GROUPE PAVIA
PAVIAGROEP


Federale kieskring
Circonscription fédérale


Contributions by members of the Pavia Group


In-depth discussions

Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs, Een federale kieskring: nog een stap vooruitDe Wereld Morgen, 5 mei 2014.
Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs, La circonscription fédérale: encore un pas de franchi, La Libre Belgique, 8 mai 2014.

Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs, Een federale kieskring voor een betere federale politiekTerZake Magazine 01/2014, pp. 23-27.

Sinardet, Dave. La circonscription fédérale ou comment responsabiliser les dirigeants politiques envers tous les électeurs belges, document “Citoyens engagés”, Bruxelles: Parti socialiste, juin 2013, 16p.

Sinardet, Dave. Le projet de circonscription fédérale, Courrier hebdomadaire du CRISP n° 2142, 2012, 48p.

Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs,
Electoral Engineering for a Stalled Federation
, Re-Bel e-book n°4, July 2009, 59 p.
Electorale hervormingen voor een geblokkeerde federatie, Nederlandse versie met een nieuw voorwoord, december 2013, 61p.
Ingéniérie électorale pour une fédération bloquée, version française avec une nouvelle préface, décembre 2013, 60p.
Lead piece and reply by Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs, comments by Laurent de Briey (University of Namur), Donald Horowitz (Duke University), Bart Maddens (University of Leuven) and Brendan O’Leary (University of Pennsylvania).

Additional reactions to the e-book on the occasion of the second public event of the Re-Bel initiative, 17 December 2009:
Laurent de Briey (Namur), Could a Federal Electoral District Be Effective?, January 2010.
Bart Maddens (Leuven), Thinking Twice about the national Constituency, January 2010.
Rudy Andeweg (Leiden), Electoral Engineering or Prudent Leadership, February 2010.

Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs, Een federale kieskring voor een gezonde federatie, Samenleving en Politiek 15(3), maart 2008.

Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs, Une circonscription fédérale pour tous les BelgesLa Revue nouvelle 4, avril 2007.Petra Meier, Over de kritiek op het voorstel van de Paviagroep voor een federale kieskring, in Samenleving en Politiek 14, maart 2007, pp. 11-18.

Deschouwer, Kris. De federale kieskring, in Waar België Voor Staat (G. Buelens, J. Goossens & D. Van Reybrouck red.), Antwerpen: Meulenhoff/Manteau, 2007, pp. 65-73.Sinardet, Dave. Het samenleven van twee onderdrukte minderheden, in Waar België Voor Staat (G. Buelens, J. Goossens & D. Van Reybrouck red.), Antwerpen: Meulenhoff/Manteau, 2007, pp. 27-37.Paviagroep, Het voorstel: een federale kieskring voor de Kamer der Vertegenwoordigers, Persconferentie, Universitaire Stichting, Brussel, 14 februari 2007
Groupe Pavia, La proposition: une circonscription fédérale pour la Chambre des Représentants, Conférence de presse, Fondation universitaire, Bruxelles, 14 février 2007

Paviagroep, Het voorstel: Vaak gestelde vragen, Persconferentie, Universitaire Stichting, Brussel, 14 februari 2007
Groupe Pavia, La proposition: Questions fréquemment posées, Conférence de presse, Fondation universitaire, Bruxelles, 14 février 2007

Petra Meier, Who is who? Defining groups entitled to reserved seats in national legislatures, Note for the Pavia Group, May 2007
Philippe Van Parijs, Pourquoi des quotas ?, Note Groupe Pavia, avril 2006

Dave Sinardet, Een kieskring voor alle Belgen ? Voor- en nadelen van de diverse varianten [volledige Nederlandse tekst, januari 2006]
Dave Sinardet, Une circonscription nationale ? Avantages et désavantages des diverses variantes [résumé en français, janvier 2006]

Kris Deschouwer, Een kieskring voor alle Belgen ?, Workshop Paviagroep, januari 2006

Kris Deschouwer, Une circonscription électorale pour tous les Belges ?, Workshop Groupe Pavia, janvier 2006


Opinion pieces and interviews

Van Parijs, Philippe. Le système électoral pousse à la surenchèreLa Libre Belgique, 22 janvier 2011
Van Parijs, Philippe. Waarom (en onder welke voorwaarden) ik zondag meestapDe Morgen, 22 januari 2011

Van Parijs, Philippe. De nobele kunst om een goed compromis te sluitenDe Morgen, 23 oktober 2010. 
Van Parijs, Philippe. Un bon compromis?Le Soir, 23 octobre 2010.

Van Parijs, Philippe. Bélgica nos sobrevivirá a todosLa Vanguardia (Barcelona), 20 de julio 2008

Van Parijs, Philippe. Bruxelles: le brouillard se dissipeLe Soir, 13 juin 2008.
Van Parijs, Philippe. Geen rook meer rond de toekomst van BrusselDe Morgen, 16 juni 2008.

Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs, Federale kieskring kan meteenDe Standaard, 21 mei 2008.

Van Parijs, Philippe. Trois bribes de sagesse à l’usage de dix-huit SagesLe Soir, 12 janvier 2008.
Van Parijs, Philippe. Een beetje wijsheid voor achttien WijzenDe Morgen 12 januari 2008.

Vandevelde, Toon. Belg en toch VlamingTertio, 14 november 2007.
Sinardet, Dave. Democratie via consensusDe Standaard, 7 november 2007.

Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs, En de volgende keer nog erger ?, in De Standaard, 6 november 2007.
Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs, Et sans circonscription fédérale ce sera pire encore la prochaine fois, in Le Soir, 6 novembre 2007.

Beyen, Marnix & Sinardet, Dave versus Lambert, Geert. Een federale kieskring als antwoord op de communautaire malaise? Pro en ContraDwars 41, oktober 2007

Sinardet, Dave. Typisch Belgisch, De Standaard, 26 september 2007

Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs, Briser l’apartheid électoral, in La Libre Belgique 14 septembre 2007.
Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs, Of toch een federale kieskring?, in De Morgen 13 september 2007.

Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs, Mijnheer Dehaene, maak onze federale democratie gezonder, in De Morgen, 10 juli 2007.
Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs, Une chance unique d’assainir notre démocratie fédérale, Communiqué Belga, 10 juillet 2007.

Beyen, Marnix. Onverwachte pleidooien voor een federale kieskring, in De Morgen, 13 juni 2007

Verjans, Pierre. La circonscription fédérale ou comment tester les volontés de maintenir une Belgique unie?, in Le Soir, 4 mai 2007.

Hooghe, Mark. De brokken van het Belgisch bouwwerk, in De Staandaard, 20 avril 2007.

Walgrave, Stefaan & De Wever, Bart. Een federale kieskring? Ja/Nee, in Knack, 14 februari 2007.

YouTube Kris DESCHOUWER in gesprek met Siegfried Bracke (Terzake, 14 februari 2007)Van Parijs, Philippe. Wij blijven buren in België tot het einde der tijden, in Waar België Voor Staat (G. Buelens, J. Goossens & D. Van Reybrouck red.), Antwerpen: Meulenhoff/Manteau, 2007, pp. 255-270. (Interview met Filip Rogiers.)

Sinardet, Dave. Politiek en pers in de Belgische communautaire maalstroom: samenleven onder een lekkend dak, in Ménage à trois: quo vadis Belgica? (Carl Devos ed.), Gent, Academia Press, 2006, 237-249.
Sinardet Dave. De communautaire koorts: symptomen, diagnose en aanzet tot remedie, in Samenleving en politiek, 10:3, 2003, p. 14-24

Van Parijs, Philippe. Power-Sharing versus Border-Crossing in Ethnically Divided Societies, in Nomos XLII. Designing Democratic Institutions (Steven Macedo & Ian Shapiro eds.), New York: NYU Press, 2000, 296-320.

Van Parijs, Philippe. Mill, Rawls, Machiavel: Un regard philosophique sur l’avenir de la Belgique [Leçon inaugurale de la Chaire Francqui 1998-99 aux Facultés universitaires Saint Louis], in La Revue nouvelle 9, 1999, pp. 90-108; version abrégée dans Groupe “Avenir” de l’Université catholique de Louvain, Des Idées et des hommes. Pour construire l’avenir de la Wallonie et de Bruxelles, Louvain-la-Neuve: Academia-Bruylant, 1999, pp. 11-26.

Roland, Gérard, Vandevelde, Toon & Van Parijs, Philippe , Repenser la solidarité entre les régions et entre les nations, in La Revue nouvelle 105, mai-juin 1997, 144-57. (Réédité avec des révisions dans La solidarité entre les régions, F. Docquier ed., Bruxelles: De Boeck, 1999, pp. 99-115, et dans Autonomie, solidarité et coopération. Ph. Cattoir & al. eds., Bruxelles: Bruylant, 2002, pp. 525-39.)

Een kieskring voor alle Belgen, Collectief opiniestuk, De Standaard, 4 februari 2005
La démocratie belge enrayée, Carte blanche collective, La Libre Belgique, 4 février 2005