5-6, mai-juin 2010)

27 mai 2010
David WEYTSMAN (Jeunes MR), Oliver JUNG (jeunes CdH), Laurence WILLEMSE & Olivier BIERIN (Ecolo J): prendre en compte les intérêts de l'autre communauté
La circonscription fédérale réduirait la division linguistique de l'opinion publique en contraignant les partis à enfin prendre en compte les souhaits de l'autre Communauté.... De plus, cela inciterait notre classe politique à davantage de multilinguisme. Comment est-il possible d'être encore ministre fédéral sans être bilingue? En soutenant cette réforme, qui semble indispensable dans le cadre d'un accord sur BHV, les jeunes entendent jouer un rôle de premier plan dans la grande et inévitable réforme de l'Etat.
("Les jeunes Bruxellois demandent une circonscription fédérale", Le Soir, 27/05/10)

20 mai 2010
Jean-Marc NOLLET (vice-président du gouvernment wallon): Pouvoir voter pour des candidats flamands
Le Soir: En campagne, que vous dit-on?
Nollet: ... Certains voudraient pouvoir voter pour des candidats flamands, dans une circonscription unique. C'est ce que nous défendons.
("Nollet: Défendons la circonscription unique", Le Soir, 20/05/10)

19 mai 2010
Facebook: nouvelle initiative pour une circonscription fédérale
Un groupe Facebook revendique le droit de pouvoir voter pour des personnalités politiques des différentes communautés. Plus de 20000 membres ont déjà adhéré... Ce rassemblement Facebook est devenu un espace d'expression citoyenne où les témoignages en faveur de cette idée se succèdent et alimentent le débat.
("Je veux pouvoir voter pour un Flamand", Le Soir en ligne, 19/05/10)

9 mai 2010
Mise au point: convergence pour la circonscription fédérale
Rejoignant les trois "citoyens" invités sur le plateau, les quatre représentants des partis politiques — Jean-Michel JAVAUX (Ecolo), Paul MAGNETTE (PS), Richard MILLER (MR) et Melchior WATHELET (CdH) —, se sont déclarés favorables à l'instauration d'une circonscription fédérale.
(Emission Mise au point, RTBf, 9/05/10)

8 mai 2010
Steven VANACKERE (vice-premier ministre CD&V): chercher à joindre les forces
Le Soir: Etes-vous favorable à une circonscription fédérale?
Vanackere: En mon nom personnel, je me suis déjà déclaré en faveur d'une circonscription fédérale, oui. Mark Eyskens est aussi de cet avis et Herman Van Rompuy... Même avant d'entrer en politique, j'ai toujours pensé que le rôle des politiques était de chercher à joindre les forces, voir ce qui rassemble."
("Francophones, cessez d'être demandeurs de rien!", Le Soir, 8-9/05/10)

5 mai 2010
Groupe Pavia: Plus que jamais
Les élections se ressemblent trop. L'enjeu est le même àchaque scrutin, parce que les partis ne sont jamais soumis qu'au vote d'une des deux communautés linguistiques.
(Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs, "Une circonscription électorale fédérale: plus que jamais!", La Libre Belgique, 5/05/10)

22 avril 2010
Michael KEATING (European University Institute): une institution qui permette à la "nation belge" de s'exprimer
Un autre grand problème, c'est l'impossibilité qu'a la « nation belge » de s'exprimer. Personne, dans votre pays, ne parle au nom de la Belgique, puisque les partis sont organisés selon une ligne de fracture linguistique. Il n'y a donc pas de demos belge... Certains proposent la création d'une circonscription électorale fédérale. Mais les élites politiques ne soutiennent pas cette proposition.
("L'écart entre régions riches et pauvres va s'accroître", Le Soir, 22/04/10)

22 avril 2010
Dave SINARDET (Universiteit Antwerpen): pour freiner la funester surenchère
Pour terminer, vous pourriez rajouter une circonscription électorale fédérale, afin que la funeste surenchère communautaire qui nous paralyse depuis plus de cinq ans soit freinée, et que nous ne devions pas vous rappeler à nouveau dans dix ans.
("Lettre au plombier", Le Soir, 22/04/10)


17 décembre 2009
Colloque RE-BEL
Le deuxième événement public de l'initiative Re-Bel a eu lieu le 17 décembre.  La circonscription fédérale était l'un des deux thèmes traités et a fait l'objet d'une discussion animée, à partir du Re-Bel e-book n°4 Electoral engineering for a stalled federation.
Trois nouvelles contributions critiques sont maintenant téléchargeables:
Electoral engineering or prudent leadership (Rudy Andeweg, Leiden)
Could a federal electoral district be effective? (Laurent de Briey, Namur)
Thinking Twice about the National Constituency (Bart Maddens, Leuven)

3 décembre 2009
Marc HOOGHE (K.U.Leuven) & Kris DESCHOUWER (VUB): dégripper les rouages de l'Etat fédéral
Comme nous l'ont expliqué les Prs Marc Hooghe et Kris Deschouwer, "il n'y a pas de fatalité. Contrairement à ce que l'on nous dit, le système de la fédération belge est encore perfectible et peut encore être relancé”. Et de citer entre autres la proposition de créer une circonscription nationale telle qu'elle a été étudiée par le groupe interuniversitaire Pavia... "Nos décideurs politiques ne veulent pas voir les effets positifs mais, pire, ils attribuent à la circonscription fédérale des effets qu'elle n'a absolument pas dans nos esprits”, s'exclame Kris Deschouwer qui anima le groupe Pavia avec Philippe Van Parijs. "Là où nous voyons à travers elle une possibilité de meilleure gouvernance fédérale et un renforcement des structures de l'Etat avec en prime une plus grande légitimité démocratique, certains fantasment et y voient une façon de recréer une certaine belgitude ou de contourner les lois linguistiques. Cela n'a jamais été l'intention. Une circonscription nationale n'étendrait pas davantage les compétences fédérales et ne récréerait pas non plus des partis nationaux” … A partir de cet exemple, les politologues entendent montrer qu'il faut oser remettre en question les idées reçues et reprendre la copie si l'on estime que les rouages sont grippés.
(Christian Laporte, "Les politologues au monde politique : "Soyez imaginatifs, SVP !”", La Libre Belgique 3/12/09.)

26 novembre 2009
Dave SINARDET (UA): une solution à BHV vraiment dans l'intérêt général
Personne n’espère encore une solution qui ne serait pas seulement une agrégation des intérêts des différents partis, mais qui serait vraiment dans l’intérêt général, qui ferait mieux fonctionner la fédération belge et contribuerait à éviter la dynamique qui – entre autres éléments – nous a amenés à la situation délicate d’aujourd’hui. Comme par exemple une circonscription fédérale, qui pourrait non seulement être un compromis pour BHV – pour les sièges à distribuer dans cette circonscription, les francophones de la périphérie flamande pourraient voter pour des candidats francophones nationaux – mais faire en sorte que les politiques destinés à diriger le pays ne soient plus élus que par leur seule communauté linguistique. Ce qui rendrait la recherche de compromis avec l’autre communauté et l’incarnation de l’intérêt général plus évidentes.
(Dave Sinardet, "En finir avec les mythes sur BHV", Le Soir, 26/11/09)

Novembre 2009
Charles-Ferdinand NOTHOMB (ex-président du PSC):
Une circonscription fédérale pour la Belgique et pour l'Europe

On pourrait établir une circonscription globale pour chaque niveau de pouvoir qui garantirait la largeur du débat et l'accès aux formations nouvelles (environ un dixième des sièges), mais des circonscriptions plus petites pour rapprocher des électeurs. Cela signifierait pour la Chambre une circonscription nationale pour dix députés par exemple et 30 à 40 circonscriptions de 3 à 4 députés... Pour l'Europe, on défendrait une circonscription européenne d'ensemble pour 5% des 700 députés, qui devraient se faire connaître internationalement et des circonscriptions élisant 3 à 5 députés au travers de l'Europe pour les 700 autres.
(Charles-Ferdinand Nothomb, Un Plan de paix pour la Belgique, Bruxelles: Racine, 2009, p. 169.)

17 novembre 2009
Louvain-la-Neuve: Débat sur la circonscription électorale fédérale
A l'initiative de B+ et du Kot Citoyen, débat avec la participation de Anne-Sylvie MOUZON (députée régionale PS), Charles-Ferdinand NOTHOMB (ministre d'Etat), Matthias STORME (K.U.Leuven), Stefaan VAN HECKE (député fédéral Groen!) et Philippe VAN PARIJS (UCL).
Auditoire Montesquieu 4, LLN, mardi 17/11/09, 20h.

31 octobre 2009
Mischaël MODRIKAMEN & Rudy AERNOUDT (Parti populaire): La priorité des priorités
L’établissement d’une circonscription fédérale sur tout le pays pour l’élection de la moitié des parlementaires est la priorité des priorités du Parti populaire. "C’est la seule manière de redonner un peu de liant et de consistance au tissu belge , souligne Rudy Aernoudt. C’est réellement indispensable si on veut restaurer la démocratie dans ce pays. Aujourd’hui, on a des responsables politiques flamands qui crachent sur le dos des Wallons quand ils font des speeches en Flandre. C’est une question de respect et de logique. Se présenter devant tous les électeurs permettra d’avancer dans cette direction."
("Aernoudt pose ses balises", La Libre Belgique, 31/10/09)


1er juillet 2009
RE-BEL INITIATIVE:
Electoral engineering for a stalled federation
Dans ce quatrième e-book de l'initiative Re-Bel (Rethinking Belgium's Institutions in the European Context), la proposition du Groupe Pavia est défendue par ses deux coordinateurs, Kris DESCHOUWER (VUB) et Philippe VAN PARIJS (UCL) et contestée par deux de ceux qui, en Belgique, en ont fait la critique la plus développée, Laurent de BRIEY (FUNDP Namur) et Bart MADDENS (K.U.Leuven), ainsi que par deux des plus renommés parmi les auteurs qui ont contribué à la discussion internationale sur les systèmes électoraux pour des sociétés divisées, Donald HOROWITZ (Duke University) et Brendan O'LEARY (University of Pennsylvania).
Tous les Re-Bel e-books sont téléchargeables gratuitement sur RethinkingBelgium.eu.

3 juin 2009
Guy VERHOFSTADT (Open VLD)
:
Je suis très pour
Le Soir: Quel est votre avis sur l'idée de circonscription fédérale?
Verhofstadt: Moi, je suis très pour. Déjà dans le rapport que j'avais rédigé pour le Roi en janvier 2008, j'avais proposé, pour résoudre les problèmes communautaires, de créer un mécanisme pour renforcer le pays, c'est-à dire une circonscription fédérale, qui donne la possibilité aux Flamands et aux francophones de voter pour les mêmes candidats, ce qui va certainement apaiser le climat d'emblée.
("Trois questions à Guy Verhofstadt", lesoir.be, 3/06/09)

29 mai 2009
Jean-Michel JAVAUX (ECOLO)
:
Une proposition qui fait son chemin
RTBF: Quel sera l'apport d'Ecolo au moment du retour du dialogue communautaire?
Javaux: Je continue de rappeler une proposition qui fait de plus en plus son chemin, cette circonscription fédérale unique.
RTBF: Il n'y a pas beaucoup de partis qui sont pour...
Javaux: Oh, il y en a de plus en plus, vous serez bien surprise, au Nord. Vous verrez, lors de la prochain campagne fédérale... Nous devons aussi avoir le droit de faire des réformes à l'intérieur des différentes entités. Par exemple, cette circonscription fédérale, que je souhaite pour le pays: ce serait aussi une bonne chose d'avoir une partie des élus wallons élus sur une circonscription wallonne, qui nous permettrait de sortir de la guerre des bassins, de la rivalité entre sous-bassins wallons.
(Le débat des présidents, RTBF 1, 29/05/09)

29 mai 2009
Didier REYNDERS (MR)
:
Un projet porté par les libéraux du Nord et du Sud
Sur la circonscription fédérale: je crois qu'il faut aussi renforcer les liens entre les régions au delà des divisions que l'on peut connaître. Et la circonscription fédérale, la possibilité d'avoir des élus dans l'ensemble du pays, c'est quelque chose que nous devons pouvoir défendre ensemble... Je veux dire surtout qu'avec Guy Verhofstadt nous portons ce projet. Et à l'occasion de chacune des élections nous rappellerons ensemble, libéraux du Nord et du Sud, la nécessité d'aller vers cette circonscription fédérale et que l'on retisse des liens entre le Nord et le Sud du pays.
(Le débat des présidents, RTBF 1, 29/05/09)


april
2009
Dave SINARDET (Universiteit Antwerpen):
Des considérations de stratégie électorale
Si la référence à la circonscription unique me valait l'étiquette de scientifique éthéré il y a encore quelques années, on peut constater qu'au cours des deux dernières années, elle a acquis une place centrale dans le débat communautaire... Le revers de la médaille, c'est qu'il faut bien constater que les points de vue politiques sur cette proposition sont en grande partie dictés par des considérations de stratégie électorale.
("Vers une fédération fédérale, La Revue nouvelle 64(4), avril 2009)

23 décembre 2008
Nenad STOJANOVIC (Universität Zürich): indispensable à la cohésion d'Etats plurilingues
Cet effet [centripète indispensable à la cohésion politique d'Etats plurilingues] est analogue à celui que vise, en Belgique, le « Groupe Pavia » en proposant de créer une circonscription fédérale où un certain nombre de parlementaires seraient élus. En Suisse, une telle circonscription n'existe pas pour les élections législatives. Si le demos suisse parvient néanmoins à exister, c'est grâce à la circonscription fédérale constituée plusieurs fois par an à l'occasion des votations populaires.
("La démocratie directe au secours de la Belgique?", Le Soir, 24/12/08)

14 décembre 2008
Didier REYNDERS (MR): d'accord avec les libéraux flamands

Nous travaillons très bien avec les libéraux flamands sur des dossiers socio-économiques. Sur la réforme de l'Etat nous n'avons pas toujours le même avis, quoi qu'il y ait aussi des points sur lesquels nous sommes d'accord, comme la circonscription fédérale.
("Mise au point", RTBf, 14/12/08)

28 novembre 2008
Rudy AERNOUDT (LiDé): scinder BHV tout en permettant aux francophones de HV de voter pour qui ils veulent

Si LiDé estime qu'il faut scinder BHV, le parti souhaite aussi  l'instauration d'une circonscription fédérale unique. "Les  francophones de Hal Vilvorde ne pourraient plus voter pour des  candidats bruxellois mais, en revanche, ils pourraient le faire à  l'échelle fédérale".
("Bruxelles aux Bruxellois", La Libre Belgique, 28/11/08)
 
28 novembre 2008
Philippe MOUREAUX (PS): escroquer les francophones de la périphérie

Pour le chef de file des socialistes bruxellois, "considérer, comme le fait Rudy Aernoudt, qu'on peut échanger les frontières linguistiques contre la création d'une circonscription fédérale unique revient à escroquer les Francophones de la périphérie: les droits politiques ne sont pas absolument pas les mêmes lorsqu'il s'agit de choisir sa représentation dans une circonscription territoriale proche ou dans une circonscription nationale".
("Bruxelles: le projet de Rudy Aernoudt ne séduit pas Philippe Moureaux", La Libre Belgique, 28/11/08)

14 novembre 2008
Rudy AERNOUDT (LiDé): Au Sénat comme à la Chambre
La circonscription fédérale est indispensable. Au Sénat, comme à la Chambre, un certain nombre de représentants doivent venir de listes fédérales.
("Ce que veut Aernoudt pour les Wallons", La Libre Belgique, 14/10/08)

11 octobre 2008
Robert COLLIGNON (PS): un mythe pour anciens Belges

Au sud, quelques égarés proposent de refédéraliser certaines matières... Chez nous aussi, le mythe de la circonscription fédérale, présenté par les anciens Belges comme le rempart ultime contre la scission du pays, revient régulièrement... En tant que Wallon, l'avenir de la Belgique me préoccupe de moins en moins. Ce qui doit nous mobiliser, c'est la Wallonie, seule patrie des Wallons.
("Dernière chance ou nouvelles échéances", Le Soir, 11-12/10/08)

3 septembre 2008
Damien GERARD (UCL): représenter la fédération

L'Etat fédéral aux compétences revues doit pourvoir représenter la "fédération". Il doit être composé d'hommes et de femmes, à tout le moins en partie (et obligatoirement le Premier Ministre) dans le cadre d'une circonscription fédérale. La mise en place d'une telle circonscription rend sans objet le maintien d'un arrondissement électoral unique pour B-H-V et permet donc, par la même occasion, de se débarrasser d'une problématique qui a largmeent contribué à mettre en place le climat délétère actuel.
("Pour une 'pax belgica' durable", La Libre Belgique, 3/9/08)

13 août 2008
Damien BOL (UCL): la société civile détient les clés 

Presqu'un an plus tard, où en est la proposition de Pavia? Force est de constater qu'elle a fait l'objet de nombreux débats, que ce soit dans les médias, dans les milieux académiques ou au sein même de la classe politique. A cet égard, il existe un quasi-consensus des universitaires en faveur de la circonscription fédérale. A l'opposé, les différents partis sont encore loin de s'entendre sur sa pertinence, même au sein de la coalition gouvernementale... Pourquoi une telle frilosité de la part des partis ? ... De fait, les systèmes électoraux peuvent favoriser ou défavoriser certaines formations politiques selon la formule retenue. Ainsi, ces dernières peuvent être tentées de soutenir une réforme qui les favoriserait notamment en augmentant leur nombre de sièges au parlement. Il s'agit d'intérêts stratégiques des partis... Le PS et le CD&V, par exemple, même s'ils étaient convaincus que la circonscription fédérale améliorerait le fonctionnement des institutions, seraient-ils prêts à voter en faveur d'une réforme qui leur ferait perdre des sièges ? Rien n'est moins sûr... De ce fait, c'est la société civile qui détient les clés pour contraindre les politiques à créer cette circonscription fédérale et, par la même occasion, pour améliorer le fonctionnement de l'Etat belge.
("Circonscription fédérale vs. intérêts stratégiques des partis: la balle dans le camp des citoyens", Le Soir, 13/8/08)

30 juillet 2008
Cafebabel (Paris): revitaliser les relais médiatiques entre les communautés

Leur revendication [du groupe Pavia] est simple mais pourrait apporter beaucoup à la Belgique : la création d’une circonscription fédérale belge pour le parlement fédéral...
Après quarante ans de fédéralisme et communautarisme, l’opinion publique s’est scindée en deux, chacune ignorant l’autre. Avec le retour de campagnes électorales nationales, cela revitalisera les échanges, les relais entre les médias.
(Jean-Sébastien Lefebvre, "Que vive la Belgique!", Cafebabel.com. Le magazine européen, 30/7/08)


18 juillet 2008
Philippe ENGELS (Le Vif): des quotas pour éviter le déséquilibre
Les élus n'ont de comptes à rendre que d'un côté de la frontière linguistique. Pour éviter cela, on réserverait une fraction des sièges de la Chambre (15 sur 150 ?) à des candidats qui seraient élus sur l'ensemble du territoire. Encore faut-il veiller à éviter les effets pervers d'un tel mécanisme. Comme le piège d'un déséquilibre entre Flamands et francophones dans le profil de ces élus « nationaux ». Le groupe de réflexion en matière institutionnelle « Pavia » propose de tenir compte de la répartition actuelle entre les deux groupes linguistiques à la Chambre.
("
Vivre avec (ou sans) la Flandre: les solutions", Le Vif L'Express, 18/06/08)

15 juillet 2008
Yves LETERME (premier ministre démissionnaire): à étudier
[Fin de la dernière note soumise par Yves Leterme aux négociateurs avant son offre de démission:]
En vue du démarrage et de l'organisation de ce dialogue, les ministres des Réformes institutionnelles se concerteront avec les représentants des entités fédérées et le groupe de pilotage... On examinera notamment la problématique de la législation électorale en étudiant des points aussi délicats que l'instauration d'une circonscription électorale fédérale et la simultanéité des élections fédérales et régionales.
("Version 14/07/08, 00h24", Le Soir, 15/7/08)

28 juin 2008
Vincent DUJARDIN (UCL): apparaît de plus en plus comme nécessaire à l'équilibre institutionnel
Aucune réforme de l'Etat depuis 1970 n'a répondu au considérable problème posé par la division des partis en deux ailes linguistiques, ce qui transforme les élections législatives en élections régionales. L'idée d'une circonscription nationale a été rejetée par les francophones — surtout le PSC — pour les premières élections européennes de 1979 — notamment par peur de "l'effet Tindemans". Or la circonscription fédérale — autre qu'homéopathique — apparaît de plus en plus comme une piste nécessaire, mais non suffisante, pour assurer l'équilibre institutionnel belge."
("Des difficultés depuis 178 ans", Le Soir 28-29/06/08; également dans Saga Belgica. L'intégrale du dossier, Bruxelles, Rossel, juillet 2008)

24 juin 2008
Vincent DE COOREBYTER (CRISP): atténuer des effets centrifuges de plus en plus perceptibles
Près de 800.000 voix pour Yves Leterme parmi l’électorat de Flandre et de BHV, aucune en Wallonie : c’est pour atténuer ce trait confédéral que certains proposent de créer une circonscription électorale fédérale. La séparation des partis politiques de même tendance en deux formations, une flamande et une francophone, est un simple état de fait que divers partis tentent d’atténuer par une stratégie de collaboration, mais ses effets centrifuges sont de plus en plus perceptibles.
("La Belgique (con)fédérale", Le Soir, 24/6/08)

13 juin 2008
Dave SINARDET (Universiteit Antwerpen): un moyen d'inciter les politiques à parler aux medias de l'autre bord

Mêmes nos élections fédérales ne sont pas fédérales, mais «régionales»: des partis flamands et francophones s'adressent à des électeurs flamands et francophones à travers des campagnes flamande et francophone relayées par des médias flamands et francophones... La proposition de créer une circonscription fédérale - qui sera sur la table si des négociations institutionnelles finissent par avoir lieu - nous ferait déjà bien avancer dans la direction d'une sphère publique fédérale, car cela pousserait les politiciens à tenir compte des électeurs du pays entier, et donc de l'intérêt fédéral. Ils seront donc aussi moins enclins à refuser, comme ils le font aujourd'hui, les invitations des chaînes de télévision implantées de l'autre côté de la frontière linguistique et donc électoralement moins intéressantes.
("Une fédération vraiment fédérale", Le Soir,13/6/08)

10 juin 2008
Guy VANHENGEL (Open VLD) versus Louis TOBBACK (Sp.A): Où est l'aberration?
Belle soirée ce 10 juin au Théâtre national à l'initiative du Morgen et du Soir... Guy Vanhengel a fait un plaidoyer vibrant pour une circonscription fédérale. Kris Peeters s'est borné à glisser que cela n'existait dans aucun autre Etat fédéral. Piètre réponse évidemment, à laquelle Guy Vanhengel a eu beau jeu de répondre qu'il y avait bien d'autres traits uniques dans notre fédéralisme. Louis Tobback, pour sa part a estimé que, si la circonscription fédérale pouvait faire partie d'une solution globale, il pourrait s'en accommoder, comme il l'a fait avec d'autres « aberrations ». Le voilà sur la bonne route, mais il lui reste du chemin à parcourir. Car comme l'ont maintenant exprimé avec brio des personnalités de premier plan de tous les partis non-séparatistes, nos partis politiques sont acculés, avant les élections, à une double surenchère communautaire conduisant, après les élections, à des blocages interminables qui ridiculisent nos leaders politiques et nuisent gravement à la bonne gestion du pays. En outre, nos ministres fédéraux ne sont aujourd'hui électoralement responsables que devant la moitié de la population qu'ils gouvernent. Voilà l'aberration. La circonscription fédérale ne résoudra pas tout, mais elle est une condition indispensable d'un fonctionnement serein de la Belgique fédérale et donc de sa capitale. Les applaudissements nourris qui ont ponctué le plaidoyer de Guy Vanhengel prouvent que beaucoup l'ont compris. Nos dirigeants auront-ils la capacité de dépasser leurs mesquins calculs de court terme pour faire ce qu'exige l'intérêt de nos trois Régions ?
(Philippe Van Parijs, "Bruxelles demain: le brouillard se dissipe", Le Soir, 13/6/08)


23 mai 2008
Caroline
GENNEZ (présidente Sp.A): la logique même, mais demande de revoir le système des partis
Le Vif: Seriez-vous favorable, par exemple, à la création d'une circonscription électorale fédérale?
Gennez: En théorie, c'est la logique même.   Dans un grand paquet de réformes institutionnelles, pourquoi pas? Je n'ai rien contre. Mais je ne crois pas qu'à la table des négociations il y aura la rationalité nécessaire pour une grande réforme de l'Etat... Et puis, la création d'une circonscription fédérale implique de revoir tout le système des partis en Belgique.
Le Vif: C'est à dire?
Gennez: Dans le cadre actuel, je ne crois pas que Jean-Michel Javaux fera campagne à Malines et que Bart Somers distribuera ses tracts à Amay... Si on ne change pas le système des partis, les hommes politiques flamands continueront à mener leur campagne électorale essentiellement en Flandre, et les Wallons feront de même en Wallonie.  Autrement dit : pour que cette circonscription fédérale fonctionne convenablement et pour de bon, il faut créer des partis fédéraux.
Le Vif: Vous voudriez créer une fédération PS-SP.A?
Gennez: Ou SP.A-Ecolo, on ne sait jamais... En tout cas, la création d'un grand front progressiste serait nécessaire.
("Il faut créer des partis fédéraux!", Le Vif/L'Express, 23/05/08)

22 mai 2008
Jean-Michel JAVAUX (Ecolo): le PS a peur d'Ecolo parce qu'il a peur de la circonscription fédérale
Dès lors, certains dirigeants francophones de la majorité estiment que si le SP.A ne participe pas aux travaux institutionnels, il y aura un trop grand déséquilibre parmi les participants. Dans ces conditions, il serait plus judicieux, pensent-ils, de ne pas inviter les verts aux négociations.
Les troupes de Jean-Michel Javaux (Ecolo) voient cette mise à l'écart d'un très mauvais oeil. Pour eux, le problème ne tient pas aux participants mais bien au contenu même de la discussion. Ils estiment que la circonscription fédérale unique, pour laquelle ils plaident avec force et qu'ils veulent absolument voir figurer dans l'accord final, constitue en fait l'élément de blocage. On sait en effet que les socialistes ne sont pas de chauds partisans de cette grande circonscription nationale, car ils estiment que cette disposition importera, en Wallonie et à Bruxelles, des thèmes (racisme, insécurité...) réservés à la Flandre. A voir.
(Francis Vande Woestyne, "Les écologistes seront-ils invités aux négociations?", La Libre Belgique, 22/5/08)

22 mai 2008
Vincent Van Quickenborne (Open VLD): une bonne idée

Il faut une réforme de l'Etat, c'est clair. Les Régions doivent disposer des instruments pour activer le marché de l'Emploi. Mais en même temps, la réforme de l'Etat ne devra pas aller en sens unique. Nous croyons à l'Etat fédéral : une circonscription fédérale est une bonne idée...
"Q: Si on me laisse faire...", La Libre Belgique, 22/5/08)

21 mai 2008
Jeroen VAN NIEUWENHOVE (KuLeuven): une circonscription fédérale pour 15 sièges menacerait la représentation proportionnelle
Die geplante Abänderung der Wahlgesetzgebung, inklusive der Schaffung eines föderalen Wahlkreises, ist erheblich schwieriger als allgemein angenommen. Diese Ansicht vertrat zumindest der KUL-Rechtswissenschaftler Jeroen Van Nieuwenhove... Die Schaffung eines neuen Wahlbezirks mache nicht nur eine Änderung von Verfassungsartikel 63, sondern auch von Artikel 61 notwendig. Und letzterer Artikel stehe nicht auf der Liste der Verfassungsbestimmungen, die vom Parlament vor den Wahlen vom 10. Juni 2007 für eine Änderung frei gegeben worden seien. Die gleiche Einschränkung gelte für Artikel 43. Folglich könne ein föderaler Wahlkreis erst bei den Wahlen 2015 Wirklichkeit werden. Van Nieuwenhove sieht zudem ein Problem in der Tatsache, dass trotz der Schaffung dieses neuen Wahlkreises mit 15 Abgeordneten die Gesamtzahl der Abgeordneten mit 150 unverändert bleiben soll. Demnach könnte in manchen Teilen des Landes die "proportionelle Repräsentation" gefährdet sein.
("
Föderaler Wahlkreis bereitet Kopfzerbrechen", Grenz Echo 21/5/08)

18 mai 2008
Jean-Michel JAVAUX (ECOLO): pas un préalable
Sur le plan institutionnel, le coprésident d'Ecolo, Jean-Michel Javaux, a redit dimanche son attachement à la circonscription fédérale mais a précisé qu'Ecolo n'en ferait pas une condition sine qua non de sa participation aux travaux sur la réforme de l'Etat. "Ce n'est pas un préalable", a-t-il dit.
("Ecolo pointe l'absence de cohésion gouvernementale", Belga, 18/5/08)

17 mai 2008
Jean-Marc NOLLET (ECOLO): penser le changement au lieu de changer le pansement

La Libre: Votre proposition de circonscription électorale a des opposants chez les socialistes notamment, qui craignent l'importation au Sud de thèmes électoraux (sécurité, racisme) d'ordinaire "réservés" au Nord...
Nollet: Pour nous, cette circonscription électorale nationale, c'est la raison d'être d'une participation des écologistes à la négociation du deuxième paquet de réformes. Pour nous, ce n'est plus changer le pansement mais penser le changement. Je ne comprends pas comment les socialistes, qui portent une vision internationale des choses, ne sont pas capables d'imaginer cela pour la Belgique. Si on veut plus d'Europe sociale, pourquoi ne pas accroître la transerversalité électorale en Belgique?
("Ecolo est candidat au pouvoir en 2009", La Libre Belgique, 17/5/08)

8 mai 2008
Patrick DEWAEL (vice-premier-ministre): A trancher pour la mi-juillet

Donc, je dis : les problèmes comme BHV, la circonscription fédérale et le futur du Sénat doivent faire partie du second paquet communautaire à trancher pour la mi-juillet. Après cette date, cela devient impossible.
("Dewael lance un appel d'urgence à Leterme", La Libre Belgique, 8/5/08)

8 mai 2008
Gilles VANDEN BURRE (B+): bien mieux qu'un marchandage incohérent

Comment concrètement passer au-dessus de l'obstacle B-H-V ? Pour ce faire, il faut partir de la meilleure proposition ayant été faite depuis des décennies afin d'améliorer le fonctionnement de notre Etat fédéral : la mise en place d'une circonscription électorale nationale, avec quotas préétablis par régime linguistique, de manière à protéger la minorité francophone au parlement... Une fois cet indispensable surplus de démocratie mis en place, on se rend bien compte que l'entité électorale B-H-V pourra être scindée sans mettre à mal les intérêts et droits francophones, ce qui équivaut à une résolution de l'équation communautaire, sans donner lieu à un enième marchandage incohérent.
("Arrêtons ce dialogue de sourds!", La Libre Belgique, 8/5/08)

30 avril 2008
BELGA: La note d'Yves Leterme inclut la circonscription fédérale
Le Premier ministre a fait lundi au Comité ministériel restreint une proposition sur la méthode de travail pour les futures négociations institutionnelles à venir. Cette proposition a été favorablement accueillie par les partenaires de la majorité... Par rapport à la première version, quelques thèmes ont été précisés. Ainsi sous le point législation électorale, on trouve la circonscription fédérale, la simultanéité des élections fédérales et régionales et Bruxelles-Hal-Vilvorde.
("Leterme: Il faut créer un climat serein", Communiqué Belga, 30/4/08)

11 avril 2008
Pieter DE CREM (CD&V): les Wallons sont réticents

La Libre: Que pensez-vous de la circonscription fédérale ?
De Crem: Il faut encore me convaincre. Mais vous savez, lorsque je vais en Wallonie, je constate aussi une très grande réticence. Je connais beaucoup de francophones qui ont peur de l'importation de certaines problématiques politiques moins présentes au sud du pays, comme l'insécurité ou l'immigration.
("L'armée belge doit redevenir militaire", La Libre Belgique, 11/4/08)

9 avril 2008
Jean-Claude MARCOURT (PS): pourquoi pas une circonscription unique pour une partie du Parlement wallon?
Le Soir: Ecolo dit qu'il veut bien ouvrir la discussion avec les régionalistes wallons, mais pose deux conditions : un débat sur une circonscription électorale wallonne unique pour un certain nombre de parlementaires, et la fin des Provinces, qu'en pensez-vous ?
Marcourt: On ne va quand même pas ramener les problèmes des gens à de l'institutionnel pur. Oui, on peut parler d'une circonscription électorale unique - why not ? - mais pour moi c'est marginal. Ce qui m'intéresse, c'est le projet collectif.
("Les Régions, c'est l'avenir", Le Soir, 9/04/08)

22 mars 2008
Joelle MILQUET (CdH): un symbole et des calculs
Le Soir: La circonscription fédérale? Didier Reynders est pour.
Milquet: Un symbole, mais ce n'est pas cela qui va sauver l'Etat. Et puis, derrière tout ça, il y a des avantages électoraux majeurs pour certains, des calculs, vous le savez.
("En juillet, la réussite ou le chaos", Le Soir, 22-24/03/08)

21 mars 2008
Jean-Michel JAVAUX (ECOLO): pas de solution pour B-H-V sans circonscription fédérale
Le Vif: Votre parti fait-il toujours de la création d'une circonscription fédérale une condition à son soutien à la réforme de l'Etat ?
Javaux: Je suis convaincu que sans cela, et sans un refinancement substantiel de Bruxelles, il n'y aura pas de solution possible pour BHV.
("Jean-Michel Javaux prêt à se mouiller", Le Vif, 21/3/08)

19 mars 2008
Didier REYNDERS (MR): beaucoup de caculs, comme pour le vote des femmes 
Reynders: Mais je suis attaché aussi à l'idée d'une circonscription fédérale. Peut-être la seule façon d'obliger les partis à défendre leur point de vue sur tout le territoire: on ne peut pas plaider de la même façon le nationalisme si on doit aller l'expliquer à l'autre communauté, et l'on ne peut pas dire 'non' à tout si on doit le faire de temps en temps dans l'autre langue.
Le Soir:
Le PS y est plutôt hostile...
Reynders: Beaucoup de calculs. Ils ont l'impression que les libéraux en tireront profit. Des partis de gauche étaient contre le vote des femmes en 1948, ils ont évolué.
("Je suis dans une logique de trois ans", Le Soir, 19/03/08)

14 mars 2008
Isabelle DURANT (Ecolo): la seule manière de garder des institutions qui fonctionnent
Durant: En tout cas, nous voulons une circonscription fédérale.
Le Soir
: A la Chambre, Jean-Marc Nollet a dit qu'il en faisait un préalable à une participation gouvernementale...
Durant: Cette circonscription est la clé structurelle du dialogue des Communautés. C'est la seule manière de garder des institutions qui fonctionnent... Avec une circonscription fédérale, M. Leterme aurait été obligé d'aller rendre des comptes de l'autre côté de la frontière linguistique.
Le Soir: Combien de députés voyez-vous dans cette circonscription fédérale?
Durant: Entre 40 et 50. Et idéalement la moitié de francophones et de néerlandophones.
Le Soir: La plupart des politiques sont contre cette circonscription...
Durant: Les choses bougent. Evidemment, tant que la N-V-A, qui prend tout le monde en otage, sera comme le cactus dans la poche du CD&V... Si on veut renforcer la fédération belge, il faut s'en donner les moyens. Et cela ne serait pas incompatible avec un bon exercice des compétences régionales, même renforcées.
("Pourquoi pas demain au gouvernment?", Le Soir 14/03/08)

14 mars 2008
Bart DE WEVER (N-V-A): Un très mauvaise idée, et Di Rupo est radicalement contre
De Wever: De plus, en Wallonie, le contrôle démocratique ne fonctionne pas bien... Mais il n'y a pas eu de sanctions. Les Flamands ne peuvent pas sanctionner un élu wallon.
La Libre: Il faudrait une circonscription fédérale unique...
De Wever: Une très mauvaise idée, cette circonscription unique. Elio Di Rupo aussi est radicalement contre. Cela n'a pas de sens, une circonscription unique en Belgique, parce que cela ne correspond pas à la société. Les médias sont divisés, la culture est divisée, l'opinion publique. On ne va pas construire une circonscription pour deux communautés distinctes. Le pays n'existe plus.
("Le pays n'existe plus", La Libre Belgique, 14/03/08)

29 février 2008
Laurette ONKELINX (PS): du pour et du contre

LLB: Etes-vous en faveur d'une circonscription fédérale unique ?
Onkelinx: Il ne faut pas se leurrer : cela va être une bagarre entre ténors flamands avec, parfois, une importation côté francophone des problèmes flamands. Il y a du pour et du contre. Le pour : l'obligation de mener une campagne sur les intérêts généraux du pays. L'effet pervers : les francophones vont avoir une difficulté, pour des raisons de nombre. Le contre: on risque de connaître l'importation de certains slogans qui ont fait le succès du Vlaams Belang. On a toujours fait barrière ensemble contre cela. La circonscription fédérale mérite réflexion.
("Il faut un rassembleur pour prétendre au 16", La Libre Belgique, 29/02/08)

29 février 2008
Christophe COLLIGNON & al. (PS): un ajout au confort numérique des Flamands
Plutôt que de rêver à une circonscription unique, qui ne serait, ne nous berçons pas d'illusion sur ce point, qu'un atout ajouté au confort numérique flamand, remettons à l'ordre du jour une revendication déjà ancienne, celle d'un Sénat paritaire des Régions.
(Christophe COLLIGNON, sénateur, avec Jacques GENNEN, Charles JANSENS, Guy MILCAMPS, Sebastian PIRLOT et Eliane TILLIEUX, députés, "
A présent, vous pouvez dire à nos mères que nous sommes régionalistes", Le Soir 29/02/08)

27 février 2008
ECOLO : la circonscription fédérale retenue dans l'agenda des travaux à venir

Pour ce qui concerne la suite des négociations, Ecolo veillera en particulier ... à la possibilité de créer une circonscription fédérale – chère à Ecolo et retenue pour l’agenda des travaux à venir – et à la poursuite du refinancement de la Région de Bruxelles-Capitale.
("Réforme institutionnelle", communiqué du Bureau politique d'ECOLO, 27/02/08)

27 février 2008
Ludwig Caluwé (CD&V): dommage qu'un parti flamand ait insisté pour que la circonscription fédérale soit sur la table
L'accord conclu par le comité des sages a fait l'objet d'un débat mercredi au Parlement flamand...Les élus CD&V ont notamment souligné qu'ils ne voulaient pas entendre parler de circonscription fédérale. "Je regrette d'ailleurs qu'un parti flamand ait insisté pour en faire mention (l'Open Vld mais Yves Leterme y avait déjà fait référence, Ndlr)", a indiqué M. Caluwé.
("Pas de gros paquet, pas de gouvernement", Belga, 27/02/08)

26 février 2008
CD&V: qui dit circonscription fédérale dans l'accord dit problème dans le cartel
Le président Schouppe relativise : « Il n'y a pas de raisons de rompre le cartel.» ... Voilà qui n'empêche pas des CD&V ... de s'inquiéter pour juillet : «Si la N-VA refuse alors l'accord, par exemple car elle rejette la circonscription fédérale si elle y figure, il y aura un problème dans le cartel. »
"Il faudra un autre parti flamand", Le Soir, 26/02/08

22 février 2008
Jean-Marc NOLLET (Ecolo): une idée novatrice qui fait son chemin
LS: Quel est l'intérêt d'Ecolo à participer au chantier institutionnel?
Nollet: Le mettre derrière nous pour s'occuper des vrais enjeux. Cela ne veut pas dire qu'Ecolo acceptera tout et n'importe quoi. Nous amenons des idées novatrices.
LS: Comme ?
Nollet: La circonscription fédérale, qui fait son chemin.
("Oui, si on parle long terme", Le Soir, 22/02/08)

9 février 2008
Johan VANDE LANOTTE (Sp.A): plutôt contre, mais seulement pour des raisons pratiques
La Libre: Pensez-vous que l'Etat fédéral pourrait être renforcé ? Que pensez-vous par exemple d'une circonscription fédérale unique ?
Vande Lanotte: Je suis plutôt contre, mais seulement pour des raisons pratiques. Je ne crois pas que cela va aider l'Etat belge à mieux fonctionner. Cela dit, si certains veulent des compétences fédérales en plus, je n'ai pas d'opposition a priori.
("Nous ne sommes pas faits pour la guerilla", La Libre Belgique, 9/02/08)


7 février 2008
Marcel CHERON (Ecolo): le véritable test passe par la circonscription fédérale
La Libre: Les demandes flamandes ne sont guère équilibrées...
Cheron
: Pour nous, le véritable test, c'est la capacité que les partis auront d'aboutir à un renforcement de la structure fédérale. Cela passe par la circonscription fédérale... Nous ne voulons pas recréer la Belgique de papa : elle est dépassée. Mais on peut reconstruire une Belgique fédérale plus saine en revalorisant le niveau fédéral. Tels sont l'objectif et la vertu de la circonscription fédérale qui amènerait à la Chambre des députés supplémentaires élus par l'ensemble des Belges, francophones et flamands. Il faut que les élus cessent de faire leur beurre électoral sur le dos de l'autre Communauté qui ne les a pas élus. C'est un défi et c'est une condition à notre participation.
La Libre: Comment l'organiser ? Il faut maintenir les équilibres entre les groupes linguistiques.
Cheron: Rien de plus simple : on reprend le ratio entre le groupe flamand et francophone à la Chambre. Nous prônons aussi la possibilité d'établir des listes bilingues. Nous proposons que 50 candidats soient élus sur cette base nationale.
La Libre:En plus des 150 actuels ?
Cheron: Oui, mais nous proposons aussi la suppression des sénateurs élus directs : le Sénat serait composé des membres des Communautés et des Régions. Il n'y aurait donc aucun mandat rémunéré supplémentaire.
La Libre: Pourquoi les Flamands sont-ils majoritairement contre cette circonscription ?
Cheron: Pas tous : voyez Groen! Et il y a des évolutions dans les autres partis, au CD&V, par exemple. Il faudra aussi que le PS, pas très favorable à l'idée, évolue. Car je le répète, pour nous, ce sera un test.
(La Libre Belgique, 7/2/08)

4 février 2008
Bart DE WEVER (N-V-A): une circonscription pour une société qui n'existe plus
La Libre: Samedi, lors des voeux de votre parti, vous avez dénoncé le "créationnisme belge"... Vous ciblez la fameuse circonscription fédérale, notamment ?
De Wever: Oui. C'est du pur créationnisme belge. Cela veut dire que c'est créer une circonscription pour une société qui n'existe plus ! Donc, ce sont des mesures du passé qui ne servent à rien sauf à retarder l'avancement de l'autonomie régionale... J'ai été très clair : si on veut une circonscription fédérale ou si on veut élargir Bruxelles, cela se fera sans nous.
("Revoter ne changerait rien", La Libre Belgique, 4/2/08)

29 janvier 2008
Les présidents de partis au KVS:  "franc succès" pour
la circonscription fédérale
La réconciliation s’opère autour de la circonscription unique : elle est défendue sinon par tout le CD&V du moins par son représentant lundi soir [Steven Van Ackere]. L’idée a d’ailleurs récolté un franc succès sur la scène du KVS lundi soir : Somers, Durant et Reynders sont radicalement pour, Di Rupo, Milquet et Gennez trouvent l’idée intéressante. Mais PS et CDH tempèrent : cela ne résoudra pas tout. Et surtout, soyons lucides. Sous-entendu : les francophones n’y tiennent pas au point de faire des concessions majeures.
("Le débat Le Soir/De Morgen sur l'avenir de la Belgique: Un certain réchauffement", Le Soir, 29.01.08)

28 janvier 2008
Mathias DEWATRIPONT (ULB
) & Rudi VANDER VENNET (UGent), porte-paroles du manifeste des 50 économistes "Pour une réforme des institutions belges qui combine flexibilité et coordination" : un mécanisme au service du win-win
LS: Vous défendez aussi l'idée d'une circonscription fédérale unique. Pour quelle raison ?
Dewatripont: Les économistes aiment bien parler d'incitants et c'est vrai que ce système pourrait en être un, c'est une piste
parmi d'autres. La question, c'est de savoir comment arriver à créer un système qui pousse à prendre en compte l'intérêt commun. La circonscription fédérale unique en est un.
Vander Vennet: Nous voyons cette proposition comme un
mécanisme d'internalisation. Si on veut arriver à du « win-win » des deux côtés, il faut créer les conditions, notamment au niveau des responsables politiques. La circonscription fédérale unique peut y contribuer.
("Nous plaidons le fédéralisme responsable", Le Soir, 28.01.08)

21 janvier 2008
Yves LETERME (CD&V
): d'autres partis y sont farouchement opposés
LS: Que pensez-vous de la circonscription électorale fédérale? Votre président n'est pas positif...
Leterme: Etienne Schouppe n'est pas le seul. D'autres partis y sont farouchement opposés.
LS: La N-V-A...
Leterme: Il y en a d'autres. Prenez les déclarations de Johan Vande Lanotte
("Je veux donner un avenir à la Belgique", Le Soir, 21/1/08)

18 janvier 2008
Etienne SCHOUPPE
(président du CD&V): si c'est avec des quotas, cela ne sert à rien
LLB: Et la circonscription électorale unique, vous en pensez quoi?
Schouppe: Personnellement, je ne pense pas que c'est la voie à suivre. Mais on verra bien. Le problème, c'est de savoir comment vous allez attribuer des sièges. Si vous imposez un nombre d'élus flamands et francophones, cela ne sert plus à rien. Cela ne va pas transférer un siège d'une communauté à l'autre.
("L'Etat fédéral est en train de crever", La Libre Belgique, 18/01/08)

19 janvier 2008
Laurette ONKELINX
(PS): pas inintéressant mais pas primordial
LS: Au bout du compte, la réforme de l'Etat, quelle ampleur lui voyez-vous?
Onkelinx: Il vaut mieux une grande réforme hic et nunc qui part des intérêts des gens, et singulièrement des francophones... plutôt qu'une réformette autorur du mythe
de la Belgique de Baudouin. Cart alors le problème nous reviendra plus tard en boomerang.
LS: La circonscription fédérale, n'est-ce pas un peu ça "la Belgique de Baudouin" ?
Onkelinx: Et, de fait, pour moi l'idée n'est pas inintéressante, mais ce n'est pas primordial. Il ne faut pas prendre les francophones pour les naïfs de service... Les Flamands sont plus nombreux dans ce pays, on leur demandera de choisir entre Guy Verhofstadt et Yves Leterme, bon...
("Sus au coût de la vie!", Le Soir, 19-20/01/08)

14 janvier 2008
Rudi AERNOUDT
(ex-chef de cabinet de Fientje Moerman): une circonscription fédérale est essentielle
L'avenir de la Belgique ne peut être garanti si l'on ne trouve pas une solution au défi du déficit démocratique. Des Wallons devraient pouvoir voter pour des Flamands et vice versa. Et même si ceux qui saisisraient cette opportiunité ne représentaient qu'un pourcentage infinitésimal, cela changerait fondamentalement le discours politique, permettrait de changer la mentalité et de casser le nombrilisme. Une circonscription fédérale est donc essentielle.
"La Bataille des Eperons d'or de Verhofstadt", Le Soir, 14/1/08

12 janvier 2008
Elio DI RUPO (président du PS)
: pas une réponse à la scission de BHV
LS: La note de Verhofstadt propose la circonscription fédérale. C'est une réponse à la scission de BHV?
EDR: Pas du tout! La circonscription fédérale est là pour donner un sentiment national. Cela ne dispense nullement d'une discussion sur Bruxelles.
("Nous sommes prêts à bouger si...", Le Soir, 12-13/1/08)

10 janvier 2008
Guy VERHOFSTADT (premier ministre)
: le moyen de permettre de voter pour des candidats des deux communautés
Hayt: Seriez-vous favorable à une circonscription électorale unique, afin que tout un chacun puisse voter pour le parti de son choix.
G.V.: Je suis favorable à une circonscription fédérale qui donne la possibilité aux électeurs de juger les hommes politiques devant toute l’opinion publique du pays. Cela se trouve d’ailleurs dans ma note.
Anne: Je ne vois pas en quoi votre proposition concernant BHV est vraiment novatrice. Je ne vois qu'une proposition flamande.
G.V.: Ce qui est certainement nouveau pour B-H-V, c’est de lier la solution BHV à la création de la circonscription fédérale. Cela donne à tous les habitants la possibilité de voter aussi pour des candidats qui se présentent dans les deux communautés. De cette façon, on arrive à une solution pour BHV parce qu’un lien persiste avec leur Communauté pour les habitants francophones de la périphérie.
(Le premier "Chat" de Guy Verhofstadt, Le Soir, 11/1/08)

7 janvier 2008
Guy VERHOFSTADT (premier ministre)
: une circonscription fédérale avec 33 sièges et un minimum par groupe linguistique
Tout Etat fédéral a besoin d'éléments centripètes... À l'exception de la Cour constitutionnelle, ces éléments font défaut dans la fédération belge. Il s'ensuit que la population de la fédération ne dispose pas de liens démocratiques avec sa gestion étant donné qu'il n'est possible d'apprécier électoralement que la moitié du gouvernement fédéral ou de leurs partis. Qui plus est, le fait que l'opinion publique diverge de part et d'autre des frontières des communautés linguistiques incite facilement les
responsables politiques à la surenchère au sein du propre groupe linguistique, ce qui rend plus difficile de trouver des compromis. En d'autres termes, la légitimité comme l'efficacité de la prise de décisions souffre de l'actuelle organisation de l'État fédéral.
Pour y remédier, l'on peut envisager l'instauration d'une circonscription électorale fédérale. Concrètement, outre les 150 sièges répartis selon le régime en vigueur dans les actuelles circonscriptions électorales, l'on peut penser à l'élection d'un nombre significatif de membres de la Chambre (p.ex. 33) au sein d'une circonscription électorale. Cette augmentation du nombre de députés à la Chambre devrait bien entendu aller de pair avec la suppression des 40 sénateurs élus directement dans le cadre de la réforme générale du régime bicaméral. Dans une logique fédérale, il ne semble évidemment pas indiqué de travailler avec un contingent fixe par groupe linguistique pour la circonscription fédérale. L'on peut toutefois envisager une limite, à savoir un minimum d'élus par groupe linguistique.
(Rapport au Roi Albert II sur la réforme des institutions dans le cadre de ma mission d'information et de formation, 7/1/08, point 3.9:  "L'introduction d'une circonscription électorale fédérale")


Déjà en 1999
Philippe MAYSTADT (ancien vice-premier ministre) : une circonscription unique pour un tiers des sièges de chaque assemblée
Dans Wallonie 2010: Plan de convergence (Ed. Luc Pire, 1999), Philippe Maystadt, à l'époque président du PSC, aujourd'hui président de la Banque européenne d'investissement, proposait, sous le nom de "tiers commun", qu'un tiers des sièges de toutes les assemblées législatives (régionales et fédérales) soit attribué sur une circonscription couvrant l'ensemble de la population concernée. Cette proposition a été reprise dans le programme du "nouveau PSC" en 1999 ("Le PSC veut instaurer le Tiers commun pour les élections, prioritairement pour les élections de la Région wallonne.")

8 janvier 2008
Charles BRICMAN (ex-journaliste Le Vif) & Henri SIMONS (ex-échevin Bruxelles-Ville)

Une telle reconstruction [d'un véritable espace public commun aux deux grandes Communautés] ... suppose par exemple l'élection au scrutin proportionnel intégral d'une "chambre basse"  dans laquelle chaque député puisse se sentir le mandataire de la nation...; c'est l'idée de la circonscription électorale unique comme aux Pays-Bas ou en Israël."
("Recréer un espace public belge", Le Soir 8/1/08)

19 décembre 2007
Didier
REYNDERS (MR): la seule façon de faire en sorte que les élus s'expliquent devant les deux communautés 
Didier Reynders: J'ai pladé pour une circonscription fédérale. C'est la seule facon de faire en sorte que les élus demain doivent s'expliquer devant les deux grandes communautés et aussi la communauté germanophone. Qu'un  flamand doive venir parler aux francophones et qu'un francophone parle aux flamands. Vous avez vu les dernieres enquêtes d'opinion. Guy Verhofstadt est présent partout. Je suis probablement le seul francophone a passer aussi du côté flamand.
Kathryn Brahy: Vous ne craignez pas justement que tout le monde, y colmpris les liegeois, voteront pour 
Guy Verhofstadt?
Reynders: Mais j'espère aussi que des gantois voteront pour moi quand je vois les enquetes d'opinio en Flandre. Mais je crois que ce qui est surtout important c'est qu'on ne laisse plus un certain nombre de responsables politiques ne parler qu'à leur communauté. S'adresser uniquement à leur communauté et faire croire que l'on va tout faire pour cette communauté sans jamais discuter avec l'autre, ce n'est pas possible. Et cela nous le disions déjà avant les élections. Nous avons formé une équipe, 
Guy Verhofstadt et moi, dans la campagne électorale.
(BelRTL, 19/12/07)

Novembre 2007
Gérard ONESTA (vice-président du Parlement européen): une circonscription fédérale pour l'Europe
Je suis un fédéraliste. Je suis persuadé que ce continent a besoin d'un système bicaméral. D'un côté, une chambre représentant les citoryens européens. Ce serait le Parlement européen. Les membres — 250 ou 300 plutôt que 750 suffiraient largement — seraient élus sur des listes transnationales, parti européen contre parti européen. Le vainqueur de cette élection donnerait le Président de la Commission...
(Bruxelles en Europe/ L'Europe à Bruxelles, Bordeaux: Le Castor Astral, 2007, p. 191)
 
10 novembre 2007
Charles-Ferdinand NOTHOMB (ex-président du PSC): plutôt revenir aux petites circonscriptions d'antan
Nothomb: Pour moi, il faut revenir à des circonscriptions électorales à dimension plus humaine. Aujourd'hui, les élus dépendent de plus en plus des médias et des dirigeants de leur parti. En outre, ils perdent le contact avec les électeurs et leur indépendance.
La Libre: Mais cela plaide contre l'idée de la circonscription nationale qui doit retisser des liens intercommunautaires...
Nothomb: Mon expérience de candidat au Sénat et à l'Europe m'incite à restreindre leur nombre pour ne pas tomber dans la logique d'Yves Leterme, prisonnier de ses 800 000 voix.
("Charles-Ferdinand Nothomb veut casser la bipolarisation", La Libre Belgique, 10/11/07)


6 novembre
2007
Kris DESCHOUWER & Philippe VAN PARIJS (Groupe Pavia): aussi nécessaire pour bien réformer que pour bien gouverner
La lenteur préoccupante des négociations actuelles n'est pas le fruit du hasard. Elle n'est pas non plus la faute des personnes qui y sont impliquées. Elle est le symptôme d'un régime démocratique qui n'a pas encore bien ajusté ses institutions au fait de devoir vivre avec deux opinions publiques distinctes. Une circonscription fédérale ne suffira évidemment pas à rendre notre pays aussi simple à gouverner qu'un pays unilingue. Mais toujours plus nombreux sont ceux qui perçoivent qu'elle est essentielle pour rendre au niveau fédéral sa légitimité et son efficacité... En particulier, ceux qui souhaitent conférer des pouvoirs plus importants aux régions ne tarderont pas à réaliser que ce ne sont pas des négociations structurellement embourbées qui y mèneront. Ce n'est pas seulement pour bien gouverner mais aussi pour bien réformer qu'on a besoin d'une démocratie fédérale qui fonctionne mieux.
(
Texte complet: Sans circonscription fédérale, ce sera pire encore la prochaine fois, Le Soir 6/11/07)

5 novembre 2007
Béatrice DELVAUX (Le Soir): un espace électoral commun
Il faudra par ailleurs concrétiser une circonscription unique ou toute autre idée visant à créer un espace politique et électoral commun flamand-francophone.
("Le destin des Belges", Le Soir, 5/11/07)

27 octobre 2007
Yves DESMET (De Morgen): contrecarrer le mécanisme perfide du séparatisme électoral
Le séparatisme électoral, en vertu duquel les politiques ne sont responsables que devant leur propre communauté, est un mécanisme perfide, qui serait contrecarré par l'instauration d'une circonscription nationale.
("Comprendre la méfiance, ne pas l'exagérer", Le Soir, 27-28/10/07)


25 octobre 2007
Patrick DEWAEL (Open VLD): un modèle fédéral adapté aux nécessités de notre temps
Pour que la politique du gouvernement fédéral soit légitime, il est important que ce gouvernement puisse être jugé dans sa totalité par l'ensemble du corps électoral belge. La division de l'opinion publique et de l'espace électoral suivant les frontières linguistiques incite facilement le candidat à surenchérir au sein de son groupe linguistique, ce qui rend ainsi le compromis institutionnel impossible. Non seulement la légitimité mais également l'efficacité du processus décisionnel souffrent donc de l'organisation actuelle de l'Etat fédéral. Ceci pourrtait partiellement se résoudre par l'introduction d'une circonscription électorale fédérale... Dans une circonscriptionnationale, un certain nombre d'hommes et de femmes politiquesseront obligé de prêter plus d'attention aux électeurs des autres régions. Ils devront plus tenir compte des problèmes spécifiques d'une région, justifier leurs décisions, collaborer mutuellement et se garder de faire des promesses irréalistes... En se basant sur l'élément fédérateur de la circonscription électorale nationale, nous pouvons créer un modèle fédéral adapté aux nécessités de notre temps.
("Pourquoi créer une circonscription électorale fédérale", Le Soir, 25/10/07)

23 octobre 2007
Olivier MOUTON (Le Soir): la confiance communautaire est à ce prix
Aux partis flamands de donner des gages aux plus de cent mille habitants inquiets dans la périphérie. Les formules existent: circonscription fédérale, accords de coopération... La confiance communautaire est à ce prix.
("Une minorité à protéger en signe de confiance", Le Soir, 23/10/07)

23 octobre 2007
Jean-Benoit PILET (ULB): la voie de la sagesse
Pilet: Si on introduisait la circonscription fédérale, on emprunterait une voie assez sage. Et puis cela a du sens, sur le plan de la démocratie : tout citoyen devrait avoir le droit de voter pour ou contre tout parti faisant partie du gouvernement...
Le Soir: Combien d'élus devraient, selon vous, être désignés dans cette circonscription unique ?
Pilet: Il faut s'approcher des cinquante. Il faut beaucoup d'élus pour que les partis considèrent que le jeu en vaut la chandelle. Sinon, les candidats vont se dire que c'est plus intéressant de se présenter par exemple dans le Hainaut où il y a 19 élus que dans une circonscription unique où il n'y aurait que 10 élus. En outre, il faut que ces élus s'ajoutent aux élus actuels. Sinon, dans chaque circonscription, on va perdre des élus. Et donc les élus du Hainaut ou de Liège vont se dire : « c'est peut-être mon siège qui va disparaître » et ils ne voteront pas cette réforme.
("La circonscription unique est un élément, mais ce n'est pas suffisant", Le Soir, 23/10/07)

22 octobre 2007
Didier REYNDERS (MR): un acte qui renforce le système fédéral
La Libre: Vous souhaitez que les partis flamands de l'orange bleue affirment qu'ils rejettent le séparatisme...
Reynders: Je ne souhaite pas de déclaration mais des signes et des actes qui renforcent le système fédéral. Comment? Par exemple en instaurant une circonscription fédérale pour une trentaine d'élus. Dans tous les pays fédéraux, il y a au moins une élection au cours de laquelle on est obligé de s'adresser à tous les électeurs. Les responsables politiques principaux, les candidats Premier Ministre par exemple, devraient ainsi aller s'expliquer devant l'autre Communauté."
("Reynders: il faut une vraie négociation", La Libre, 22/10/07)

22 octobre 2007
Didier REYNDERS (MR): beaucoup plus efficace sur l'ensemble du pays
Un deuxième éléments de renforcement [de l'Etat fédéral], c'est la circonscription fédérale. Je ne dis pas "c'est ça ou rien", mais c'est l'une des méthodes pour montrer qu'on est attaché à un Etat. On pourrait l'envisager pour un nombre d'élus qui peut aller de vingt à cinquante. Cela pousserait les responsables politiques à s'exprimer dans chacune des régions. On vient de sortir d'une élection qui provoque une crise assez longue notamment parce que les partis se sont surtout exprimés dans leur communauté... Un arrondissement au centre du pays, c'est important parce que ça fait vivre le débat, mais ce serait beaucoup plus efficace encore sur l'ensemble du pays.

22 octobre 2007
Luc DELFOSSE (rédacteur en chef adjoint du Soir): BHV généralisé mais tout de même scindé
En attendant, suaf implosion,  l'Orange bleue accouchera d'un accord. Il permettra à la Flandre de se rengorger d'avoir obtenu la scission de BHV. Et aux francophones d'affirmer le contraire... Ils auront, de surcroît, obtenu la création d'une circonscription fédérale qui enverrait une trentaine d'élus nationaux au Parlement. Qui habite le 'territoire' flamand pourrait donc voter pour un francophone figurant sur ces listes bilingues. CQFD? Cette circonscription fédérale permettrait en tout cas au MR et au CDH d'affirmer... que tous les francophones de Flandre sont désormais mis au régime des 'facilités électorales'! Mais BHV sera évidemment l'un de ces arrondissements flamands.
("Gagnant-gagnant le scénario Reynders?", Le Soir, 22/10/07)


18-19 octobre 2007
Un Etat fédéral peut-il survivre sans partis nationaux ?
Colloque organisé par le Centre détudes canadiennes de l'ULB et le CEVIPOL.
A partir d'une analyse du rôle des partis non-nationaux dans la vie politique du Canada et de la Belgique, mais aussi du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de l'Espagne, il s'agit de discuter des évolutions institutionnelles envisagées pour revoir le rôle des partis non-nationaux. En Belgique et au Canada, mais aussi au Royaume-Uni, des propositions de réformes électorales, ont émergé avec pour objectif de renforcer une dynamique nationale. En Belgique, cela s’est entre autres traduit par une volonté de créer une circonscription électorale nationale.

13 September 2007
The Economist explains how to save Belgium
It seems only fair to pass on word of a rather elegant solution to the crisis currently gripping the kingdom of the Belgians, crafted by a group of French and Dutch speaking academics. The analysis of this group, known as the Pavia group, is that crises like this are inevitable because parties only stand for election on one side of the linguistic frontier... Once parties decide to woo voters in the whole of Belgium, that should temper their wilder, most sectarian campaign positions. This seems logical. If Belgian readers are still speaking to us, it would be interesting to hear their thoughts.
("How to save Belgium", The Economist, Blog About certain ideas of Europe)


13 septembre 2007 
Communiqué de presse du groupe Pavia
Bientôt cent jours et toujours pas de gouvernement. Serait-ce dû au piètre calibre d'Yves Leterme, de Didier Reynders, d'Herman Van Rompuy et des autres négociateurs? Pas du tout. C'est dû au piège dans lequel notre système électoral les enferme...
("Briser l'apartheid électoral", en texte intégral dans La Libre Belgique 14/9/07)

7 septembre 2007
Gilles VANDEN BURRE (BPlus) : coupler la scission de BHV et la création d'une circonscription nationale
Différentes solutions existent, mais celle qui correspondrait le mieux à l'état d'esprit décrit précédemment est celle qui verrait la scission de l'arrondissement B-H-V couplée à la mise en place d'une circonscription électorale nationale, réclamée par une grande partie de l'opinion publiqueet par de nombreuses personnalités issues de la société civile et du monde politique.
("Il est temps de se décomplexer!", La Libre Belgique, 7/9/07)

6 septembre 2007
Robert COLIGNON (PS):  une circonscription unique serait un leurre
Depuis les partis francophones imaginent des solutions qui permettraient d'éviter les crises. (...)  Comme la création d'une circonscription unique, laquelle ne serait qu'un leurre (si c'est pour garantir une représentation de chaque communauté, autant garder le système présent).
Le Soir, 6 septembre 2007

31 août 2007
Joëlle MILQUET : une circonscription nationale au Sénat
Et quid de BHV ? Pour la présidente des humanistes, "l'important c'est de sauvegarder la capacité pour les francophones de la périphérie de voter pour les partis francophones et des listes qui dépassent [...] l'arrondissement déterminé dans lequel ils sont." Cela dit, Joëlle Milquet est aussi favorable à une circonscription nationale pour une partie du Sénat "ce qui créerait une génération d'hommes ou de femmes politiques devant répondre aux deux communautés et donc plus modérés."
(
Chat avec les lecteurs de La Libre Belgique, 31 août 2007)

22 août 2007
La Revue nouvelle : au moins aussi crédible que le discours actuel des partis francophones   
Tout le défi est de trouver une nouvelle articulation entre fédéralisme et confédéralisme qui ne constitue pas en un simple compromis boiteux... Dans le cadre de cette épure, la proposition de Pavia permettrait, par exemple, de contrebalancer des traits confédéralistes en les ajustant à une logique fédérale... Mais une telle perspective est-elle seulement envisageable? Elle nous semble au moins aussi crédible que le discours des partis francophones sur les bénéfices de la coopération entre le fédéral et les Régions... Une telle réforme, profonde et juste, devrait contribuer à restaurer le caractère démocratique et la légitimité de notre système politique. 
(Donat Carlier et Luc Van Campenhoudt, éditorial de La Revue nouvelle, septembre 2007, publié dans La Libre Belgique, 22 août 2007.)


29 août 2007
PTB : la garantie d'un signal électoral commun
S’il faut proposer une réforme électorale aujourd’hui, c’est la création d’une circonscription électorale fédérale... Cette circonscription fédérale permettrait à chaque électeur en Belgique de voter pour les mêmes partis et candidats. La circonscription comprendrait tout le pays : les électeurs flamands pourraient également voter pour des candidats francophones et inversement. On pourrait faire élire une partie des 150 sièges de la Chambre dans la circonscription fédérale. On aurait ainsi la garantie d’avoir… un signal électoral commun.
(David Pestieau, "Crise communautaire: à qui la faute?, Solidaire 31, 29 août 2007)

3 août 2007
Jean-Luc
 : au revoir et merci à la politique belge — et à la circonscription fédérale avec quotas 
Dehaene: ... Et aujourd'hui, on voudrait nous proposer une circonscription unique, en décidant à l'avance du nombre de sièges attribués aux francophones et aux Flamands? Au revoir et merci, hein!
LS: Sur le fond, cette idée ne permet-elle pas de tenir compte de l'autre Communauté? Aujourd'hui, les liens entre Nord et Sud se distendent: les partis nationaux ont disparu, la presse...
Dehaene: ...Je n'ai jamais vu en Wallonie ou à Bruxelles des francophones qui ouvraient un journal flamand! S'ils avaient eu aussi cette tradition de bilinguisme, l'image du pays en serait modifiée. Je constate qu'une nouvelle génération d'hommes politiques en Flandre ne parle plus le français. Bientôt, nos négociations gouvernementales se dérouleront en anglais! Là encore, les efforts réalisés par les francophones qui, comme vous, s'expriment de plus en plus en néerlandais, arrivent en fait quarante ans trop tard...
(Le Soir, 3 août 2007)

19 juillet 2007
Mark EYSKENS : une circonscription fédérale avec quotas régionaux
Pourquoi ne pas augmenter le nombre de sénateurs de 70 à 100 en ajoutant un contingent de 30 sénateurs éligibles dans la grande circonscription nationale appelée Belgique ? Il faudra évidemment veiller à maintenir certains équilibres intercommunautaires en prévoyant une répartition des sièges fédéraux entre x Flamands, y Wallons et z Bruxellois. L'avantage de ce système ? Tous les électeurs du royaume pourront se prononcer sur la gestion du pays mais aussi de ses composantes. Ce qui ne pourrait qu'augmenter la qualité de fonctionnement de notre démocratie électorale. Que cette réforme puisse aussi par un détour résoudre le casse-tête appelé BHV constitue un défi politique et intellectuel que je soumets volontiers à l'imagination des lecteurs.
(Trends/Tendances, 19 juillet 2007)

10 juillet 2007
Jean-Luc DEHAENE une circonscription fédérale sans quotas?
Interrogé sur la proposition Pavia par la Rtbf au cours de sa mission de négociation, Jean-Luc Dehaene répond: "Si on me propose une circonscription fédérale où on répartit les sièges néerlandophones et francophones à l'avance, je ne vois pas le sens de cet exercice".
Ceux qui ne sont pas convaincus qu'une telle répartition préétablie est essentielle pour éviter des effets contreproductifs sont invités à lire notre FAQ n°13 et, pour les plus courageux, la note Pourquoi des quotas?

10 juillet 2007
Communiqué de presse du groupe Pavia
Un mois après des élections, nous ne sommes toujours pas près d'avoir un gouvernement...
Est-ce vraiment une fatalité ? Le groupe Pavia dit non. Ce n’est une fatalité qu’avec un système électoral qui contraint d’abord les partis politiques, de part et d’autre de la frontière linguistique, à une surenchère électorale communautaire, puis contraint les partis qui participeront au gouvernement à expliquer à leur électorat, sous les quolibets de leurs adversaires, qu’ils ne tiendront pas certaines des promesses qu’ils avaient pourtant proclamées à grand fracas...


15 juin 2007
Vincent DE COOREBYTER (CRISP) sur la réforme de l'Etat minimale
Le Vif: Quelle serait la réforme de l'Etat minimale?
Vincent DE COOREBYTER: On peut imaginer un terrain d'entente sur la réforme du Sénat, la réorganisation du commerce extérieur et du mode d'octroi des licences d'exportation d'armes, la création d'une circonscription électorale nationale, le refinancement de Bruxelles, peut-être une révision des pouvoirs du roi et, qui sait, la scission de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde si elle préserve les droits des francophones. (Le Vif, 15-21 juin 2007)

9 juin 2007
Yves DESMET, rédac'chef politique du Morgen :

"Il est également frappant que pour ces élections fédérales la campagne ait été menée entièrement de manière régionale. Vu que chacun ne peut gagner de voix que sur son propre terrain, et que personne ne peut être récompensé ou sanctionné de l'autre côté de la frontière linguistique, cela conduit à un positionnement excessivement régional. Cela rapportera les voix dont on a besoin, mais cela rend aussi plus difficile la formation du prochain gouvernement, qui nécessitera que l'on avale ou escamote bon nombre de déclarations et promesses vigoureuses. L'idée est encore taboue, mais il faudrait tout de même un jour songer à faire élire au moins une partie des députés dans une circonscription nationale." (De Morgen, 9 juin 2007)

9 juin 2007
Wilfried MARTENS (CD&V) favorable à une circonscription nationale
"Mr Martens suggests that there should be national voting districts. Flemish voters could then punish Walloon politicians they dislike, and vice versa. Belgian democracy "works", he insists, but with federal-level voting it would be "a lot healthier". However, there is little enthusiasm for constitutional change, which requires a two-thirds majority in parliament."
(The Economist, 9 June 2007, p.31)

8 juin 2007
Marcel CHERON (ECOLO) pour une circonscription unique

Pan: Le ver séparatiste n’est-il pas déjà dans le fruit ?
Marcel Cheron (
député wallon et chef du groupe Ecolo au Parlement de la Communauté française): "En Belgique, il n’y a plus une opinion publique, il y en a plusieurs, au moins deux, si pas trois ou quatre. Dans les deux grandes communautés, on ne regarde pas les mêmes JT, on ne reçoit pas les mêmes informations multiples… Donc chez nous, tout problème a toujours son côté nord-sud en plus, ça ne rend pas les choses faciles... Je sens quand même que l’idée de circonscription unique, que je porte depuis des années, fait mouche aujourd’hui, notamment avec le groupe Pavia, etc. Ça, ça fait partie des réformes qu’il faudrait faire, ça créerait une opinion publique." (Pan, 8 juin 2007, www.lepan.be)

Une nécessité
La création d'une circonscription fédérale pour une partie du Parlement fédéral s'impose d'urgence. Elle assurera que chaque membre du gouvernement fédéral doive rendre des comptes à l'ensemble de la population du pays.  Elle permettra aussi d'éviter que la surenchère communautaire ne crée constamment des blocages aux dépens de l'ensemble de la population du pays. Pour la légitimité de notre démocratie fédérale comme pour son efficacité, une circonscription fédérale est une évidence.

Une proposition précise
Toutes les formules de circonscription fédérale ne sont pas équivalentes. Lors de la conférence de presse qu'il a tenu à la Fondation universitaire le mercredi 14 février, le Groupe Pavia a rendu publique la proposition précise qui lui semble la mieux à même de réaliser les objectifs poursuivis. Nous proposons une circonscription fédérale de 15 sièges à la Chambre des représentants, avec une représentation garantie de 9 néerlandophones et 6 francophones, avec la possibilité de listes unilingues ou bilingues, et avec une possibilité d'apparentement entre les listes. Nous vous invitons à découvrir cette proposition en la consultant sur ce site ou en la téléchargeant. Vous pouvez également télécharger les réactions dans la presse.

Un débat libre et ouvert
Pour que notre démocratie fédérale puisse être réformée intelligemment, il est essentiel que les négociations futures puissent s'appuyer sur un débat libre et bien informé. Pour ce faire, nous vous invitons
• à consulter ou télécharger un ensemble de 22 questions fréquemment posées, à chacune desquelles nous nous sommes efforcés de répondre clairement;
• à consulter le dossier de presse dans lequel nous avons rassemblé toutes les déclarations publiques sur l'idée de circonscription fédérale portées à notre connaissance avant le 14 février 2007, et que nous essayerons de tenir à jour, fût-ce de manière plus sélective, au delà;
• à contribuer au débat en plaçant des commentaires sur notre blog ou a l'adresse info@paviagroup.be.Réaction à la proposition Pavia à la Chambre

Plenaire Zitting / Seance plénière  15/02/2007
Vraag van Melchior WATHELET (CdH) aan premier Guy VERHOFSTADT 

Wathelet: Monsieur le premier ministre, je ne pose pas la question au président de la Chambre parce que je connais son point de vue depuis longtemps mais je me permets de vous interroger concernant une idée lancée par un groupe de réflexion dénommé "Pavia", qu'il faut prononcer à l'italienne; je suppose que c'est un avantage pour vous malgré le fait que je ne sache pas s'il se trouve en Toscane. Pour moi, l'idée est tout à fait séduisante et intéressante. Si votre parti – "open VLD" – se déclare ouvert à cette idée, on a aussi entendu ce week-end votre point de vue personnel, avec les idées fédératrices que vous avez voulu souligner en cette troisième voie. Monsieur le premier ministre, quelle est votre position quant à ce projet? Comment envisagez-vous d'aborder cette question? Quelles sont les suites que vous souhaitez donner à cette idée tout à fait intéressante?
Verhofstadt: Monsieur le président, en effet, ce groupe a émis des propositions. Mais, dans les universités, il y a beaucoup de groupes qui en émettent! Je sais que nombre de mes prédécesseurs se prononcent en faveur de cette idée, comme M. Dehaene ou M. Martens qui s'est exprimé à ce sujet en tant que membre du B Plus. Personnellement, je crois qu'il faut renforcer les instruments au niveau de la fédération. Plusieurs possibilités existent comme, par exemple, un groupe constitutionnel ou une circonscription fédérale ou encore une coopération renforcée entre les différentes entités fédérées. Ce sera à nous, responsables politiques, de réfléchir pour voir quel consensus nous pourrons atteindre dans l'avenir afin de renforcer non seulement l'autonomie des Régions et des Communautés mais également les instruments fédérateurs. C'est certainement une des idées qui sera sur la table dans un avenir proche.


Een noodzaak
De invoering van een federale kieskring voor de verkiezing van een aantal leden van het federale parlement is dringend nodig. Die zal ervoor zorgen dat elk lid van de federale regering verantwoording zal moeten afleggen aan alle inwoners van het land. Een federale kieskring zal ook vermijden dat het communautaire opbod tot blokkeringen leidt die nadelig zijn voor de gehele bevolking. Zowel voor de democratische legitimiteit als voor de efficiëntie van onze federale staat is een federale kieskring zonder meer een noodzaak.

Een uitgewerkt voorstel
Er zijn verschillende varianten voor zo'n federale kieskring mogelijk. Op haar persconferentie van 14 februari in de Universitaire Stichting heeft de Paviagroep een precies en uitgewerkt voorstel bekend gemaakt dat naar ons gevoel het best de nagestreefde doelstellingen realiseert. Wij stellen voor om 15 leden van de Kamer in een federale kieskring te laten verkiezen, met een gegarandeerde vertegenwoordiging van 9 Nederlandstaligen en 6 Franstaligen, met de mogelijkheid om zowel eentalige als tweetalige lijsten in te dienen en met de mogelijkheid om verbindingen tussen lijsten aan te gaan.
U kan dit voorstel op deze site raadplegen of downloaden.
Zie ook de
persreacties.

Web Poll Knack naar aanleiding van de persconferentie
Moet er een federale kieskring komen?

Een vrij en open debat
Om onze federale democratie op verstandige wijze te hervormen, is het belangrijk dat de onderhandelingen steunen op een open en vrij debat en op goede informatie. Daarom nodigen wij u uit
• om de 22 vaak gestelde vragen waarop wij geprobeerd hebben een klaar en duidelijk antwoord te formuleren te raadplegen of te downloaden,
• om ons persdossier te raadplegen, waarin we veel reacties op het idee van een federale kieskring verzameld hebben,
• om deel te nemen aan het debat door
commentaren op onze blog te plaatsen of naar info@paviagroup.be op te sturen.

22 oktober 2007
Geert BOURGEOIS (N-V-A): Dat klinkt mooi maar staat haaks op de realiteit
N-VA-boegbeeld Geert Bourgeois schiet het voorstel van MR-topman Didier Reynders over een federale kieskring aan flarden: 'Dit is onaanvaardbaar.'
'We gaan toch niet BHV splitsen, om dan in heel Vlaanderen Franstalige lijsten toe te laten? Met een federale kieskring zoals Didier Reynders die voorstelt, komen Elio Di Rupo (PS) en Louis Michel (MR) binnenkort ook in Antwerpen en Gent campagne voeren om stemmen te ronselen bij Nederlandsonkundigen. Het gaat ons erom de logica van de taalgebieden door te trekken, als we eisen dat BHV gesplitst wordt', zegt Vlaams minister Geert Bourgeois, die dit weekend namens zijn N-VA mee onderhandelde over een oranje-blauwe regering... 'Het zou de sociologische realiteit ontkennen. Alle partijen, van de CVP tot en met de unitaire BSP, zijn al lang gesplitst. Juist omdat ze geen gemeenschappelijke programma's meer konden maken. En nu wil men federale lijsten en federale kiesallianties? Dat klinkt mooi, maar het staat haaks op de realiteit. De N-VA werkt alvast niet mee aan dat soort restauratiepoging die tot niets leiden', zegt Bourgeois. Het 'njet' van de N-VA staat in contrast met de 'lepel suiker' die voorzitter Bart De Wever exact een week geleden beloofde aan de Franstaligen in ruil voor de splitsing van BHV.
("N-V-A kraakt federale kieskring", De Standaard, 22/10/07)

20 oktober 2007
Bart SOMERS (Open VLD): het perfecte evenwicht tussen een federale Kamer en een Senaat van Gemeenschappen
Somers: Een federale kieskring (waarbij politici kunnen opkomen in heel België, nvdr) is een interessanter denkspoor. Mijn voorstel is om een federale kieskring in te voeren voor een deel van de Kamer. Zo versterk je het federalisme in België. De senatoren zouden alleen nog vanuit de gemeenschappen worden aangewezen. Zo krijg je het perfecte evenwicht tussen een federale Kamer en een Senaat van Gemeenschappen.
DS:
De N-VA wil dat niet.
Somers: Federalisten of confederalisten kunnen perfect leven met een federale kieskring, maar voor separatisten ligt dat moeilijk.
("Er gaapt nog altijd een diepe kloof", De Standaard, 20/10/07)


20 oktober 2007
Didier REYNDERS (MR): een federaal kiesarrondissement met dertig of veertig federale verkozenen   
Reynders: We willen verder gaan met de staatshervorming, maar niet als dat inhoud dat we op de scheiding van het land afstevenen. Dat moet ons nu maar eens duidelijk gemaakt worden. Eén mogelijkheid is de invoering van een federaal kiesarrondissement, met dertig of zelfs veertig federale verkozenen in een Kamer met tweehonderd mensen... Nu hebben we twee aparte verkiezingen achter de rug... Voer een federale kieskring in en je vermijdt een herhaling van dat scenario. Dan zullen de partijen een algemene visie op België moeten ontwikkelen.
DM: Wil Leterme daarover praten?
Reynders: Jazeker. Van Rompuy ook.
("De Vlamingen moeten ons duidelijk maken dat ze niet willen scheiden", De Morgen, 20/10/07)

18 oktober 2007
De Standaard: een nota van de formateur met een federale kieskring ?
Formateur Leterme werkt samen met Van Rompuy aan een eigen nota. Hij zal Leterme uitleggen welke communautaire vorderingen er onder zijn verkennersschap werden gemaakt en waar de knelpunten liggen. De nota vermeldt de federale kieskring. Dit Open VLD-voorstel is de nachtmerrie van de Wever.
("Leterme werkt aan een communautaire nota", De Standaard, 18/10/07)


9 oktober 2007
Filip ROGIERS (De Morgen): een toonbeeld van federale logica   
Ergens in juli passeerde een evenwichtig voorstel van oplossing voor B-H-V rakelings de onderhandelingstafel. Dat voorstel was een toonbeeld van federale logica, het bevatte zowel een splitsing van B-H-V als een federale kieskring. Maar de tijd was niet rijp, het moment 'strategisch fout'. Dat laatste betekent in de politiek steevast dat iedereet wel wéét dat het voorgestelde of verklaarde vrij juist zit, maar dat de eigen troepen en kiezers er nog niet klaar voor zijn.
("Pas op of ze geloven je nog", De Morgen 9/10/07)

8 oktober 2007
GROEN! wil een federale kieskring met uitbreiding van de Kamer  
De groenen vingen op dat de oranje-blauw werkt aan een voorstel om een federale kieskring te maken voor vijftien kamerleden, toppolitici die zich in het hele land verkiesbaar kunnen stellen... De partij maakt zich daar zorgen om, want een daling van het aantal te verkiezen kamerleden in een kieskring betekent ook dat de drempel om een gekozene te hebben, stijgt... De groenen stellen daarom voor om de vijftien kamerleden uit de federale kieskring te verkiezen bovenop de huidige 150 kamerleden, zodat het aantal kamerleden stijgt tot 165. Ze beseffen dat een uitbreiding van het aantal parlementsleden gevoelig ligt bij de bevolking, daarom stelt Groen! voor om in ruil de Senaat gewoonweg af te schaffen. Als dat niet mogelijk blijkt, moeten de vijftien extra kamerleden gecompenseerd worden door het aantal senatoren te verlagen.
("Groen! bevreesd voor federale kieskring", De Standaard, 7/10/07)

2 oktober 2007
Bart MADDENS (KuLeuven): alleen zinvol voor wie nog in een federaal België gelooft.  
Bij de Vlaamse politici lijkt het idee veld te winnen dat ze, in ruil voor wat meer autonomie en de splitsing van B-H-V, een zoenoffer moeten brengen op het altaar van het ene en ondeelbare België. Het invoeren van een nationale kieskring wordt daarbij vaak genoemd als een 'vertrouwenwekkende maatregel', die de Franstaligen ervan moet overtuigen dat de Vlamingen niet aansturen op separatisme. In feite zou dat erop neerkomen dat men B-H-V niet splitst, maar uitbreidt tot heel Vlaanderen: un très grand B-H-V als het ware...
Echt confederalisme staat gelijk met de copernicaanse revolutie waar minister-president Kris Peeters onlangs voor pleitte... In dit confederale scenario zou het ook logisch zijn om enkel nog de deelstaatparlementen te verkiezen. De verenigde deelstaatparlementen zouden dan het confederale parlement vormen, dat echter maar weinig om handen zou hebben.
(Bart Maddens, "Liever het status-quo?", De Morgen 2/10/07)
 

1 oktober 2007
De Standaard: Zonder federale kieskring geen regering?  
Donderwolk 3. Wellicht wordt de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde pas op het einde aangepakt. Maar het probleem blijft buitengewoon delicaat, al kan de oprichting van een federale kieskring de Franstalige gemoederen wat bedaren. Zonder een splitsing komt er geen regering.
(Bart Brinckman, "Je leeft slechts twee keer", De Standaard, 1/10/07)

1 oktober 2007
De Morgen: Een risico, maar een andere weg is er niet.  
Als Leterme vrije baan wil krijgen naar het premierschap, zal ook hij moeten tonen dat hij boven het gewoel kan uitstijgen... Het betekent ook dat hij risico's zal moeten nemen aan de onderhandelingstafel, met voorstellen die niet noodzakelijk op applaus onthaald zullen worden door zijn eigen achterban. Zoals een federale kieskring, we zeggen maar wat... Maar een andere weg is er, ook 113 dagen na de verkiezingen, niet.
(Ruud Goossens, "Tweede zit", De Morgen, 1/10/07)

29 september 2007
Herman DE CROO (Open VLD): we hebben een fout gemaakt.   
Hebben we in het verleden geen fout gemaakt door nergens iets overkoepelends te voorzien? Kunnen we nu bijvoorbeeld geen federale kieskring opzetten? We leven toch in een eigenaardige situatie!? Je kunt een Didier Reynders niet graag bezig zien op Financiën maar die hoeft zich daar niets van aan te trekken want niemand in Vlaanderen kan hem wegstemmen.
("We zijn gedoemd tot compromissen", Gazet van Antwerpen, 29/9/07)

29 september 2007
Louis TOBBACK (SP.A): niet tegen maar bijproduct 
Ik ben niet tegen een federale kieskring maar ik beschouw dit als een bijproduct. Je moet eerst en vooral weten hoe je door
B-H-V geraakt. Als de splitsing van B-H-V er is, dan is het wisselgeld dat de staatshervorming op termijn gaat en dat houdt dan weer in dat iedereen - ook de Vlaamse scherpslijpers - zegt wat België worden zal.
("We zijn gedoemd tot compromissen", Gazet van Antwerpen, 29/9/07)

29 september 2007
De Standaard: geen sleche gedachte om aan het begrip voor de tegenpartij te sleutelen  
De Vlaamse onderhandelaars zijn helemaal niet uit op separatisme. En de Waalse onderhandelaars beseffen dat. Maar de huidige botsing is los van de verschillende zienswijzen ook een gevolg van het communautaire status-quo van de laatste vijftien jaar. Het federalisme blijft een dynamisch proces. De ontkenning ervan plaveit de weg naar onhoudbare egelstellingen. De aandacht van de bevolking hebben de politici al. Misschien kan er daarom worden gesleuteld aan het begrip voor de standpunten van de tegenpartij. Om die reden is een federale kieskring voor de verkiezing van een beperkt aantal 'nationale politici' geen slechte gedachte.
("Lang leve de politiek", De Standaard, 29/9/07)

29 september 2007
Eric & Herman VAN ROMPUY (CD&V): in ruil voor splitsing BHV?  
Bart De Wever vergelijkt Van Rompuy met een chauffeur: hij weet perfect wanneer hij gas moet geven of ontkoppelen, en het communautaire wegennet zit constant in zijn binnenzak. Ook zijn broer gelooft dat daarin zijn kracht schuilt. "Zulke communautaire onderhandelingen kun je niet tot een goed einde brengen als je zelf je nek niet durft uit te steken", weet Eric Van Rompuy. "Als je terugvalt op de klassieke schema's, raak je er nooit uit. Maar als je in een dossier zoals Brussel-Halle-Vilvoorde zegt: 'En als we nu eens een federale kieskring zouden invoeren?' ... is plots iedereen in verwarring."
("Aan de verkenner zal het niet gelegen hebben", De Morgen 29/9/07)

25 september 2007
De Standaard: werd door de onderhandelaars getoetst
Een voorstel dat politiek meer haalbaar lijkt en ook al met bepaalde oranje-blauwe onderhandelaars getoetst is, is dat van een federale kieskring in ruil voor een splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Zo'n federale kieskring houdt in dat een beperkt aantal - een tiental - kamerleden of senatoren verkozen zouden kunnen worden in het hele land. Zo zouden Vlamingen bijvoorbeeld voor Laurette Onkelinx (PS) kunnen stemmen en Franstaligen voor Yves Leterme (CD&V). In dat 'ruilscenario' krijgen de Vlamingen dan na tientallen jaren strijd de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, terwijl de Franstaligen een stevige garantie krijgen op het bijeenhouden van het land.
(Steven Samyn & Isabel Albers, "Uitweg voor franstalige stemmen in Rand gezocht", De Standaard, 26/9/07)

25 september 2007
Bart BRINCKMAN (De Standaard):  zou helpen om de verkiezingen gescheiden te kunnen houden
De voorstanders van afzonderlijke verkiezingen wijzen steeds naar Duitsland. In de verschillende deelstaten worden regionale verkiezingen georganiseerd zonder dat de bondsregering in Berlijn er echt wakker van ligt. Dat klopt, maar in tegenstelling tot Duitsland kent België geen federale kieskring.
(Bart Brinckman, "Samenvallende verkiezingen: vloek of zegen?",
De Standaard, 26/9/07)

24 september 2007
Filip Roegiers (De Morgen): tergend haalbaar
Er is niet zo vreselijk veel nodig om deze crisi tot een catharsis te laten komen. Stel dat 'het gebaar' erin zou bestaan dat B-H-V gesplitst wordt, wat geen kat zou verarmen, en dat er tegelijk een beperkte nationale kieskring komt. Het is een scenario dat de voorbije 106 dagenéén keer rakelings langs de onderhandelingstafel is gepasseerd... Maar de tijd was er niet rijp voor... Het is zo onderhand tijd voor het wit konijn. Het is, om het met Mieke Vogels te zeggen, tergend haalbaar.
(Filip Rogiers, "Standpunt: Tergend haalbaar", De Morgen, 24/9/07)

18 september 2007
Luc BERTRAND (Ackermans & Van Haaren): geen slecht idee
DS: Geef één tip voor de politici of verkenner Van Rompuy.
Bertrand: Een federale kieskring zou geen slecht idee zijn. Dan moeten de politici aan iedereen in dit land rekenschap afleggen... We hebben zeer hardwekerkende en intelligente politici, die het goed menen met de mensen. Alleen in ons huidige politieke systeem dient dat tot niets en dat vind ik zeer jammer. Politici ald Dehaene en Verhofstadt zouden mijns inziens tot 30 procent van de stemmen kunnen halen in Wallonië.
("100 dagen politieke crisis: de mening van 10 topmanagers", De Standaard, 18.09.07)

17 september 2007
Armand DE DECKER (MR): zou vertrouwen scheppen.
DM: Zou het u vertrouwen inboezemen mochten de Vlamingen de invoering van een federale kieskring voorstellen?
De Decker: Zeker en vast. Als CD&V en N-VA dat zouden voorstellen, zouden ze bewijzen dat ze de wil hebben om samen te leven in België... Maar we wachten nog altijd.
("Wie enkel praat over Vlaanderen is geen geschikte premier", De Morgen 17/9/97)

14 september 2007
Vlaamse Volksbeweging: vuur onder Vlaanderen
"De Pavia-groep stak het vuur aan. Vlaanderen moet uitkijken dat het zich niet verbrandt..."
(Jan van de Casteele, "Pavia-belgicisme: groot in woorden, klein in argumenten", VVB Intranet, 14/9/07.

 
8 september 2007
David RENNIE  (EU correspondent, The Economist) vindt dat een democratisch België een federale kieskring nodig heeft
"Je kunt je afvragen of de Belgische kiezer nog wel enige democratische impact heeft. Vlamingen kunnen Franstalige politici niet afstraffen, en omgekeerd. Ik stel voor dat er maar eens werk gemaakt wordt van een federale kieskring.
("Buitenlandse journalisten zien België de weg opgaan van Tsjecho-Slowakije", De Morgen, 8/9/07)


1 september 2007
Patrick VANKRUNKELSVEN (Open VLD) vertrekt van de huidige noden en verdedigt een federale kieskring
In tegenstelling tot het kartel hebben we wel een realistische selectie gemaakt uit de vijf resoluties van het Vlaams Parlement. Een keuze die vertrekt van de huidige noden en problemen op het terrein... Er worden bouwstenen aangereikt om de federale staat te versterken, zoals ... een federale kieskring voor een beperkt aantal Kamerleden of senatoren.
("Hoe geven we België en de regio's opnieuw zuurstof", opinie, De Morgen, 1 september 2007)

28 augustus 2007
Volgens Jos GEYSELS zou
het voorstellen van een federale kiesking het nodige vertrouwen in de kandidaat-premier helpen wekken. 
Wie premier wil worden, moet duidelijk zijn scenario uitleggen, zeggen volgens welk draaiboek hij werkt, over een hoge mate van emotionele intelligentie beschikken en liefst een aantal vertrouwenswekkende maatregelen voorstellen... Zoals een federale kieskring.
("De zucht van De Gucht", opinie, De Morgen, 28 augustus 2007)

27 augustus 2007
Het Volk nodigt uit tot kalmte en nadenken over een federale kieskring
Wat moet er gebeuren? Een splitsing van BHV mét compensaties, het benadrukken van federale bevoegdheden. Een versterking van de federatie, bijvoorbeeld via het overlegcomité of een federale kieskring.
("Kalmte aub! Du calme svp!", Het Volk en Het Nieuwsblad, 27 augustus 2007.)


24 augustus 2007
PVDA+ pleit voor federale kieskring met 75 zetels
Als er iets moet veranderen aan ons kiessysteem, dan gaat de PVDA voluit voor het voorstel om een federale kiesomschrijving te creëren. Dat garandeert dat elke kiezer in België voor dezelfde partijen en dezelfde kandidaten kan stemmen. Deze kiesomschrijving zou het hele land omvatten: de Vlaamse kiezers kunnen dan ook stemmen voor Waalse kandidaten en vice versa. Men kan overwegen om 75 van de 150 Kamerzetels in ene federale kieskring te laten verdelen. De andere 75 kunnen dan gespreid worden over de 11 bestaande kiesomschrijvingen.
David Pestieau, "Wie treft schuld bij de communautaire crisis?", www.pvda.be.

21 augustus 2007
Wilfried MARTENS vindt Paviavoorstel erg zinvol
DM: Zou het de Bundestreue alvast geen stap vooruit zijn indien er, zoals de Paviagroep voorstelt, een nationale kieskring kwam?
Martens: Dat lijkt me erg zinvol, maar niet om toe te voegen aan het onderhandelingspakket vandaag.
(De Morgen, "Heel Europa kijkt mee naar Hertoginnendal", 21 augustus 2007) 

20 augustus 2007
Yves DESMET heeft een suggestie voor Yves Leterme
De aard van de verkiezingsorganisatie en de onderhandelingen kunnen er dus alleeen maar toe leiden dat alle onderhandelaars vroeg of laat onder hun eigen lat door moeten. Op lange termijn is dat een systeem dat de antipolitiek zal versterken. De academische werkgroep Pavia heeft een tijdje geleden een voorstel gelanceerd dat die dynamiek gedeeltelijk zou kunnen doorbreken: het creëren van een nationale kiekring voor een aantal mandaten, waardoor politici door Vlamingen én door Walen zouden kunnen worden beloond dan wel bestraft. Waardoor ze er belang bij zouden hebben te streven naar compromissen, veeleer dan verdere radicalisering. Misschien kan Leterme daar nog een puntje in zijn regeerakkoord van maken.
("Standpunt: Verkiezingen",
De Morgen, 20 augustus 2007)

13 augustus 2007
Isabelle DURANT en ECOLO steeds voorstanders van een federale kieskring.
DM: Zelfs Ecolo vaart nu een harde communautaire koers?
Durant: ...Tegelijkertijd hebben we de band met Groen! aangehaald, hebben we een gemeenschappelijke fractie in de Kamer én blijven we voorstander van een federale kieskring.
("We zullen niet dulden dat België uitverkocht wordt", De Morgen, 13 augustus 2007.)

10 augustus 2007
Sven GATZ en Open VLD steeds voorstanders van een federale kieskring.
DM: Je moet ook vaststellen dat Open VLD vandaag een stuk Vlaamser is dan voor de verkiezingen.
Gatz: We volgen een dynamiek en ik begrijp dat. Als de Franstaligen altijd neen zeggen ontstaat zoiets. maar dat is natuurlijk maar een deel van het verhaal. Wij staan ook nog altijd voor een federale kiekring en een evenwichtige verhouding tussen de niveaus.
("Leterme moet boven partijpolitiek uitstijgen", De Morgen, 10 augustus 2007.)

9 augustus 2007
BRUSSEL DEZE WEEK kijkt uit naar een volgroeide federatie.
Graag stelde men de voorbije nationale verkiezingen voor als een "kanseliersstrijd", maar ook dat getuigt van de onvolgroeidheid van ons federaal staatsbestel: wat voor een kanseliersstrijd is het, als je automatisch veertig procent van de inwoners ieder zeggenschap over de verkiezing van de eerste minister ontzegt?
(Dirk Volckaerts, "Van de redactie: Een volgroeide federatie", Brussel Deze Week, 9 augustus 2007)

31 juli 2007
Luk RYCKAERT en Tony VAN DE CALSEYDE vinden de federale kieskring geen super BHV maar wel een oplossing voor BHV.
We moeten BHV koppelen aan de oprichting van een federale kieskring voor een deel van de kamerleden. Zo’n kieskring is hoegenaamd geen ‘super-BHV’. Nu kunnen de Franstaligen in Vlaams-Brabant stemmen voor Brusselse of Waalse partijen. Maar de Vlamingen in Waals-Brabant kunnen niet stemmen voor Vlaamse partijen. In een Belgische kieskring worden Vlamingen en Franstaligen op gelijke voet behandeld. Daarenboven vragen wij een dubbele waarborg: de Brusselse Vlamingen krijgen een gewaarborgde vertegenwoordiging en de Franstaligen krijgen een gewaarborgd aantal zetels in de federale kieskring. Officieus weten we dat lang niet alleen Franstalige partijen, maar ook een aantal vooraanstaanden uit zowel CD&V, Open VLD als SP.A positief staan tegen over zo’n kieskring.
("Een eerbaar compromis", De Standaard, 31 juli 2007)

14 juli 2007
Cartoonist KAMAGURKA wil voor Walen kunnen stemmen
Kamagurka: Persoonlijk vind ik het een schande dat ik als Vlaming niet kan stemmen voor een Waal en een Waal niet kan stemmen voor een Vlaming. Tenslotte gaan die Waalse en Vlaamse ministers over alle Vlamingen en Walen regeren."
DM: Het is zo logisch dat het niet kan.
Kamagurka: Voilà.
(De Morgen, 14 juli 2007)

14 juli 2007
Herman DE CROO voorstander van een federale kieskring voor de Kamer
GVA: En hoe zit het met de staatshervorming? Uw partijgenoot Karel De Gucht zegt dat zijn verstand te klein is om een oplossing te zien. Is dat van u groter?
De Croo: Een van de problemen is dat het ene deel van het land niets te zeggen heeft over het andere. Het zou beter zijn als bijvoorbeeld dertig of vijftig van de Kamerleden worden verkozen door een federale kieskring, zodat beide landsdelen elkaar democratisch kunnen sanctioneren.
(Gazet van Antwerpen, 14 juli 2007)

12 juli 2007
Het Volk vindt ook dat het huidig systeem tot zeer nadelige traagheid leidt.
‘De Paviagroep steekt de schuld van de lange zoektocht na de verkiezingen op het kiessysteem. Een dergelijk systeem leidt volgens de Paviagroep tot een voor het bestuur van het land zeer nadelige traagheid en blaast het belang van de communautaire problemen op tot een proportie die ze in vergelijking met andere maatschappelijke uitdagingen niet verdienen. We zouden het niet beter kunnen verwoorden’
Helena Wilmet, Het Volk, 12/07/07

  
10 juli 2007
Mieke VOGELS (Groen!) voorstander van een federale kieskring
Vogels: ...Er is vooral tegen Wallonië gestemd, maar ook weer niet nadrukkelijk vóór een staatshervorming. Dat maakt het nu extra moeilijk, want er is weer een compromis nodig met de Walen.
GVA: Wat nu, horen wij hier een groen pleidooi voor separatisme?
Vogels: Nee, een pleidooi voor een federale kieskring. Ik heb veel familie in Wallonië, die kunnen dan allemaal op mij stemmen. (lacht)
(Gazet van Antwerpen, 10 juli 2007)

23 juni 2007
Bart SOMERS (Open VLD) voorstander van kleinere kieskringen en van een nationale kieskring
"Waarom voeren we geen nationale lijst in waarop de nationale figuren kunnen figureren ? Dan zouden we voor het overige met veel kleinere kiesomschrijvingen kunnen werken. Zo zouden lokale figuren die in hun regio sterk staan, veel makkelijker kunnen doorstoten naar het Parlement." ("Het wordt makkelijker, nu Verhofstadt er niet meer is", interview, De Morgen 23 juni 2007)

9 juni 2007
Yves DESMET, politiek hoofdredacteur van De Morgen :

"Ook opvallend is dat in deze federale verkiezingen er op een volstrekt regionale manier campagne is gevoerd. Aangezien ieder alleen op zijn eigen turf stemmen kan winnen, en niemand kan beloond of afgestraft worden aan de andere kant van de taalgrens, leidt dat tot een uitermate regionale profilering. Dat zal wel de nodige stemmen opleveren, maar het bemoeilijkt ook weer de volgende regeringsvorming, waar heel wat straffe verklaringen en beloftes ingeslikt en weggemasseerd zullen moeten worden. Het idee is vooralsnog taboe, maar ooit zou men toch eens moeten overwegen om minstens een deel van de volksvertegenwoordigers te laten verkiezen via een nationale kieskring." (De Morgen, 9 juni 2007)


Voorgeschiedenis van het huidig debat
La préhistoire du débat actuel

13 octobre 1988
Wilfried MARTENS (premier ministre) : une légitimité nationale pour rendre l'autonomie viable
Martens: Les compétences nationales devront être gérées dans un esprit national. Ce qui suppose, pour les hommes politiques, une légitimité nationale.
Le Soir: Comment?
Martens: Là encore, il y a différentes formules à étudier. Mais il me paraît évident que l'on ne peut avoir une telle légitimité si l'on n'est l'élu que d'un petit arrondissement.
Le Soir: Une seule circonscription nationale?
Martens: Il est encore prématuré d'avancer des formules concrètes.
Le Soir: Certains, tant au nord qu'au sud, soupçonnent un courant néo-unitariste d'enfourcher ce cheval de bataille pour émasculer la fédéralisation...
Martens: Non! Je le répète, il faut que les nouvelles structures fonctionnent. Il faut réunir certaines conditions pour cela. Prévoir la coopération, régler les conflits ce n'est pas entamer l'autonomie des régions mais au contraire rendre l'autonomie possible et viable.
("Martens au Soir: Obliger Etat, communautés et régions à se concerter", propos recueillis par Charles Bricman, Guy Depas et Guy Duplat, Le Soir, 13/10/88)

7 février 1989
Guy SPITAELS (président du PS): chacun chez soi
Le premier coup de semonce s'adresse aux «unitaristes rentrés», gravement perturbés par le tour pris par l'évolution institutionnelle du pays. A ceux-là, qu'on retrouve aussi bien au nord qu'au sud du pays, le P.S. explique que le troisième phase des réformes institutionnelles, loin de se traduire par «une opération néo-unitariste», doit conduire «au fédéralisme intégral sur tous les plans, y compris celui des assemblées parlementaires». C'est ainsi que, pour le P.S., il ne saurait être question de prévoir une circonscription nationale permettant aux hommes politiques flamands de s'en aller tester leur popularité devant l'électorat francophone.
(Charles Bricman, "PS: 3e phase", Le Soir, 7/2/89)

2 maart 1989
Ludo DIERICKX (AGALEV senator): nationale kiesomschrijving en tweetalige lijsten
In het kader van de derde faze van de staatshervorming pleit de Agalev-senator voor de instelling van één nationale kiesomschrijving, voor een senaat die bestaat uit provinciale vertegenwoordigers, voor de invoering van een normenhiërarchie en voor het afschaffen van het verbod op tweetalige lijsten in Brussel.
("CEGREPO pleit voor normenhiërarchie", De Tijd, 2/3/89)
 

3 mars 1989
Bob GIJS (chef de groupe CVP au Sénat): une circonscription nationale au Sénat 
Bob Gijs ... fait des suggestions touchant à la composition des assemblées et à leurs compétences... Le nombre de sénateurs serait réduit à 107 (contre 184), soit 64 élus directs, 14 désignés par la Chambre, 14 par les conseils de Communauté et 14 cooptés par le Sénat... Les 64 élus directs proviendraient toutefois d'une seule circonscription nationale, chaque communauté ayant droit à 32 mandats. 
(Charles Bricman, "Gare au leurre de la parité", Le Soir, 3/3/89)

3 mars 1989
Charles BRICMAN (Le Soir): une circonscription nationale à la Chambre et pas au Sénat
Parfaitement incohérente, d'autre part, est l'idée d'une circonscription nationale unique pour le Sénat. Et cela précisément parce que la haute assemblée est censée représenter les composantes de l'Etat, et non la nation tout entière, laquelle trouve théoriquement à s'exprimer au sein de la Chambre. Si une circonscription nationale se justifie, c'est pour les députés mais pas pour les sénateurs: quelle logique y a-t-il à permettre aux Flamands de participer à la désignation des représentants de la Communauté française, et vice versa?
(Charles Bricman, "Gare au leurre de la parité", Le Soir, 3/3/89)

15 mars 1989
Henri SIMONS (Ecolo): ceux qui s'occupent de l'échelon belge doivent pouvoir être sanctionnés par l'électeur
«Nous ne sommes pas belgicains, loin de là, mais dès l'instant où il demeure un échelon belge, il doit être géré en tant que tel. Et d'un point de vue démocratique, il faut que ceux qui s'en occupent puissent être sanctionnés par l'électeur.»
D'où la reprise de l'idée d'une circonscription nationale, mais pour la Chambre, pas pour le Sénat qui doit être à la fois l'émanation des communautés et des régions... L'idée d'une chambre «nationale» bute toutefois sur la technique électorale: va-t-on présenter, dans tout le pays, des listes de 212 candidats? «Pas forcément», réplique Henri Simons. «On peut imaginer diverses formules. Dès l'instant où la volonté politique existe, la technique suivra.»
(Charles Bricman, "Ecolo: pour un pouvoir national vraiment national", Le Soir, 15/3/89)

30 mai 1989
Etienne CEREXHE (sénateur PSC): la Chambre doit avoir une légitimité nationale
La Chambre (dont le travail ne serait plus - sauf exceptions - doublé par celui du Sénat) devrait avoir «une légitimité nationale», ce qui, pour M. Cerexhe, implique qu'elle serait composée d'élus appartenant à des partis nationaux et ayant une légitimité nationale, c'est-à-dire élus dans une circonscription nationale. Mais ces dernières propositions sont loin de faire l'unanimité des partis gouvernementaux.
(Guy Duplat, "Le PSC propose un retour aux partis nationaux", Le Soir, 30/5/89)

9 juin 1989
Philippe
MOUREAUX (vice-premier ministre): pas de circonscription nationale au Sénat
Pour les socialistes, il ne peut être question d'échanger - comme le suggèrent certains CVP - la parité contre la suppression du système des majorités spéciales.
Pas question non plus, prévient Philippe Moureaux, d'instaurer une circonscription nationale pour l'élection des sénateurs.
("Dehaene: Non, M. Happart", Le Soir, 9/10/89)

1990
André
ALEN (secretaris van de regering): zou kunnen bijdragen tot nationaal politiek substratum maar tweedeligheid is een feit
Het is tenslotte waar dat bepaalde verkiezingstechnieken, zoals nationale verkiezingen op basis van één kiesomschrijving voor het gehele land, kunnen bijdragen tot het verschaffen aan het nationale parlement en de nationale regering van een "nationaal politiek substratum". Maar, evengoed als de rol van de monarchie niet onderschat mag worden als dam die de middelpuntvliedende krachten binnen aanvaardbare grenzen kan houden, is de tweeledigheid een feitelijke én sociologische gegevenheid die niet louter via institutionele hervormingen kan worden omgebogen. Hoe zou men bijvoorbeeld politieke partijen ertoe kunnen dwingen zich over de taalgrenzen opnieuw te verenigen? Wel kan men staatsrechtelijke technieken aanwenden om hen daartoe aan te moedigen, doch zij zullen geen gevolg sorteren wanneer er geen minimale aanvaarding van een "Staat", een "natie" is ...
(André Alen, België: een tweeledig en centrifugaal federalisme. Brussel, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 1990.)

18 oktober 1989
COUDENBERG-GROEP : nationale partijen en nationale kiesomschrijving
De legitimiteit van de kamer eist volgens de groep wel de invoering van nationale partijen, als waarborg voor een nationale representativiteit van de vertegenwoordigers. Tevens wordt de inrichting van één enkele nationale kiesomschrijving bepleit. In een eerste faze stelt de groep alvast voor de kiesindelingen te verruimen tot de provincies.
("Coudenberg-groep bepleit provinciale senaat", De Tijd, 18/10/89)


24 april 1990
Paul TANT (senator CVP): nationale kieskring bevoordeelt Vlaanderen en Wallonië
Een opvallende simulatie in dit verband werd nog gemaakt door CVP- senator Paul Tant. Tant ging na hoe de zetelverdeling er voor de Kamer zou uitzien op basis van een nationaal kiesdistrikt. In tegenstelling tot provinciale kiesomschrijvingen, levert dit wel grote verschuivingen op. 13 zetels zouden van partij veranderen. Hierbij zouden de grote Waalse partijen en het FDF zetels verliezen ten voordele van de kleinere partijen. Ook dit is te verklaren door de Brusselse situatie.
("Samenstelling parlement interesseert enkel politici", De Tijd, 24/4/90)


18 avril 1992
Henri SIMONS
 (député ECOLO): scission de BHV et circonscription nationale
Le PRL bruxellois dit trois choses. «Non» à la scission du Brabant. Nous proposons, quant à nous, une régionalisation préparatoire et graduelle pour ce divorce à trois. En ce qui concerne la scission de l'arrondissement Bruxelles-Hal-Vilvorde nous proposons soit son maintien, soit une alternative sous la forme d'une circonscription nationale pour la Chambre des représentants.
("L'Écolo Henri Simons face au dialogue de communauté à communauté ",
Le Soir, 18/4/92)

24 mars 1995
Charles-Ferdinand NOTHOMB (président de la Chambre): un électorat large pour ceux qui s'apprêtent à siéger au gouvernement fédéral

Le Soir: Le problème, c'est que la plupart des têtes de listes au Sénat n'y siégeront pas. Est-ce bien crédible, en terme de démocratie ?
Nothomb: Ce n'était pas prévu. Mais il est important que ceux qui s'apprêtent à siéger au gouvernement national se frottent à un électorat large. On aurait d'ailleurs pu penser une véritable circonscription nationale pour élire une partie des députés. C'est une idée que je défends depuis longtemps mais qui n'est pas encore dans les moeurs.
("Nothomb rêve d'un Sénat de l'utopie", Le Soir, 24/3/95)

Grondige besprekingen

Over de kritiek op het voorstel van de Paviagroep
Petra MEIER (UA), Samenleving en Politiek, maart 2007.

Een federale kieskring voor een gezonde federatie
Kris DESCHOUWER (VUB) en Philippe VAN PARIJS (UCL), Samenleving en Politiek 15(3), maart 2007.

Onverwachte pleidooien voor een federale kieskring
Marnix BEYEN (UA), De Morgen, 13 juni 2007.

Un très grand B-H-V
Bart MADDENS (KuLeuven), Doorbraak, 26 mei 2007.


De vraag is: waarom zijn we samen ?
Kris DESCHOUWER (VUB) en Philippe VAN PARIJS (UCL),  dubbel interview, De Standaard 21-22 april 2007.

De brokken van het Belgische bouwwerk
Marc HOOGHE (KuLeuven), De Standaard, 20 april 2007.

De federale kieskring
Kris DESCHOUWER (VUB), in Waar België voor staat, G. Buelens & al. red, Meulenhoff, 2007.

We blijven buren in België tot het einde der tijden, Philippe VAN PARIJS (UCL) in gesprek met Filip Rogiers, in Waar België voor staat, Meulenhoff, 2007.

Een super B-H-V?
Vincent DE COOREBYTER, De Morgen 18 januari 2007


Discussions approfondies

Les parlementaires peuvent-ils, doivent-ils, ensemble délibérer? (Avec une application au cas belge et à la proposition du groupe Pavia)
Dominique LEYDET, Université Laval, Québec, 14 juin 2008.

La circonscription fédérale ou comment tester les volontés de maintenir une Belgique unie
Pierre VERJANS (ULg), Le Soir 4 mai 2007.


Ouvrons un véritable débat communautaire
Kris 
DESCHOUWER (VUB) et Philippe VAN PARIJS (UCL) , dubbel interview, Le Soir 21-22 avril 2007.

Une circonscription fédérale pour tous les Belges
Kris DESCHOUWER (VUB) et Philippe VAN PARIJS (UCL), La Revue nouvelle, avril 2007.

Vers un espace public fédéral ?
GOUPIL, La Revue nouvelle, avril 2007.

Vers une circonscription nationale?
Vincent DE COOREBYTER (CRISP), Le Soir 16 janvier 2007.

Observations sur les propositions du groupe Pavia en faveur d'une circonscription électorale nationale
Hugues DUMONT (FUSL), février 2006.


Top 100

De Standaard, 31 december 2007
De Pavia groep een van de "honderd Belgen van het jaar"
"Een clubje politicologen, verenigd in de Pavia-werkgroep, pleit voor een federale kieskring. Stefaan Walgrave is een van hen. Volgens hem komt het er zelfs van in 2008."

Facebook

Bart, Joke,
Koen, Liesbet en veel anderen hebben een facebook groep gevormd om het Paviavoorstel te steunen.
Aurélie, Bernard, Jean-Yves, Silvia et bien d'autres ont formé un groupe facebook pour soutenir la proposition Pavia.

Peiling/ Sondage

53 % des Flamands
sont favorables à la circonscription fédérale, et 30 % y sont opposés (sondage
VRT/DS, 14/03/08).

53 % van de Vlamingen
zijn voorstanders van een federale kieskring en 30% tegenstaanders (
peiling VRT/DS, 14/03/08)
Pavia Group Technical notes

Who is who? Defining groups entitled to reserved seats in national legislatures
Petra MEIER (VUB), May 2007.

Pourquoi des quotas?
Philippe VAN PARIJS (UCL), avril 2006.