GROUPE PAVIA
PAVIAGROEP


Federale kieskring
Circonscription fédérale


Contact


Le groupe Pavia n’avait pas d’autre objectif que de faire murir l’idée de cironscription fédérale et de la lancer dans le débat public. Il ne s’est plus réuni depuis septembre 2007.

Ses porte-paroles peuvent être contactés par mail: Kris.Deschouwer@vub.be et philippe.vanparijs@uclouvain.be.


De Pavia-groep had tot doel het voorstel van een federale kieskring uit te werken te brengen en in het publieke debat te brengen, wat gedaan werd op 14 februari 2007. De groep vergaderde voor het laatst in september 2007 bijeengekomen.

De woordvoerders van de Paviagroep kunnen per mail bereikt worden op Kris.Deschouwer@vub.be en philippe.vanparijs@uclouvain.be.